Ieva Krūmiņa. Vēlmju lauks 100 × 170 cm, polietilēns (PET atkritumi), akrils, autortehnika. 2016

 

ZIEMA 2019

JG nr. 299


 

vērpetīte SATURA RĀDĪTĀJS vērpetīte IN THIS ISSUE

JG e-arhīvs 1955-2019

Uzklikšķiniet, lai atvērtu!

Atsevišķi sakopoti ir DZEJOĻI un GRĀMATU RECENZIJAS

 


Rolfs Ekmanis. JAUNĀS GAITAS REDAKTORA PIERAKSTI. Letonica 2007.15.VIII

Ojāra Spārīša vēstule JG veidotājiem un uzturētājiem 2014.22.IX

2015. gada PBLA balva JG veidotājiem


Rakstu krājums kultūrai un brīvai domai

Galvenais redaktors: Juris Žagariņš
Mākslas redaktore: Linda Treija
Mūzikas redaktore: Dace Aperāne
Literatūras redaktors: Vladis Spāre

Redakcijas kolēģija un konsultanti:
Voldemārs Avens, Vita Gaiķe, Lāsma Gaitniece,
Anita Liepiņa, Uldis Matīss, Maija Meirāne,
Juris Šlesers, Lienīte Medne-Spāre, Lilita Zaļkalne

JG saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

Uzsitiet uz pogas un momentu pagaidiet! Atvērumā ierakstiet maksājuma un/vai ziedojuma summu. (Lai gan poga saka DONATE (ziedot), jūsu varat arī samaksāt par abonementu.)

Kad saņemšu Jūsu maksājumu, es, Juris Žagariņš, sazināšos ar Jums pa e-pastu, jo Jūsu e-adrese būs man zināma.

 

Ja vēlaties, Jūs paši varat man uzrakstīt e-vēstuli ar paskaidrojumu par maksājuma nolūku un apstiprināt Jūsu zemes pasta adresi, kur sūtīt žurnālu. Rakstiet uz e-adresi <juris.zagarins@gmail.com>.

 

PĒRCIET! DĀVINIET! ATBALSTIET!

Atsevišķa JG numura cena, ieskaitot pasta izdevumus:

USD 10,-
Citās valūtās pēc "tekošā" valūtas kursa
 

Pērkami ir visi numuri, sākot ar nr. 264 (2011. g. pavasara numuru)

 

Latvijā Zvaigznes ABC veikalos, Jāņa Rozes veikalos, NicePlace Mansards un LOM krietni lētāk. Bibliotēkās lasiet par brīvu!

 

Jaunās Gaitas abonĒŠANA:
 

Visās valstīs vienādi, atbilstoši pastāvošajam valūtas kursam:


Viens gads (4 numuri) USD 39,-

Divi gadi (8 numuri) USD 76,-
 


Čeku sūtiet saimniecei Tijai Kārklei,

2804 NE 172nd Street
Ridgefield,WA 98642, USA
 

Uz čeka uzrakstiet Jauna Gaita, Inc.


Ziedojumi no ASV nodokļiem atskaitāmi!

 

MAKSĀJUMUS UN ZIEDOJUMUS
VARAT ARĪ PĀRSŪTĪT NO JŪSU BANKAS:
 

Receiving Institution in the US

     Correspondent bank in the US

     US correspondent bank’s routing #

     US correspondent bank’s address

 (Šī informācija būs atkarīga no izsūtošās bankas!)
 

Intermediate Financial Institution

     Alloya

     Routing #: 271987635

     4450 Weaver Pkwy, Warrenville, IL 60555, USA
 

Beneficiary Financial Institution

      Latvian Credit Union

      Routing #:  291074612

      3152  17th Ave. S., Minneapolis, MN 55407
 

Beneficiary

      Name: Jauna Gaita, Inc.

      Account at Latvian Credit Union: #2001

      Home address:  2804 NE 172nd Street, Ridgefield,WA 98642, USA

JAUNO GAITU
VARAT ARĪ PASŪTĪT
NO MŪSU PĀRSTĀVJIEM:

 

 

 

 

 

 

 EIROZONĀ (maksājumi euro valūtā)
 

Lilita Zaļkalne

Himlabacken 10, Solna, S-170 78, Sweden

e-pasts: <lilita.zalkalns@tele2.se>

Bankas konts: Nosaukums „Ad Notam“

BIC code - NDEASESS

IBAN number - SE32 9500 0099 6018 0766 9708

Īpaši ZVIEDRIJĀ:
Pasta tekošais rēķins: Nosaukums „Ad Notam“
Postgiro konto nr 76 69 70-8

 

 

 

 

 

 

AUSTRĀLIJĀ (maksājumi Austrālijas valūtā)

Imants Līcis
Sidnejas latviešu biedrības grāmatnīca „Rīga“

P.O. Box 457, Strathfield, NSW 2135

Tel.: 02 9744 8500; Mob.: 0405 013 575

e-pasts: <slb_riga@bigpond.com>

 

Arhīvs

(Uzklikšķiniet uz vāka attēla, lai atvērtu satura rādītāju...)

