Jaunā Gaita nr. 224, marts, 2001

 

 

 

PIEBALGAS DĒLS EMĪLS DĀRZIŅŠ

Oļģerts Grāvītis. Piebalgas dēls Emīls Dārziņš. Rīga: Elpa. 2000. 39 lp.

 

Grāmatiņas virsraksts mazliet maldina, jo tajā stāstīts arī par Emīla dēlu Volfgangu, kuŗa vārdu Latvijā padomju laikos nedrīkstēja daudzināt. Konspektīvi pārstāstīti Dārziņa dzimtas likteņi, sākot ar Emīla vecākiem un beidzot ar Annas un Volfganga meitu Dainu, par kuŗu gan minēts vienīgi tās dzimšanas datums. Pievienots komponista Emīla Dārziņa skaņdarbu saraksts, īsa "dārziņiskuma" īpašību analīze un norādes par Dārziņa kompozīciju skaņu ierakstiem. Vairākas lappuses aizņem ieteicamās literātūras saraksts. Par Dārziņiem jau daudz rakstīts, un autora Grāvīša nopelns ir galvenokārt ziņojums par Dārziņa koŗdziesmām, kas atskanējušas trimdas latviešu dziesmu dienās un svētkos, kā arī visai skopas piezīmes par Volfganga trimdas gaitām un panākumiem gan latviešu, gan amerikāņu mūzikas vidē.

Sakarā ar mīklainajiem apstākļiem, kādos gāja bojā Emīls Dārziņš, viņa studiju atbalstītāja un radinieka Jāņa Dulbes atraitne Anna autoram atstāstījusi vīra apgalvojumu, ka zināmajā vakarā Dārziņš nekādā gadījumā nebijis iereibis vai pat piedzēries, tikai neparasti drūms un nomākts. Taču arī ar to mīkla vēl joprojām paliek neatminēta.

Beigās pievienoti īsi satura atstāstījumi angļu, vācu un krievu valodās. Par pēdējo nemāku spriest, bet angļu un vācu teksti ir visai neveikli un diemžēl apliecina vārdā neminēto autoru švaukstisko pašpārliecību attiecībā uz savām svešvalodu zināšanām. Nevajadzētu taču kautrēties paprasīt padomu zinātājiem, bet tagad gan ir jākaunas grāmatiņu rādīt vācu vai angļu lasītājam. Dīvaini arī, ka angļu tekstā personu vārdi parādās latviešu rakstībā, proti: "Andžs Dārziņš" utt., bet vācu tekstā lasām "Andsch Darsins" un "Marie Darsins", dzimusi "Laimin". Redaktore nav pamanījusi arī vairākas iespiedumkļūdas, bet 26. lp. "iepriekšminētais amerikāņu pianists" diemžēl palicis nekur neminēts. Grāmatiņa izdota ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

 

Biruta Sūrmane

 

Biruta Sūrmane, ilgus gadus Radio Brīvā Eiropa žurnāliste, daudz raksta par kultūras jautājumiem.

Jaunā Gaita