Jaunā Gaita nr. 75, 1969

 

 

LĒVENIS DZEJOĻU

Latviešu vēsture dzejās un gleznās Sakārtojis un rediģējis Ed.Dobelis. Pirmais sējums: Dzintarjūras vasara. Veiverlī: Latvju Grāmata, 1966. 100 lp. Otrais sējums: Asinis un uguns. Veiverlī: Latvju grāmata, 1968. 100 lp. Trešais sējums: Svešos ceļos un pajumtē Veiverlī: Latvju grāmata, 1968. 100 lp.

Visi šie pirmie trīs, sešos sējumos iecerētās, dzejas antoloģijas sējumi uzskatāmi parāda illustrātora Vitauta Sīmaņa iejutīgo, latviešu grāmatniecībā neparasto pieeju dzejoļu krājumu illustrēšanai. Tas ir svaigs paņēmiens, izmantojot fotografijas un ornamentēšanas dotās iespējas simbioziskā apvienojumā, kas kļūst veselums ar īpatnu vieglumu, brīžiem romantisku, mazliet sentimentālu iekrāsojumu, bet vietumis panākot drāmatisku efektu, kad ornamentā ieveidotas laikmeta drausmu zīmes - pasaules lāpīšanas ideoloģiju simboli.

Diemžēl, tipografija, kādā grāmatas iespiestas, nav pilnīgi spējīga atainot Sīmaņa oriģinālus, tāpat šķiet, ka arī šie oriģināli tapuši steigā, ar vietumis visai banāliem efektiem - samazināti skaitā uz pusi, tie noteikti radītu daudz tīkamāku noskaņu, būtu ietekmīgāki. Taču ar visu to šo triju sējumu galvenais sniegums, to turpat vai vienīgā vērtība ir šīs Vitauta Sīmaņa illustrācijas.

Par grāmatu saturu var teikt tikai to, ka tajās vesels lēvenis tipogrāfiski krustu šķērsu sasviestu dzejoļu un "dzejoļu"; vispār, grāmatas sakārtotājam acīm redzot nav ne mazākās grāmatnieka stila un gaumes izjūtas; nav tās arī dzejoļu izvēlē. Turklāt serijas kopējais virsraksts Latviešu vēsture dzejās un gleznās satur divas nepareizības-vispirms sējumos nav atrodamas nekādas dzejas, bet dzejoļi, otrkārt - Vitauta Sīmaņa illustrācijas nav nekādas gleznas.

Vienīgais ieguvums - līdz šim publicētajās 300 lappusēs var uziet vienu otru nepazītu vai aizmirstu dzejoli. Tādēļ jākonstatē, ka Ed.Dobeļa darbs gluži velts nav. Lielai tiesai grāmatu pircēju un lasītāju, jādomā, tomēr vilšanās vien iznāks, bet nav jau jāpērk neapskatoties, ko pērk.

 

G.I.

Jaunā Gaita