Jaunā Gaita nr. 241, jūnijs 2005

 

 

 

Voldemārs Avens

GLEZNOTĀJS ARNOLDS SILDEGS

1915-2003

 

Likteņlēmējs tā jau sarukušajam trimdas gleznotāju pulkam ir atņēmis vēl vienu latviešu glezniecības mākslas kopēju, gleznotāju, dekoratoru, dizaineri, pedagogu un žurnāla Latvju Māksla redaktoru Arnoldu Sildegu (1915.10.1 - 2003.3.X). Latviešu mākslas anālos viņš ieies nevis kā ievērojamu gleznu autors, bet gan galvenokārt kā latviešu mākslas kopējā vezuma vilcējs, izstāžu un sanāksmju organizētājs, mākslas vēstures materiālu vācējs un daudzu citu nesamaksājamo un nesamaksāto darbu darītājs. Viņa nodibinātais un Amerikas Latviešu Apvienības (ALA) atbalstītais un izdotais mākslas žurnāls ir pilnīgs Arnolda Sildega lolojums, sākot ar rakstu autoru un līdzdarbinieku piesaistīšanu un beidzot ar žurnāla technisko izdošanu, grafisko apdari − žurnāla seju un raksturu. Pats viņš bija profesionāls dizaineris, un kā tādam viņam šī sejas veidošana bija svarīga. Tā mūsu trimdas izdevums, uz laba papīra un ar apmierinoši reproducētu ilustratīvo materiālu, tika atzinīgi novērtēts un pat apbrīnots arī Latvijā, sevišķi pirms brīvības atjaunošanas. Divdesmitpiecos žurnāla pastāvēšanas gados viņa savāktā un sakopotā latviešu trimdas mākslas vēstures panorāma ir novērtēšanas vērta. Žurnāls chronoloģiskā secībā atspoguļo gandrīz visu latviešu mākslinieku darbību ārpus Latvijas − izstādes, sanāksmes, biogrāfijas. Gleznu un skulptūru attēlos un daudzu autoru profesionālos rakstos un vērtējumos ticis dokumentēts svarīgākais, kas noticis latviešu mākslas pasaulē ASV, Kanadā, Eiropas valstīs un vēl citur.

Arnolds Sildegs dzimis Valkā, studējis Latvijas Mākslas akadēmijā pie Konrāda Ubāna, Voldemāra Tones, Augusta Annusa, kā arī Jāņa Kugas monumentālās glezniecības meistardarbnīcā. Visu šo Latvijas labāko mākslas pedagogu ietekmi var saskatīt arī paša Sildega darbos. Viņš rīkojis solo izstādes un piedalījies grupu skatēs un sarīkojumos Vācijā, ASV, Kanadā, Austrālijā un Latvijā, bijis lektors Rietummičiganas Universitātes Latviešu Studentu Centrā, Kalamazū, referējis par mākslu latviešu jaunatnes Divreizdivi (2x2) gadskārtējos latvisko zināšanu semināros, arī līdzīgos Trīsreiztrīs jeb 3x3 semināros − nometnēs pieaugušajiem. Par nesavtīgo darbošanos latviešu kultūras celšanā mākslinieks apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni, saņēmis PBLA Kultūras fonda goda balvu (1980) un Atzinības rakstu (1985). Sildegs ir autors vairākiem kapu pieminekļu metiem ASV vidienē − Gaŗezerā un Grand Rapidos (Mičiganā), arī Indianapolē. Viņš darinājis arī ap 35 grāmatu vākus un bijis dekorators skatuves mākslas darbu izrādēm. Mākslinieka maizes darbs − komerciālās mākslas firmā Allied Art and Photo Service Inc., kur viņš bija dizainers un mākslas direktors (Art Director).

Mūsu etniskā patstāvības saglabāšana un tās nākotne ir cieši saistīta ar latviešu mākslinieku, gan senās vērtības apzinot un saglabājot, gan pasākto tradīciju pilnveidošanā un bagātināšanā ar jaunām atziņām, kuŗas saderas ar mūsu gara dzīvi un tās īpatno raksturu − tā pats mākslinieks ALMA izdotajā, bagātīgi ilustrētajā rokasgrāmatā par latviešu māksliniekiem ASV, American Latvian Artists Association / Amerikas Latviešu mākslinieku apvienība (2002).

Šim kredo Arnolds Sildegs veltīja visu savu mūžu.

 

Arnolds Sildegs

 

Par mūsu redkolēģijas locekli gleznotāju un dzejnieku Voldemāru Aveņu skat. JG220:48-49 un JG233:61-63.

 

Jaunā Gaita