< JG 5 Jaunā Gaita   JG 7 >

 

S   A   T   U   R   S

Jānis Veselis,

 Jaunatne un latviskās idejas

 1

Andrejs Irbe,

 Emigrants runā Sv. Pētera gailim, dzejolis

 2

Paulis Birznieks,

 Ahimsa, īsruna

 3

Paulis Birznieks,

 Sirdsatmiņa, īsruna

 4

Ojārs Jēgens,  Naktī, dzeja  4

Zeltīte Avotiņa,

 Rudens dziesma, Bez ēnas un bez saules, dzeja

 5

Aivars Ruņģis,

 Vai bāliņi, tālu jāsi..., romāns, 5. turpinājums

 5

Jānis Akmens,

 Dziesma negantai sievietei, Pilsēta vakarā, dzejoļi

 10

Valdis Nora,

 Liktenis ceļā, stāsts

 14

Ed. Freimanis,

 Mājās palicēja, dzejolis

 15

Laimonis Streips,   Saruna ar odu, stāsts 16

 

VĒRTĒJUMI UN PĀRDOMAS

    Jaunieši un latviskā kultūra (Dzintars Freimanis)

 18

    Pagātnes un nākotnes attieksmes (P. Dreimanis)

 20

 

DZĪVE UN DARBI

    Iepazīstieties ar LJL - Latviešu liberālās jaunatnes darbību (Jānis Čakste)

 21

    Iepazīstieties ar jaunatnes pulciņu "Tālava" (Elga Ādminis)

 22

    Pa ALJA's pēdām (Lalita Lāce)

 24

    ELJAs tekās

 27

REDAKTORA PAČALA

 28

AR PASTNIEKA GĀDĪBU 29
Piezīmes, rakstītas pēc latviešu jaunās paaudzes Eiropas kongresa 30


SKABARGAS

    Ko dara ar grāmatām (Toms Bezmērs)
    Ar piemiegtām acīm (Antons A. Acuraugs)
    Latvju dainu illustrācijas (Reinis Birzgalis)
    Trimdas saulainās puses
    Ja nebūtu mums dakteru (Vilibalds Pāķis)
    Svarīgi (Kuniberts Smagais)
    Redakcijas padomnieks
   


 31

 

 

Vāks: Aivara Roņa zīmējums -
Dzimtenes ziema

 

Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības apgāda nozares izdevums

 

Atbildīgais redaktors: Aivars Ruņģis

 

Redaktori:
Vigo Burģis, Gunars Irbe, Gunars Irbe, Lalita Lācis, Valters Nollendorfs, Jānis Peniķis, Aivars Ronis
 

Literārie padomdevēji:
Romāns Jansons, Artūrs Kaugars, Jānis Veselis

 

Redakcijas adrese: Valters Nollendorfs, P.O. Box 2121, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

Eiropas redakcijas adrese: Gunars Irbe, c/o Vilnis, Domarvägen 1, Huddinge, Sweden

Saimniecības daļas adrese: Aivars Ronis, 2910 Vine Street, Lincoln 3, Nebraska, U.S.A.

 

Autoru tiesības aizsargātas. Rakstus bez autora vai ALJA's apgāda nozares atļaujas pārpublicēt aizliegts. Ar autora vārdu, segvārdu vai iniciāļiem parakstītajos rakstos izteiktās domas ne vienmēr atbilst arī redakcijas vai apvienības viedoklim. Atzīdama demokrātijas principus, redakciia sekmē dažādu uzskatu publicēšanu.

 

A Bimonthly Publication ot the American Latvian Youth Association

Editoriai office: Valters Nollendorfs, P. O. Box 2121, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

Circulation Mgr. : Aivars Ronis, 2910 Vine Street, Lincoln 3, Nebraska, U.S.A.

 

 

Printed in the U.S.A.

Iespiedis apgāds "VAIDAVA", 1826 A Street, Lincoln, Nebraska, USA.

Jaunā Gaita