Jaunā Gaita nr. 224, marts, 2001

 

BARIKĀŽU DIENAS RĪGĀ 1991. GADA JANVĀRĪ —

kad padomju okupācijas tankiem Latvijas tauta bija gatava stāties preti ar kailām rokām...

 

Padomju varas pārstāvis

 

Rīgas aizstāvji no Litenes

Foto: Gunars Janaitis

 

Viena no Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkām Torņa ielā

 

Pie Filharmonijas

Foto: Jānis Žīgurs

 

 

1991. g. janvārī. Zīm. Tenis Grasis

Balss

Pelavu maizi ēd,
Dūmistabā sprakst
skals.
Es tevi pieceļu, balss!
Celies augšā, balss!
Ugunīs Spīdola stāv,
Vēl tavai gaitai nav gals.
Es tevi pieceļu, balss!
Celies augšā, balss!
Tīreļa purvā sarūs
Stobrs un sapūst spals.
Es tevi pieceļu, balss!
Celies augšā, balss!
Eduard Bērziņ, Kolimā
Izsalst līdz kaulam sals.
Es tevi pieceļu, balss!
Celies augšā, balss!
Krišjānis Barons, Andrejs Spoģis, Krišjānis
Valdemārs, Eduards Bērziņš, Linards Laicens,
Jēkabs Alksnis, Aleksandrs Spunde, Roberts
Eidemanis, dzimušie nemirušie, mirušie
nerimušie, Čaks un Rudzutaks ─
            kāda sviedru un asaru jūra!
Izdalies kristālos, sāls!
Vēl mūsu gaitai nav gals.
Es tevi pieceļu, balss!
Celies augšā, balss!

Imants Ziedonis. Caurvējš. Rīga 1975.

 

 

Jaunā Gaita