Jaunā Gaita nr. 226, septembris, 2001

 

Lelde Kalmīte. Rīts dārza studijā. 2000.

 

Gleznotāja Lelde Kalmīte (prec. Kanderovska) dzimusi tūdaļ pēc kaŗa Vācijā pazīstamā latviskā ekspresionista, seno riju un žebērkļu gleznotāja, Jāņa Kalmītes ģimenē.

Tēva nodošanās sava īpatnēja latviska gleznošanas stila veidošanā jau agrā bērnībā iespaido arī meitu. Leldei ir skaidrs, ka arī viņa būs gleznotāja. Latviešu trimdinieku izklīšanas laikā Kalmīšu ģimene kopā ar daudzām citām kulturāli rosīgām latviešu ģimenēm apmetas ASV vidienē, Mineapolē (Minneapolis), kur tēvs un meita cītīgi glezno, rīko izstādes un piedalās sabiedriskajā dzīvē. Neskatoties uz visām iespējamām un neiespējamām trimdinieku grūtībām, Lelde nolemj iegūt akadēmisko izglītību iecerētajā mākslas laukā, bet apzinās, ka ar tīro mākslu, resp. gleznošanu vien Amerikā pastāvēt var tikai retais, un tādēļ izvēlas studēt mākslas paidagoģiju, kas dotu drošāku pamatu dzīvei Jaunajā pasaulē. Savu mākslas maģistra (MFA jeb Master of Fine Arts) gradu viņa iegūst Čikagas Universitātē (1973). Seko diploms (1989), kas piešķiŗ skolotājas tiesības llinoisas pavalstī un doktora grads (Ph.D. 1995) mākslas izglītības laukā Minesotas Universitātē. Doktora gradu iegūt palīdz Getija Centra stipendija. Lelde Kalmīte lasa lekcijas mākslas priekšmetos vairākās koledžās un citās mācību iestādēs, ieskaitot latviešu skolu Čikagā.

Bez tiešā mākslas izglītības darba, Kalmīte ir arī direktore un mācību programmu organizatore divos pazīstamos mākslas centros: John G. Blank Center for the Arts (Michigan City, Indiāana) un Beverly Art Center (Čikagā). Leldei Kalmītei ir daudz publikāciju periodikā par mākslu un mākslas izglītības jautājumiem. Latviešu mākslas jomā viņa pašlaik ir Amerikas Latviešu Mākslas apvienības (ALMA) priekšsēde.

Ar savām idejām un padomu viņa piedalās arī ALMAs biedru biografiju grāmatas tapšanā, kas drīz nāks klajā Čikāgas mākslinieka-dizainera un JG līdzstrādnieka Vitauta (Vito) Sīmaņa redakcijā. Daudz darba un mīlestības Leldei prasīja arī tēva atstāto gleznu izvērtēšana un nogādāšana uz Latviju.

Būdama profesionāla gleznotāja, Kalmīte sarīkojusi vairākas gleznu solo izstādes, pirmo kopā ar savu tēvu 1973. gadā, pēdējo nupat pērngad latviešu centrā Gaŗezerā, Mičiganas pavalstī.

Sevis pašas radošajā izaugsmē Kalmīte, kā visi, gājusi cauri vairākām fazēm un gleznošanas stiliem, ieskaitot abstrakto glezniecību. Pēdējā mākslinieku saietā Katskiļos Leldes demonstrētās slīdnītes gan liecināja, ka māksliniece atkal pievērsusies reālākam gleznošanas stilam.

Leldes Kalmītes gleznās svarīga liekas vienkāršotība, stabīla gleznas kompozīcija, saskanīgs krāsu zieds un savdabīga gaismas attēlošana un izmantošana gleznas uzbūvē.

 

Voldemārs Avens

 

Jaunā Gaita