Jaunā Gaita Nr. 233, jūnijs 2003

 

 

Edmunds Rusovs

MŪSU GRĀMATAS

Kā mūsu grāmatas apdziedāt man,
Pāri par piecdesmit gadiem kas krātas,
Kur dzejnieku, rakstnieku valoda skan,
Tās cilāt un lasīt es varu bez sāta.

Prozas profīli, Dzejas un sejas,
Tā zeme ir mūsu
un Pašportreti,
Dzīvā dzeja,
Ādamsons, Čaks,
Tie sējumi visi grezni un reti.

Helmārs Rudzītis vairāk par visiem
Kultūras druvā graudus mums sējis
Grāmatas nesis uz vakariem, rītiem,
Uz stikla kalnu vārtus mums vēris.

Mēnešrakstu krājums Laikam
Septiņos krāsainos sējumos mirdz,
Divitūkstoš lapaspusēs
Stāsti, dzejas, esejas.

Blakus tam seko mēnešraksts Laiks
Trīsdesmit četros mīkstvāku numuros
Četri tūkstoši paplānas lapas
Vedīs jūs trimdas sākuma ceļos.

Jāņa Siliņa Latvijas māksla
Piecos audeklos, Daugavas sietos.
Tur guļ mākslas kalpu gaitas
Simtu četrdesmit gados.

Par grāmatu grēdām ar prieku jums stāstu,
Bet nevaru aizmirst žurnālu klāstu:
Ceļa Zīmes, Latvju Māksla,
Jaunā Gaita,
kas vecāka nekļūst.

Andrups, Lesiņš, Valdemārs Tone
Ceļa Zīmēm atrada laiku:
Sešdesmit triju numuru lapās
Mūsu rakstnieku, dzejnieku darbi.

Gaŗākais gājums ir Jaunajai Gaitai -
Numuru skaits jau trešajā simtā.
Žurnāls iet tālāk, kad citi jau klusē,
To lasa ar prieku pat Latvijas pusē.

Tone, Vidbergs, Soikāns, Norīt's,
Hermanovskis, Birkerts, Janišs,
Seit grāmatas, kas aizsit elpu
Un bagātina mūsu telpu.

Tad autors, nu protams, vēl vairāk no svara
Ja grāmatu apdarei liela ir vara,
Šeit minēsim dažus, tos ieliksim rīmēs,
Būs dzejolis priecīgāks atskaņu zīmēs.

Pauls Jurēvičs, Johansons,
Kalnāre un Kraujiete,
Gāle, Liepa, Janelsiņa.
Irma Grebzde, Gubiņa, Lesiņš;
Kārkliņš, Ērmanis,
Strēlerte un Mauriņa.

Ne autorus visus šeit uzskaitīt varam,
Lieks pienesums būtu tas dzejolim garam,
Bet vienu no tiem gan nepalaist garām,
Jūs teiksiet - to viegli mēs uzminēt varam.

Grāmatu armijas centrālā frontē
Nostājies Anšlavs, valodas burvis.
Ar tuvu pie piecdesmit sējumiem plauktā
Viņš Nobela prēmijai pavēris durvis.

Sarakstīt vairumu tādu nav nieks,
Nevienam nav lielāki grāmatu klāsti:
Romāni, esejas, lugas un stāsti -
Lūk, mūsu zelts, lepnums un prieks!

Pirms beidzam šo apskata diedziņu vērt,
Roberts Jaskovskis mums jāpiemin būs.
Ne grāmatu skaitā tam nopelnus svērt,
Bet vairāk ar darbu viņš pārsteidzis mūs.

Uz izmeklētām papīrloksnēm
Tekstu ar roku viņš salicis pats,
Tad grāmatu iespiedis, iesējis vākos,
Divsimt reizes, to visu viens pats.

Upeskalns bija šī apgāda vārds,
Goda vieta tam grāmatu klajā.
Retums tas vērtīgs ikvienam, kas cienī
Grāmatu skaistu, pasaulē laistu.

Nobeidzot tagad šo pagaro stāstu
Par piecpadsmit plauktu grāmatu klāstu,
Pieliksim punktu ar atziņas nieku:
Paņemsim grāmatu rokā ar prieku!

Kā skaņu plates raibā rindā / šeit Jaunās Gaitas gājums trimdā - tā par pievienoto uzņēmumu Anglijā mītošais grāmatnieks Edmunds Rusovs.

 

Jaunā Gaita