Jaunā Gaita nr. 251. decembris 2007

 

Helēna Gintere

ZEM VIENAS BALTIJAS SAULES

Četri baltiešu koŗi

 

Daudzvalodīgais Toronto koris, kur ietilpst somu, igauņu, lietuviešu un latviešu koŗu apvienības, dzied dziesmas četrās valodās, kā arī klasikas pērles latīniski.

2007.28.IV koncerts Zem vienas Baltijas saules ir jau trešais koŗu sadarbības pasākums Toronto (kopš 1998). Latvieši pievienojas kopkorim 2004. gada Ziemassvētku koncertā Baltic Noël Metropoles apvienotajā (Metropolitan United) baznīcā. Kopkorī piedalās igauņu Estonia, somu Vox Finlandia, latviešu Dzirksts un lietuviešu Voleunge.

Gandrīz visa Toronto baltiešu muzikālā dzīve norit etniski noslēgtās grupiņās. Ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad notikusi dažu baltiešu koŗu sadziedāšanās, piemēram, Sv. Andreja latviešu un igauņu luterāņu draudžu kori ar somiem. Baltic Noël kopkora koncertā 110 koristu dzied 16 dziesmas oriģinālvalodās, četras no katras dalībzemes, pārmaiņus diriģējot koŗu vadītājiem – lietuvietei Dailai Viskontas, somiem Paulam Hitalam un Pieteram Sigmundtam, latvietei Vizmai Maksiņai un igaunietei Margitai Viia-Maistei. Koncerta pianiste – šo rindiņu rakstītāja. Turklāt pirmo reizi Toronto baltiešu koru vēsturē tiek pieaicināts Ivars Tauriņš, kuŗš piešķīra koncertam majestātisku finālu, diriģējot Jozefa Haidna (Joseph Hydn) Sv. Nikolaja mesu latīņu valodā ar 16 profesionālu mūziķu orķestri, Paulu Dženkinu (Jenkins) pie ērģelēm un četriem solistiem – soprānu Gailu Hakalu (Hakala), mecosoprānu Vilmu Indru Vītolu, tenoru Džeimsu Maklenanu (MacLennan) un basu Normu Nurmi. Vairāk kā tūkstoš sēdvietu plašajā dievnamā tukšu vietu tikpat kā nav – liecinājums par šādu koncertu vēlamību nākotnē.

Tāpat kā Toronto latviešu sabiedrība, tā arī visas pārējās baltiešu grupas pamazām sarūk. Vecākā paaudze – sabiedrības kodols un stingrais balsts lēnām aiziet, kaut arī atsevišķi vecākās paaudzes pārstāvji turpina darboties ar lielu entuziasmu.