JG1: 1955. g. rudenīJG2: 1955. g.  ziemāJG3: 1956. g.  pavasarīJG4: 1956. g.  vasarāJG5: 1956. g.  rudenīJG6: 1956. g.  ziemāJG7: 1957. g. janvārī, februārīJG8: 1957. g.  martā, aprīlī1957. g. maijā, jūnijāJG10: jūlijs, augusts 1957JG11: septembris, oktobris 1957JG12: novembris, decembris 1957JG13: janvāris, februāris 1958JG14: marts aprīlis 1958JG15: maijs, jūlijs 1958JG16: jūlijs, augusts 1958JG17: septembris, oktobris 1958JG18: novembris, decembris 1958JG19: janvāris, februāris 1959JG20: marts, aprīlis 1959JG21: maijs, jūnijs 1959JG22: jūlijs, augusts 1959JG23: septembris, novembris 1959JG24: novembris, decembris 1959JG25: janvāris, februāris 1960JG26: marts, aprīlis 1960JG27: jūnijs 1960JG28: septembris 1960JG29: 1961JG30: marts 1961JG31: 1961JG32: septembris 1961JG33: 1961JG 34:1962JG35: 1962JG36: 1962JG37: 1962JG38: 1962JG39: 1962JG40: 1963JG41: 1963JG42: 1963JG43: 1963JG44: 1963JG45-46: 1964JG47: 1964JG48: 1963JG49: 1964JG50: 1964JG51: 1965JG52: 1965JG53: 1965JG54: 1965JG55: 1965JG56: 1965JG57: 1966JG58: 1966JG59: 1966JG60: 1966JG61: 1967JG62: 1967JG63: 1967JG64: 1967JG65: 1967JG66: 1967JG67: 1968JG68: 1968JG69: 1968JG70: 1968JG71: 1968JG72: 1969JG73: 1969JG74: 1969JG75: 1969JG76: 1969JG77: 1970JG78: 1970JG79: 1970JG80: 1970JG81: 1970JG82: 1971jg83: 1971jg84: 1971jg85: 1971jg86: 1971jg87: 1972jg88: 1972jg89: 1972jg90: 1972jg91: 1972jg92: 1973jg93: 1973jg94: 1973jg95: 1973jg96: 1973jg97: 1973jg98: 1974JG99: 1974JG100: 1974JG101: 1974JG102: 1975JG103: 1975JG104: 1975JG105: 1975JG106: 1975JG107: 1976JG108: 1976JG109: 1976JG110: 1976JG111: 1976JG112: 1977JG113: 1977JG114: 1977JG115: 1977JG116: 1977JG117: 1978JG118: 1978JG119: 1978JG120: 1978JG121: 1978JG122: 1979JG123: 1979JG124: 3.numurs 1979JG125: 4.numurs 1979JG126: 1979JG127: 1980JG128: 1980JG129: 3.numurs 1980JG130: 1980JG131: 5.numurs 1980JG132: 1981JG133: 1981JG134: 1981JG135: 1981JG136: 1981JG137: 1.numurs 1982JG138/139: 2./3.numurs 1982JG140: 4.numurs 1982JG141: 5.numurs 1982JG142: 1.numurs 1983JG143: 2.numurs 1983JG144: 3.numurs 1983JG145: 4.numurs 1983JG146: 5.numurs 1983JG147: 1.numurs 1984JG148: 2.numurs 1984JG149: 3.numurs 1984JG150: oktobris 1984JG151: februāris 1985JG152: maijs 1985JG153: augusts 1985JG154: oktobris 1985JG155: decembris 1985JG156: februāris 1986JG157: aprīlis 1986.JG158: jūlijs 1986JG159: septembris 1986JG160: decembris 1986JG161: februāris1987JG162: aprīlis1987JG163: jūnijs1987JG164: septembris1987JG165: decembris 1987JG166: marts 1988JG167: maijs 1988JG168: augusts1988JG169: oktobris 1988JG170: decembris 1988JG171: februāris 1989JG172: aprīlis 1989JG173: jūnijs 1989JG174: septembris 1989JG175: novembris 1989JG176: februāris 1990JG177: maijs, 1990JG178: septembris, 1990JG179: novembris, 1990JG180: decembris, 1990JG181: marts, 1991JG182: maijs, 1991JG183: augusts, 1991JG184: novembris, 1991JG185: decembris, 1991JG186: aprīlis, 1992JG187: jūnijs, 1992JG188: septembris, 1992JG189: novembris, 1992JG190: decembris, 1992JG191: marts, 1993JG192: jūnijs, 1993JG193: oktobris, 1993JG194/5: decembris, 1993JG196: marts, 1994JG197: augusts, 1994JG198: oktobris, 1994JG199: decembris, 1994JG200: marts, 1995JG201: jūnijs, 1995JG202: septembris, 1995JG203: decembris, 1995JG204: marts, 1996JG205: jūnijs, 1995JG206: oktobris 1996JG207: decembris 1996JG208: marts, 1997JG209: jūnijs, 1997JG210: septembris, 1997JG211: decembris, 1997JG212: marts, 1998JG213: jūnijs, 1998JG214: septembris, 1998JG215: decembris, 1998JG216:  marts, 1999JG217: jūnijs 1999JG218: septembris 1999JG219: decembris 1999JG220: marts 2000JG221: jūnijs 2000JG222: septembris 2000JG223: decembris 2000JG224: marts  2001JG225: jūnijs  2001JG226: septembris  2001JG227: decembris  2001JG228: marts 2002JG229: jūnijs 2002JG230: septembris 2002JG231: decembris 2002JG232: marts 2003JG233: jūnijs 2003JG234: septembris 2003JG235: decembris 2003JG236: marts 2004JG237: jūnijs 2004JG238: septembris 2004JG239: decembris 2004JG240: marts 2005JG241: jūnijs 2005JG242: septembris 2005JG243: decembris 2005JG244: marts 2006JG245: jūnijs 2006JG246: septembris 2006JG247: decembris 2006JG248: marts 2007JG249: jūnijs 2007JG250: septembris 2007JG251: decembris 2007JG252: marts 2008JG253: jūnijs 2008JG254: septembris 2008JG255: decembris 2008JG256: marts 2009JG257: jūnijs 2009JG258: septembris 2009JG259: decembris 2009JG260: pavasaris 2010JG261: vasara 2010JG262: rudens 2010JG263: ziema 2010JG264: pavasaris 2011JG265: vasara 2011JG266: rudens 2011JG267: ziema 2011JG268: pavasaris 2012JG269: vasara 2012JG270: rudens 2012JG271: ziema 2012JG272: pavasaris 2013JG273: vasara 2013JG274: rudens 2013JG275: ziema 2013JG2756: pavasaris 2014JG277: vasara 2014JG278: rudens 2014JG279: ziema 2014JG280: pavasaris 2015JG281: vasara 2015JG283: ziema 2015JG284: pavasaris 2016JG285: vasara 2016JG286: rudens 2016JG287: ziema 2016JG288: pavasaris 2017JG289: vasara 2017JG290: rudens 2017JG291: ziema 2017JG292: pavasaris 2018JG293: vasara 2018JG294: rudens 2018JG295: ziema 2018JG296: pavasaris 2019JG297: vasara 2019JG298: rudens 2019JG299: ziema 2019

