Jaunā Gaita nr. 229, jūnijs 2002

 

 

BĒGĻI GOTLANDĒ

Holmert, Bengt Goran. Gotland under beredskapsåren 1939-1945. 1. Flyktingström.. marna från Balticurn i andra världkrigets slutskede. Västervik: AB C O Ekblad & Co Tryckeri, 1999. 304 lp.

 

Šis zviedru valodā iespiestais bagātīgi ilustrētais lielformāta sējums veltīts lielajai, galvenokārt Igaunijas un Latvijas bēgļu straumei, kas II Pasaules kara beigu posmā ieradās Gotlandē, Baltijas jūras salā, kas pieder Zviedrijai. Krājums ir pirmais sējums sērijā, kas aprakstīs un dokumentēs notikumus Gotlandē laikā no 1939. līdz 1945. gadam. Šo izdevumu ir rediģējis un pa daļai sarakstījis Bengts Gorans Holmerts, kuŗa tēvs fotografs Davīds Holmerts bij liecinieks, kā, bēgot no paredzamās komūnistu Baltijas valstu okupācijas, neskaitāmi latvieši un igauņi šķērsoja Baltijas jūru, lai nokļūtu brīvībā. Gotlande, kas atrodas tikai 167 km attālumā no Kurzemes, bij galvenā vieta kur ieradās bēgli no Baltijas, bieži riskēdami ar savu dzīvību, braukdami visprimitīvākās zvejnieku laiviņās un cenšoties izvairīties no vācu un padomju karakuģiem, kas tos vajāja. Dāvida Holmerta foto chronika par šiem notikumiem ir vienreizēja dokumentācija ne tikai par latviešu un igauņu izmisīgiem centieniem tikt brīvībā no vācu un draudošās padomju okupācijas, bet arī par zviedru, visnotaļ Gotlandes iedzīvotāju, iesaistīšanos šo bēgļu uztveršanā un aprūpē. Krājumā ievietotas arī Valentīnes Lasmanes, Niklava Lapukina, Pēteŗa Jansona, Alfrēda Dziļuma un daudzu igauņu un zviedru liecības par šo laiku. Friča Dziesmas-Forstmaņa atmiņas bagātina arī viņa darinātie foto uzņēmumi. Izdevuma beigās ievietots saraksts par aptuveni 6000 bēgļiem, kas ierodas Gotlandē, minot arī katra bēgļa ierašanās datumu. Uz grāmatas vāka latviešu bēgļu pārblīvētas laivas Centība foto attēls. Pirms grāmatas ievada ievietota Marijas Induss-Mucinieces linoleja grebuma Bēgļu laiva vētrā reprodukcija.

Bengta Gorana Holmerta kārtotais sējums ir vērtīgs papildinājums ļoti nozīmīgajam Valentīnes Lasmanes kopotam krājumam Pāri jūrai 1944./45.g. (Stokholmā: Memento, 1990, 294 lp.), kas satur 130 liecinieku atmiņas par savu bēgšanu uz Zviedriju, cenšoties izvairīties no vācu un padomju varu nežēlīgajām okupācijām. Valentīnes Lasmanes krājumā liela vērība veltīta Latvijas Centrālās Padomes aprindu lomai šīs bēgļu kustības organizēšanā un centienos nogādāt ārzemēs liecības par pretestības kustību Latvijā kas vērsta pret abiem okupantiem.

Jānis Krēsliņš

Jaunā Gaita