Koncerts Zem vienas Baltijas saules notiek 2007.28.IV Džordža Vestona (George Weston) koncertzālē Toronto Mākslas centrā (Toronto Centre for the Arts). Laikrakstā Latvija Amerikā par ievaddziesmu Dzimtene – mūzika, mūžīgā (Aldonis Kalniņš/Ziedonis Purvs) Juris Ķeniņš izsaucas: Še ir viens lielisks latviešu koris, bet nē – tie bija koristi no četrām tautībām ar nevainojamu latviešu valodu! Tikpat labi skanēja arī dziesmas lietuviski, igauniski un somiski. Programmas tēma – saule un jūra, kas vieno tautas pie Baltijas jūras. Toronto dzīvojošais komponists (arī kora dalībnieks) Jānis Beloglāzovs šim koncertam bija komponējis dziesmu Rota (ar tautas dziesmas vārdiem), taču īpaši svarīgu nozīmi koncertam piešķīra Imanta Ramiņa skaņdarbs Under the Baltic Sun – Four Traditional Songs of the Sun and the Sea (Zem vienas Baltijas saules – četras tradicionālas dziesmas par sauli un par jūru), ko bija pasūtījusi baltiešu koŗu diriģentu komiteja. Skaņdarbā izmantotas igauņu, somu, lietuviešu un latviešu tradicionālās tautas dziesmas, savijot tās četrbalsīgā polifonā sabalsojumā ar orķestri. Kompozīcijas latviešu daļā – Ej, saulīte, drīz pie Dieva. Bija ieradies arī Latvijas vēstnieks Kanadā Atis Sjanītis, lai pēc skaņdarba pirmatskaņojuma pasniegtu Imantam Ramiņam TZO. Komponists Imants Ramiņš, kuŗš nav svešinieks JG lasītājiem, ir plaši pazīstams ne tikai Kanadā un ASV. Viņa mūzika ir skanējusi visos kontinentos, arī, protams, Latvijā, kur VII Internacionālā garīgās mūzikas festivāla ietvaros Sv. Jāņa baznīcā, Rīgā, Ramiņš tiek pagodināts ar autorkoncertu (2004). Pēdējos gados Kanadā mītošajiem tautiešiem ir iespēja visai bieži baudīt mūziku ne tikai no komponista lielā skaņdarbu klāsta, bet arī viņa jaundarbus, piemēram, speciāli Vankūveras simfoniskajam orķestrim komponēto Vijoļkoncertu, Džordžam Zukermanim (George Zukerman) komponēto Fagota koncertu un Toronto Orfeja korim komponēto Sonāti Orfejam. Vēl jāmin Kārļa Goppera Fonda laureāta (2005) Ramiņa uz Hansa Kristiana Andersena pasakas bāzētā opera The Nightingale (Lakstīgala, 2004) solistiem un bērnu korim ar orķestri (pirmizrāde Vašingtonā 2005.V); Toronto Sv. Jāņa draudzes ansamblim un diriģentei Brigitai Alkai veltītā Hodie; XII Latviešu dziesmu svētku Kanadā rīcības komitejas pasūtītās (2006) dziesmas stīgu orķestrim un basa baritonam Paulim Šķetrim (ar Ingridas Vīksnas dzejoļu vārdiem), kas tiek atskaņotas svētku orķestra koncertā kopā ar Ramiņa otro Latviešu tautas dziesmu svītu orķestrim. Turpat Latvijas Universitātes koris Juventus atskaņo Domine Deus no Imanta Ramiņa kantātes Gloria. Dziesmu svētkos Indianāpolē (2007) kopkoŗa koncertā pirmo reizi skan Ramiņa kantāte Lielā junda Brāļu kapos (ar Kārļa Kurbada tekstu). J.S. Bacha Festival Singers ietvaros (2006.14.X) Toronto Universitātē (kas ir viņa Alma Mater) skan komponista kantāte par J.S.Bacha tēmu Unser Mund sei voll Lachens. Gaidāmo Latvijas Vispārējo dziesmu un deju svētku (2008) noslēguma koncerta programmā ir iekļauta Imanta Ramiņa sarežģītā Pūt, vējiņi! apdare. Arī minētās kompozīcijas Under the Baltic Sun fināla Coda daļā pēdējā izskaņa dota Pūt, vējiņi! apdarei, kas bez vārdiem liegi izskan, savijoties vienbalsīgi gandrīz 100 dziedātāju balsīm.

Ne mazāk svarīgs Under The Baltic Sun koncertā ir Šūberta (Franz Schubert) Mesa (G-Major Mass) un Hendeļa (Georg Friedrich Händel) Alleluia (no Kronēšanas kantātes) izpildījums – līdz Baltic Noël (2004) latviešu publikai maz zināmā, Toronto dzimušā diriģenta Ivara Tauriņa vadībā.

Mūzikas profesionāļiem Kanadā Tauriņš ir labi pazīstams kā baroka ansambļa un koŗa Tafelmusic diriģents un kamerkoŗa Tafelmusik Chamber Choir dibinātājs (1981). Koŗa brīnišķīgā skaņas tīrība un vokālās meistarības akrobātiskā veiklība vēl vairāk fascinē, jūtot ansambļa lielo emocionālo atdevi, kas novērš jebkuŗu neveiksmi atskaņošanas laikā – tā kamerkora 25 gadu jubilejā (2006) raksta kritiķis Roberts Heris (Harris).

