< JG 6 Jaunā Gaita   JG 8 >

S   A   T   U   R   S

Olafs Stumbrs,

 Ungārijas dumpiniekiem, dzejolis

 1

Dr. A. Spekke,

 Laiku maiņā

 1

Modris Mednis,

 Saruna ar gariem, Atriebība, dzejoļi

 3

Indra Gubiņa,

 Iemiegot, Uz ceļa, Man vasara zied, dzejoļi

 4

Aivars Ruņģis,

 Vai, bāliņi, tālu jāsi..., romāns (6. turp.)

 5

Andrejs Pablo Mierkalns,

 Karalis sapnis, dzejolis

 9

Andrejs Irbe,

 Mana sirds pieder tev, Sarkano karog, stāsts

 11

Ēriks Krūmkalns,

 Dzīves krustcelēs, stāsts

 14

Vilis Lausks,

 Bērziem, dzejolis

 18

 

PĀRDOMAS UN MEKLĒJUMI

    Jums, kritušie, lai mūžam slava (-be)

 19

    Teodors Reiters miris (Andris Vītoliņš)

 20

    Latvijas Satversmes tēvi (Uldis Ģērmanis)

 22

    Jaunāko grāmatu apskats (J. Leja)

 23

 

DZĪVE UN DARBI

    Austrālijas latviešu jaunatne piedalās Kultūras dienās Melburnā (Eduards Silkalns)

 24

    ELJA's tekās (E. Kazekovskis)

 26

    Pa ALJA's pēdām (Lalita Lāce)

 27

    Iepazīstieties ar LSDJ - Latviešu Sociāldemokrātiskās Jaunatnes darbību trimdā (L.E.)

 29

REDAKTORA PAČALA

 30


SKABARGAS

    Antons A. Acuraugs I. Mana (demokratiskā) cīņa
    Dzifrs. Atomlaikmeta trimpula
    Mr. Laimonis Streips. Kaŗa klausība
    Vilibaldis Pāķis. Apvērsums polītikas dēļ
    Ostrembskis Jevlampjevs. In ehile
    Trimdas saulainās puses
    Svarīgi
    Redakcijas padomnieks


 32

 

 

Vāks: NN zīmējums
"Kā savu dzimteni lai tēloju...."

 

Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības apgāda nozares izdevums

 

Atbildīgais redaktors: Aivars Ruņģis

 

Redaktori: Vigo Burģis, Gunars Irbe, Lalita Lācis, Valters Nollendorfs, Jānis Peniķis, Aivars Ronis

Literārie padomdevēji: Romāns Jansons, Artūrs Kaugars, Jānis Veselis

 

Redakcijas adrese: Valters Nollendorfs, P.O. Box 2121, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

Redakcijas pārstāvis Eiropā: Gunars Irbe, c/o Vilnis, Domarvägen 1, Huddinge, Sweden

Saimniecības daļas adrese: Aivars Ronis, 2910 Vine Street, Lincoln 3, Nebraska, U.S.A.

 

Autoru tiesības aizsargātas. Rakstus bez autora vai ALJA's apgāda nozares atļaujas pārpublicēt aizliegts.

Ar autora vārdu, segvārdu vai iniciāļiem parakstītajos rakstos izteiktās domas ne vienmēr atbilst arī redakcijas

vai apvienības viedoklim. Atzīdama demokrātijas principus, redakciia sekmē dažādu uzskatu publicēšanu.

 

A Bimonthly Publication ot the American Latvian Youth Association

Editoriai office: Valters Nollendorfs, P. O. Box 2121, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

Circulation Mgr. : Aivars Ronis, 2910 Vine Street, Lincoln 3, Nebraska, U.S.A.

 

Printed in the U.S.A.

Iespiedis apgāds "VAIDAVA", 1826 A Street, Lincoln, Nebraska, USA.

Jaunā Gaita