Jaunā Gaita Nr. 94, 1973

 

IEGULDĪJUMS BALTISTIKĀ

Leonards Latkovskis, Latgaļu uzvōrdi, palames un dzymtas. 2. sēj. Latgaļu izdevnīceiba, 1971. 448 lp. $7.00.

Neapšaubāmi šī grāmata veic savu pēcvārdos minēto uzdevumu - palīdzēt "zynōt kaut kū par sovu izceļsmi, par sovim seņčim un ar lapnumu raudzeitīs uz tū (...) meklēt gora vērteibas latgaļu giminē". Un vēl vairāk. Tāpat kā iepriekšējais sējums, ko lasītāji saņēma 1968.g., šajā laidienā ietilpinātie bagātīgie izziņas materiāli par aptuveni 90 dzimtām un to vēsturi, par daudziem uzvārdiem un to cilmi, par vairākiem simtiem palamu un to lietošanu kādos 12 Austrumlatvijas pagastos, kā arī par veselu rindu vietu nosaukumiem, uzlūkojami ne tikai kā sava veida latgalistikas bagātinājums, bet arī kā nozīmīgs ieguldījums baltistikā un indoeiropiskā onomastikā vispār. Informācija, kas galvenokārt savākta no trimdas latgaļiem, atklās daudz interesanta arī nespeciālistiem. Ir, piemēram, tāda tautasdziesma:

Pīter, broļ i bundzinīk,
Tova sīva stabulneica:
Ožam rogu nūlauzuse,
Skrīn pa syly strumpādama.

Kādēļ "buņdzinīk"? Izrādās, ka bundzinīks ir labsirdīga palama jautram un bezbēdīgam cilvēkam. Protams, vairums palamu ir nievājošas dabas: ļoti dusmīgs, karstas dabas cilvēks Vārkavas pagastā pazīstams kā pirslis, neskaidri un nesakarīgi runājošs vīrs Līvānos ir verpļš, bet par viskām Bērzgalē sauc izlaidīgas sievietes. Bez tiešās onomastikas atrodami daudzi noraksturojumi, kas derīgi gan filoloģijas zinātnei, gan kultūras praksei - par Latgaļu gara mantām un tradicijām (jeb irašom), par vietējo vēsturi un ģeografiju, par tautas skatījumu uz pasauli, par muižām un muižniekiem utt.

Ievadapcerēs par uzvārdu cilmi un "valodu, vēsturi un radniecību" vairākus vērā ņemamus atzinumus izraisa krājuma redaktors un sakārtotājs, latgalistikas pētnieks prof. Latkovskis, piedevām pierādīdams, ka ar individuālu ierosmi, privātu iniciātīvu un pašaizliedzīgu darbu ("pa naktim un tim breižim, kurus citi mādz izlītot atpyutai un atvalynōjumim") var tikt daudz tālāk par skaistu vēlēšanos un ūtopiskiem priekšlikumiem.

Rolfs Ekmanis

Jaunā Gaita