Jaunā Gaita nr. 224, marts, 2001

 

CILDINĀJUMS PROF. VALTERAM NOLLENDORFAM

Jāņa Bieriņa Piemiņas Fonda valde par 2001. gada balvas saņēmēju izvēlējusi literatūrzinātnieku profesoru Valteru Nollendorfu. Pēdējos trīs gados balvas saņēmēji bija vēsturnieks un politologs prof. Juris Dreifelds, komponiste Dace Aperāne un folklorists Dr. Guntis Šmidchens.

Šī gada balvas saņēmējs Valters Nollendorfs ir ne tikai daļa no JG vēstures, būdams viens no šī izdevuma iniciatoriem un sākuma gados tā atbildīgais redaktors. Viņa darbs latviešu kultūras jaunradei, pastāvēšanai un apzināšanai ir turpinājies daudzus gadus.

Dzimis 1931. gadā, Rīgā, ģimnāziju beidzis Grēvenes nometnē Vācijā, izceļojis tālāk uz ASV un studējis paidagoģiju, vācu un angļu valodas (BS ed. grāds 1954), tad vācu literatūru (MA, 1955) Nebraskas Universitātē. PhD grāds vācu literatūrā iegūts Mičiganas Universitātē (1962). Kopš 1961. gada lasījis lekcijas Viskonsinas Universitātē, bijis vairākkārt katedras vadītājs.

Lai gan viņa profesionālā izglītība iegūta, studējot angļu un vācu literatūru, un šai laukā pavadīti daudzi akadēmiskā darba gadi, ļoti nozīmīgs paralēls virziens bija un vēl tagad ir darbs latviešu kultūras laukā. Tas tikai sākās ar Jaunās Gaitas dibināšanu, ka arī ar aktīvu piedalīšanos žurnālu Mēs un Mazputniņš dibināšanā un rediģēšanā.

Valters Nollendorfs bija arī viens no Latviešu Rakstnieku Apvienības (LaRA) ierosinātājiem un tās vadītājs. Savu laiku viņš nostrādāja arī latviešu skolās gan Milvokos, gan arī Minsteres Latviešu ģimnāzijā Vācijā, kur viņš vienu gadu pildīja direktora pienākumus. Viņš bija iecienīts lektors 2x2 un 3x3 nometnēs. Kā Fulbraita zinātnieks Valters Nollendorfs strādāja Latvijas Universitātē 1990. gadā un atkārtoti saņēma citu internacionālu organizāciju atbalstu, lai pētītu gan trimdā, gan dzimtenē radīto latviešu literatūru.

Viņš ir aktīvi piedalījies Baltijas Studiju veicināšanas Apvienības (AABS) darbā, kopš tās dibināšanas un bijis tās prezidents (1976-1978). Angļu valodā publicēti daudzi zinātniski pētījumi un pārskata raksti. Toties viņa paša literārie darbi - dzejoļi un lugas daudzo darbu un pienākumu dēļ palikuši manuskriptā vai neliela metiena izdevumos.

Kopš 1996. gada Valters Nollendorfs dzīvo un strādā Latvijā, veidojot un vadot AABS Baltijas valstu biroju un darbojoties Latvijas Okupācijas muzejā. 1998. gadā viņa redakcijā izdota ļoti nozīmīga grāmata par Okupācijas Muzeju latviešu un vācu valodās.

Trimdā un arī Latvijā nav daudz tādu darbinieku, kuŗiem ir tik veiksmīgi izdevies strādāt gan nacionālajā, gan starptautiskā līmenī.

 

Kandidātu vārdus un motivāciju balvas piešķīrumam 2002. gada janvārī lūdzu sūtīt Jaunās Gaitas redakcijai, 23 Markland Drive, Toronto, Ontario M9C 1M8, Canada. Paredzams, ka nākošais piešķīrums būs tāds kā šogad, ap $2000 ASV.

Jaunā Gaita