Jaunā Gaita nr. 226, septembris, 2001

 

Latvijas

debesis atveras un iz

debesīm

gaiziņkalnup slāj

Dieviņš pagānisks

stabulēdams sparīgi kā

sprīdītis jestrs un iz

 

ļaužu acēm kā
zvīņas nokrīt

miglas mošķu
acenes

tumsas mūjābeļi
ielien zemzemē kā
pesteļi un

augu diennakti
spīž
saulīte zaļa

Aivars Neibarts
1939-2001

 

Jaunā Gaita