Jaunā Gaita nr. 228, marts, 2002

 

 

PĒTERIS CEDRIŅŠ BIERIŅA FONDA LAUREĀTS 

Pēdējos trīs gados Jāņa Bieriņa Piemiņas fonda (JBPF) balvas saņēmuši profesori Valters Nollendorfs (literatūrzinātnieks) un Guntis Šmidchens (folklorists), kā arī komponiste Dace Aperāne. 2002. gada balvas laureāts ir Čikāgā dzimušais (1964) Pēteris Cedriņš, kuŗa literārie darbi publicēti Karogā, JG, Laikā un Literatūrā un Mākslā Latvijā, arī dzejai veltītos izdevumos Lielbritānijā, ASV un tulkojumos − Francijā, Slovēnijā un Lietuvā. Dzejoļu kopa trīs valodās iespiesta Vilenicas starptautiskā literārā festivāla gadagrāmatā <www.vilenica.org>, bet angļu postmodernistu izdevumā Shearsman <www.shearsmanxo.uk>, bez dzejdarbiem, parādās romāna The Penetralium (Penetrālijs) fragmenti. Romānu, kā izvilkumi (Elsberga tulk.) iespiesti LML, paredzēts laist klajā ASV. Cildinošas atsauksmes akadēmiskajā presē Cedriņš guvis par angliski atdzejoto Bazilija Plinija Slavas dziesmu Rīgai. Latvijas Kultūrkapitālfonda un Eiropas Savienības stipendiāts tulkojis angļu valodā arī dzejniekus Uldi Bērziņu, Jāni Elsbergu, kā arī vairākus prozas darbus.

Kopš 1991. gada Bard koledžas (Ņujorkas pavalstī) maģistrs Pēteris Cedriņš dzīvo un strādā Latvijā − mācībspēks Latvijas Universitātē, Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē, bijis Latvijas Rakstnieku savienības ārzemju sakaru vadītājs, Daugavpils Multinacionālā kultūras centra starptautiskās valdes sekretārs u.c. Cedriņa tēvs Dr. Jānis Cedriņš apkopoja sava izsūtījumā Vorkutā bojā gājušā brāļa Viļa Cedriņa Rakstus divos sējumos (Stokholmā: Daugava, 1965).

Jānis Bieriņš (1908-1987), JG galvenā redaktora vietnieks (1961-1987), pirms nāves izteica vēlmi dibināt fondu latviešu kultūras jaunrades veicināšanai. JBPF ietilpst arī ziedojumi JG galvenā redaktora Laimoņa Zandberga (1932-1997) piemiņai. Nākošais piešķīrums (ap US$ 2000) paredzēts 2003. gada janvārī. Ieteikumus kandidatūrai sūtīt Ingrīdai Bulmanei − 23 Markland Drive, Toronto, Ontario M9C 1M8, Canada.

JBPF vārdā Pāvils Cakuls

 

[Skat. arī JG156: Dzeja, JG158: Dzeja, JG160: Dzeja, JG168: Pasaka par vakariem, JG169: Dzeja, JG175: Dzeja]

Jaunā Gaita