Jaunā Gaita nr. 141, (5) 1982

 

Veronika Strēlerte


dz. 10.10.12.

 

 

 

 

SAULE

 

No dienas šīs lai paliek tikai saule.
Viss cits ir nenozīmīgs, tukšs un svešs.

Kad augstu spožumu pār galvu pleš
Kāds dievu mirklis - debess arka celta,
Ik seja pēkšņi sastingst kā no zelta
Un savā nolemtajā gaismā mirdz.
Lai ēnas atkāpjas! Lai paliek tikai saule.
No dzejoļu krājuma Žēlastības gadi

 

Jaunā Gaita