Jaunā Gaita nr. 226, septembris, 2001

 

 

 

ED     1909.4.X-2001.22.II

 

ED šaržu un karikatūru skaits esot kaut kur starp 36 un 40 tūkstošiem, tai arī neviens nav tā pa īstam saskaitījis, pat ne žurnālus un avīzes ar ED zīmējumiem − citu vidū Atpūta, Pēdējā Brīdī, Sporta Pasaule, Spārnotā Latvija, Motors, Tēvija, Daugavas Vanagi. Un trimdā − Latvija, Latvija Amerikā, Vēstnesis, DV Mēnešraksts, Latvija Šodien, Treji Vārti, Rūgtais Apīnis u.c. Polītiskas karikatūras arī svešvalodu laikrakstos The New York Times, San Francisco Examiner, La Soire, Lietuvos Aīdas. Un tie ne tuvu nav visi. Arī Jaunajā Gaitā vesela rinda šaržisku portretējumu, piem., JG 138/139 (1982) Vairas Vīķes Freibergas, Māra Liepas, Tālivalža Ķeniņa, Anšlava Eglīša, Artura Ozoliņa, Māra Čaklā, Imanta Ziedoņa, Mārtiņa Zīverta, Juŗa Kronberga, Baibas Bičoles, Astrīdes Ivaskas un piedevām pa visu lapu JG 25 gadu jubilejai veltītā „dižbilde” JG cēlāji. Šeit pievienotās karikatūras/šarži, ieskaitot šīs rindkopas rakstītāja, parādās drukā pirmoreiz. ED, protams, ir Eduards Hermanis Keišs jeb vienkārši Edis. Pirmais publicētais šaržs 15 gadu vecumā. Mācījies Romāna Sutas studijā. Šaržista ātrzīmētāja dotības izkopj Aviācijas pulkā. Ārlietu ministrijas uzdevumā sagatavo diplomātu šaržu albūmu (1936). Darbojas latviešu frontes teātrī un vienlaikus šaržiski portretē tūkstošiem leģionāru un vācu zaldātu, bet pēc kaŗa Vācijas amerikāņu un angļu zonās okupācijas kaŗaspēka pārstāvjus. Trimdas turpinājumā Kanadā strādā The Canadian Life redakcijā Toronto. Solo izstāde Argentīnas galvaspilsētā Buenosairesā (1957), Atzinības diploms Beļģijā (1976), darbi I Starptautiskā karikatūristu izstādē Parīzē (1977), Latviešu Preses biedrības (trimdā) pirmais laureāts karikatūrā. Interese par baletu, daļēji dzīvesbiedres baletdejotājas/skolotājas Veras veicināta, savukārt rod izpausmi jau pirms kaŗa Liepājas laikrakstā Kurzemes Vārds, bet Kanadas gados − Dance Magazine. Var droši pieņemt, ka Edim nav jākaujas ar humora badu arī pēc aiziešanas pie tēviem, kur ir daudz vielas, kā žurnālistiem Latvijā tīk teikt, šaržiskai vizuālizēšanai. (re)

 

 

Jānis Peters pieteicis cīņu par lietu

RE dzesē slāpes Arizonā

 

Berklavs uz Dr. Juri Vidiņu: Citādi tā lieta neiet, ir jāturas kopā!

 

 

(ED paša paskaidrojumi pie karikatūrām, kas zīmētas astoņdesmito gadu otrā un deviņdesmito gadu pirmā pusē).

 

 

Jaunā Gaita