Ivara Tauriņa (1956) vecāki, Valentīns un Ināra, iepazīstas bēgļu laikā Anglijā, no kuŗienes viņi pārceļas uz Toronto. Septiņu gadu vecumā Ivars sāk spēlēt klavieres, pēcāk vijoli. Studē Rietumontario (Western Ontario) U. Tāfelmūzikas orķestŗa dibinātāji (Kenny Solway & Susan Graves) aicina viņu spēlēt baroka altvijoli. Atgriežoties no intensīvām studijām Holandē, viņš kļūst par pastāvīgu Tāfelmūzikas altistu. Baroka ansamblī jau kopš dibināšanas spēlē arī viņa sieva (klavesīniste Charlotte Nediger). Tāfelmūzikas kamerkoris apbalvots ar Canada Council for the Arts Healey Willan Prize (1991) par augstu mūzikas izpildījuma līmeni un unikālo ieguldījumu Kanadas koŗa mākslā. Ivars Tauriņš ne tikai diriģē simfonisko un arī koŗa repertuāru, bet uzņemas arī veselu rindu citu pienākumu – galvenais baroka mūzikas diriģents Kalgarijas (Calgary) Filharmonijas orķestrī (kopš 2001), aktīvs kā viesdiriģents citos Kanadas orķestŗos (Kitchener-Waterloo, Victoria, Saskatoon, Nova Scotia, New Brunswick. Windsor, London, Canada Chamber Ensemble, Nova Scotia, New Brunswick, Vancouver Chamber Ensemble, Pro Coro Canada, The Elora Festival Singers, The Toronto Mendelsohn Choir, the Ambile Youth Choir, arī Mineapolē, ASV – Lyra Baroque Orchestra. Viņš vada vairākus jauniešu koŗus (Ontario Youth Choir, Nova Scotia Youth Choir, Alberta University and College Choir), strādā par mācībspēku Toronto U. un ir vieslektors vairākās Kanadas universitātēs un mūzikas skolās. Tāfelmūzikas kamerorķestris bieži skan CBC (Canadian Broadcasting Corporation) radio programmās un ir ieskaņojis kompaktdiskus – Hendeļa oratorijas Mesija (Messiah) visas koŗa daļas, visas J.S. Bacha Motettes, franču 19. un 20.gs a capella mūziku Chants sacres et profanes u. c.

Ivars Tauriņš ir dinamisks mākslinieks, kuŗš uzrunā auditoriju ar savas personības harismu. Viņa diriģētā baroka mūzika skan mūsdienīgi ar lielu enerģijas lādiņu, kas arī ir atslēga uz klausītāju sirdīm. Strādājot ar baltiešu pašdarbības koŗiem, viņš veido kontaktu ar savu mākslinieciski neviltoto atdevi kopējam mērķim, izpildītājiem dodot nenovērtējamu garīgu lādiņu. Darba procesā viņam netrūkst ne asprātības, ne humora. Ar savu personības šarmu viņš veido lielisku kontaktu ar dziedātājiem – kad acu skati vienojas, viņa rokas sāk veidot mūziku pat pāri iespēju robežām. Pašu koristu vārdiem izsakoties, mums ļoti patīk dziedāt Ivara vadībā, mēs dziedājām maestro Tauriņam ar dvēseli un no visas sirds! ・

 


Koŗa diriģenti mēģinājuma laikā no kr.: Vizma Maksiņa, komponists un koŗa dalībnieks Jānis Beloglazovs, lietuvju diriģente Daila Viskontas, igauņu diriģents un koŗa dalībnieks Jaans Midri, pianiste Helena Gintere, diriģente Brigita Alka, diriģents Ivars Tauriņš, igauņu diriģente Maraite Viia-Maiste, somu diriģents Pauls Hietala.

Komponists Imants Ramiņš Kanadas Latviešu centrā pēc TZO saņemšanas (2007).

 

Jaunā Gaita