Jaunā Gaita nr. 226, septembris, 2001

 

 

IR VĀRDS − SAUKTS TOMĒR, TO PIEMINAT, KAD VISUS JAU NOMĀKTUS DOMĀJAT

RAINIS 1905. GADĀ

 

PIRMS DESMIT GADIEM

 

1991.21.VIII − Latvijas Republikas Augstākās Padomes pieņemtais konstitucionālais likums: Latvija ir neatkarīga, demokrātiska republika, kuŗā Latvijas suverēnā vara pieder Latvijas tautai un kuŗas starptautiski tiesisko statusu nosaka Latvijas Republikas 1922. gada 15. februāra Satversme.

 

Maskavas bruņutransportieri Doma laukumā 21. augustā.

Foto: Gunārs Janaitis

 

Valmierā 1991.20.IX. Ļeņina pieminekļa demontāža.               

Foto: Jānis Tančers

 

Rīgā 1991.18.XI. Svinīgs sarīkojums filharmonijā.                      

Foto: Gunars Janaitis

 

 

 

1991.3.IX − Radio Brīvā Eiropa (Radio Free Europe) Ņujorkas biroja darbinieces (no kreisās) dzejniece, arī JG lidzredaktore, Aina Kraujiete, biroja vadītāja Dagmāra Vallena un mūsu līdzstrādniece Biruta Sūrmane pēc prezidenta Džordža Buša paziņojuma, ka ASV atzīst Baltijas valstu neatkarību (pēc tam, kad turpat pussimts valstu to jau ir izdarījušas).

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS PILSOŅIEM

Šobrīd, kad ir jau notikusi gandrīz visu svarīgāko objektu varmācīga okupācija, šobrīd, kad pie Tautas frontes mītnes tomēr tika izkārts mūsu nacionālais karogs kā mūsu pretošanās gribas apliecinājums, atkal un vēl jo spītīgāk izskan mūsu aicinājums visiem labas gribas cilvēkiem Latvijā — konsekventi īstenot LR Valdības un LTF deklarēto nevardarbīgas pretošanās principu un pret okupantu pārstāvjiem izturēties ar absolūtu ignoranci, atrasties Rīgas ielās, dokumentēt, fiksēt visus pučistu nodarījumus, izplatīt un nodot tālāk informāciju un ziņas.

Atcerēsimies vēstures mācību un notikumus Prāgā, Budapeštā, Varšavā — tikai konsekventa, radikāla visu mūsu un katra indivīda rīcība ļaus būt brīviem.

Mēs esam saņēmuši ziņas no Viļņas un Tallinas — Baltijas tautas ir gatavas pretoties, izvēloties Baltijas ceļu, kā to apliecinājām 1989. g. augustā, veidojot dzīvo ķēdi caur mūsu zemēm, un kā to apliecināsim pēc trim dienām — Tautas frontes organizētajā akcijā — LIESMOJOŠAIS BALTIJAS CEĻŠ.

Lai Dievs stāv mums klāt!

Aigars DĀBOLIŅŠ, LTF Infocentrs; Uģis ŠULCS, Migrācijas lietu departaments; Māris PĻAVNIEKS, Migrācijas lietu departaments; Viesturs KARNUPS, Migrāciju lietu departaments; Aldis UPMALIS, Latvijas Kaŗa muzejs; Inese REĪNBERGA, Latvijas Sieviešu līga

Rīgā, 1991. gada 20. augustā

 

 

Jaunā Gaita