Jaunā Gaita nr. 280. Pavasaris 2015

 

 

LATVIJAS 96. GADSKĀRTĀ

NO JG REDAKCIJĀ SAŅEMTAJIEM VĒLĒJUMIEM

 

Ar taureņu vieglumu spārnos

Latvija puteņo,

Ar sniegpārslu vieglumu ziedā

Latvija vasaro.

Ar rudens salnu baltu Latvija dzimst ik gadu,

Ar sauli Saulgriežos staltu -

Latvija mūžībā kalta.

 

Dace Micāne Zālīte

 

 

 

„Zeme, zeme, kas tā zeme,

Ja tev īstas brīves nav

Brīve, brīve, kas tā brīve,
Ja tev savas zemes nav.

 

DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!

TĀDA MŪSU HIMNAS SVINĪGOS VĀRDOS

VĒLME VISUPIRMĀ,

PĒC VISUPIRMĀS, MŪSU TAUTAI SEKO OTRĀ:

KUR LATVJU MEITAS ZIED

KUR LATVJU DĒLI DZIED,

LAID MUMS TUR LAIMĒ DIET:

DIEVS, SVETĪ LATVIJĀ

ARĪ TOS DĒLUS UN MEITAS,

KAS UZŅEMSIES VADĪBU MŪSU TAUTĀ!

LŪGSIM, LAI VIŅU DARBS TIEK SVĒTĪTS,

LAI SVETĪTĀ LATVIJĀ

ARĪ LAICĪGĀ VADĪBA BŪTU SVĒTĪBAS

UN GODPRĀTA BAGĀTINĀTA UN PILNA,

NEVIS KORUMPĒTA SEVISPAŠA MĪLOŠA,

ĻAUŽU KĀRTA, KURAS MĒRĶIS PAMATĀ IR :

SEVPAŠUS IZBĪDĪT PRIEKŠGALĀ,

KAS LATVIJAI NEBŪTU SVĒTĪBA,

BET NASTA VISAI LATVJU TAUTAI.

APMĀNOT TO UN TĀ ARĪ PAŠI SEVI.

LATVIJA, LAI TAVI VADOŅI

IR TAVAS HIMNAS CIENĪGI!

VISUBEIDZOT STRĀDĀ SIRDS APZELTĪTI

TAVĀ LABĀ!

LAI SOLĪJUMI NEPALIEK DURVJU PRIEKŠĀ,

BET IEIET LATVJU TAUTAS SIRŽU

DZIĻUMOS AR IEKŠĀ!

DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU,

TĀS VADĪBU UN TAUTU!

 

Uldis Grasis

 

 

Jaunā Gaita