(Uzkliksējiet uz vāka attēla, lai atvērtu satura rādītāju.)

 

vērpetīte   08/15/07 Rolfs Ekmanis. JAUNĀS GAITAS REDAKTORA PIERAKSTI

vērpetīte 12/17/05 Rolfs Ekmanis Jaunās Gaitas vētru un dziņu gadi

vērpetīte Vēstule 2003. g. no JG galvenā redaktora, Rolfa Ekmaņa

vērpetīte Ilgoņa Bērsona raksts laikrakstā LAIKS 2012. g. 28. jūlijā
Par četrām personībām divos krājumos. Jaunā Gaita Nr. 268-269

vērpetīte Ilgoņa Bērsona raksts laikrakstā LAIKS 2012. g. 1. martā
Līdzības. Jaunā Gaita Nr. 267

vērpetīte Ilgoņa Bērsona raksts laikrakstā LAIKS 2011. g. 29. oktobrī
Pieci papildinājumi trim krājumiem (JG: 264, 265, 266)

vērpetīte Ilgoņa Bērsona raksts laikrakstā LAIKS 2011. g. 29. janvārī:
PERSONĪBAS UN PROBLĒMAS. Jaunā Gaita - 262. un 263.

vērpetīte Rokas pulkstenīšu ražotāja Patek Philippe žurnālā Anitas Matuševicas
saruna ar Juri Žagariņu
http://zagarins.net/Patek_Philippe.pdf (3.7 MB fails)

vērpetīte Ilgoņa Bērsona raksts laikrakstā LAIKS 2009. g. 13. martā:
Latviešu kultūras vēstnesis pasaulē − Rolfs Ekmanis

TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS:


Par šo lapu atbild Juris Žagariņš: <juris.zagarins@gmail.com>