< JG 7 Jaunā Gaita   JG 9 >

S   A   T   U   R   S

 

V. Klētnieks,

 Ideālus secot

 41

Olafs Stumbrs,

 Etīdes, dzejoļi

 43

Modris Mednis,

 Zem jasmīniem, dzejolis

 45

Andrejs Irbe,

 Sniegu, dzejolis

 45

Benita Nita,

 Sniegpulkstenīši, bērnības zīmējums

 46

Aivars Ruņģis,

 Saruna pavasarī, dzejolis

 48

Andrejs Irbe,

 Velna bērna svētku rīts, stāsts

 48

s.s.,

 Vai dosi olu

 50

Uldis Ģērmanis,

 Latviešu tautas piedzīvojumi

 52

 

PĀRDOMAS UN MEKLĒJUMI

    Perspektīvas

 55

 

Jaunas grāmatas - jauni autori

     Vns.: Jānis Klīdzējs, Cilvēka bērns
    Vilis Lausks: Uldis Ģērmanis, J. Vācietis. Pa aizputinātām pēdām

    Ego: Veino Linna. Nezināmajam kareivim
    Vilis Lausks, Dace Kalna: Jaunatnes dzīves problēmas, red. P. Starcs
    J. Leja: Jaunāko grāmatu apskats

 
 57

 

DZĪVE UN DARBI

    Skautisms izklaidus trimdā (Raimunds Čaks)

 60

    Iepazīstieties ar Kalamazū latviešu skautiem un gaidām (L.L.)

 62

    Iepazīstieties ar Bostonas Trimdas draudzes jaunatnes pulciņu (Rasma Birzgale)

 66

    Latviešu Studentu Centrālā Savienība krustceļos (s.s.)

 68

    ELJA's tekās (Gunārs Tamsons)

 69

AR PASTNIEKA GĀDĪBU

 71


SKABARGAS

     Antons A. Acuraugs I. Ievads audzināšanas problēmās
    Antons A. Acuraugs I.
Četrrinži par gada laikiem
    Antons A. Acuraugs I. Manas skautīgā skauta gaitas
    Ostrembskis Jevlampjevs. Futbols jeb izjukušā mīlestība
    Vilibaldis Pāķis. Kas būs, kas nebūs
    Trimdas saulainās puses
    Redakcijas padomnieks

 
 72

 

 

 

Vāks: Jāņa Rinkuša zīmējums

 

Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības apgāda nozares izdevums

 

Atbildīgais redaktors: Aivars Ruņģis

 

         Redaktori: Vigo Burģis, Gunars Irbe, Lalita Lācis, Valters Nollendorfs, Jānis Peniķis, Aivars Ronis

         Literārie padomdevēji: Romāns Jansons, Artūrs Kaugars, Jānis Veselis

 

 

Redakcijas adrese: Valters Nollendorfs, P.O. Box 2121, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

Redakcijas pārstāvis Eiropā: Gunars Irbe, c/o Vilnis, Domarvägen 1, Huddinge, Sweden

Saimniecības daļas adrese: Aivars Ronis, 2910 Vine Street, Lincoln 3, Nebraska, U.S.A.

 

Autoru tiesības aizsargātas. Rakstus bez autora vai ALJA's apgāda nozares atļaujas pārpublicēt aizliegts. Ar autora vārdu, segvārdu vai iniciāļiem parakstītajos rakstos izteiktās domas ne vienmēr atbilst arī redakcijas vai apvienības viedoklim. Atzīdama demokratijas principus, redakcija sekmē dažādu uzskatu publicēšanu.

 

A Bimontnly Publication of the American Latvian Youth Association

 

Editorial office: Valters Nollendorfs, P. O. Box 2121, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

Circulation Mgr. : Aivars Ronis, 2910 Vine Street, Lincoln 3, Nebraska, U.S.A.

 

Printed in the U. S. A

 

Iespiedis apgāds "VAIDAVA", 1826 A Street, Lincoln, Nebraska, USA.

 

Jaunā Gaita