Jaunā Gaita Nr. 18, 1958. gadā

 

 

LATVIEŠU LIRIKA VĀCU ANTOLOĢIJĀS

Ullstein Buch Nr 100: UNSTERBLICHES SAITENSPIEL, Frankfurt/M. 1956.
Ullstein Buch Nr 186: LIEBESGEDICHTE, F rankfurt/M. 1958.
Ausgewält von Johannes von Guenther.

 

Vienmēr, kad iznāk uzdurties kādam jaunam izdevumam ar leksikona vai antoloģijas raksturu, kas nes "pasaules" vai vismaz "Eiropas" vārdu grāmatas titulī, ir vēlēšanās palapot un meklēt tur latviešu vārdu. Un tiešām - diezgan bieži mēs to arī atrodam - gan pa laikam ļoti konspektīvās rindās vai ar pārstāvētiem autoriem, kas ne katru reizi ir mūsu labākie un katrā ziņā ne mūsu modernākie un jaunākie. Un tomēr - tā nav, ka esam pavisam aizmirsti, anonīmi un noklusēti.

Vācu tautas izdevumu serijā "Ullstein Bücher" atrodam latviešu autoru darbus divi antoloģijās, no kuŗām viena - "Unsterbliches Saitenspiel" - publicēta 1956. gadā un satur divus J. Raiņa dzejoļus, otra publicēta šogad ar nosaukumu "Liebesgedichte" un tajā ir pieci latviešu autoru lirikas tulkojumi - J. Raiņa, Aspazijas, Kārļa Skalbes un Ed. Virzas. Jāpiezīmē - ar nožēlu - ka mūsu kaimiņi ievēroti daudz mazāk. Vienīgi pirmajā no minētiem divi sējumiem atrodam divus lietuviešu autora J. Baltrušaiša dzejoļus, kamēr igauņu lirikas tulkojumu nav nevienā no krājumiem.

J. Raiņa dzejoļu tulkojumus veicis autors pats, pārējo dzejnieku darbus tulkojusi Elfrīde Eckardt-Skalberga. Izvēlētie tulkojumi gan nav ne sevišķi raksturīgi latviešu lirikai, ne arī labākie, kas atrodami minēto autoru sacerējumu sarakstos, turklāt - latviešu valodas īpatnības mēdz zust, pārceļot tanī sarakstīto liriku ģermāņu valodā. Manuprāt skaistākais ir Kārļa Skalbes dzejoļa tulkojums "Hochzeit" ar tajā nojaužamo laikmeta un tautas vēsturisko likteņu elpu; dzejojumā nav parastā salduma, kas tik viegli pielīp, pārceļot mīlas liriku vācu mēlē. Taisni otrādi - Skalbes mīlestības dzejolis iezīmējas ar tiešumu un skarbumu:

Karg und einfach zum Weinen
War unser Hochzeitsmahl:
Keine Schüssel auf weissem Leinen,
Kein Trunk in blankem Pokal.

Dzejoļa izskaņā kaut kas no izdzīta trimdinieka skarbās vientulības reizē ar to siltumu, ko spēj dot tādam trimdiniekam viņa dzīves biedrs:

Ich trank aus deinen Händen,
Am Wasser gekühlt, am Feuer gebräunt,
Warm geworden an meiner Küsse Bränden ...
Mein einziger Freund!

Der tomēr piezīmēt, ka vietām tulkojuma saturs ievērojami atšķiŗas no oriģināla. Tā otrā pantā Skalbem: "Mums nebija... kam galdu klāt"; Skalbergas tulkojumā: "Keiner hatte den Tisch u n s gedeckt". Skalbes vēlēšanās dot pārvērtusies par žēlabām, ka nav iznācis saņemt ! Daudz vairāk vienkāršas sirsnības Skalbem arī pēdējā pantā, kas oriģinālā skan šādi:

Man tava sārtā delna
Bij vienīgais dzīru trauks,
Ar skūpstiem to tukšu dzēru ...
Mans mīļais, vienīgais draugs!

Diezgan labs vācu tulkojumā Ed. Virzas soneta valodas ritums - bet sonets nu reiz ir "internacionāla" forma. Autora iezīmīgā operēšana ar erotiku "klasiskā" bruņinieciskā vidē skaidri samanāma tulkotā soneta beigu trīsrindā:

Da schlich ich aus den Rosendraperieen
Und löste dieser Schnallenblinder Rund
Von Euren wunderschönen warmen Knieen.

Bez tam abās Ulšteina grāmatās reprezentētie latviešu lirikas pārstāvji nenāk no mūsu lirikas jaunākās un modernākās paaudzes; taču līdzīgs "liktenis" skāris arī vairāku citu tautu reprezentantus. Tā no zviedru sacerojušās lirikas grāmatās atrodami "klasiskie" Belmans, Tegnērs, Strindbergs un citi. To pašu var sacīt par pašu vāciešu, tāpat krievu, angļu un citu dzejas pārstāvjiem. Šajā perspektīvē skatoties, liekas, sakārtotājs acīmredzot turējies pie principa "drošs paliek drošs" un nav ielaidies modernisma avantūrās. Būtu tomēr patīkami vērtīgāko Ulšteina grāmatu vidū ar laiku sagaidīt arī pasaules moderno liriku antoloģiju, kuŗu vidū tad nedrīkstētu trūkt mūsu Andreja Eglīša, Dzintara Soduma, Gunara Saliņa, tāpat Al. Čaka un Ērika Ādamsona dzejoļu paraugu. Varbūt būtu vērts par to padomāt latviešiem pašiem un sazināties ar antoloģijas sakārtotāju von Guenteru un arī mūsu lirikas lieliskāko vācu tulkotāju Eckardt-Skalbergas kundzi. Vajadzētu iet pasaulē, negaidot uz to, ka pasaule nāks pie mums.

 

G. I.

Jaunā Gaita