Jaunā Gaita nr. 69, 1968

 

Foto Eduards Vilnis, Filadelfijā

Voldemārs Jansons. Raiņa un Aspazijas pieminekļa mets

 

Raiņa 100 gadu piemiņas gadā (1965. g.) noorganizējās Raiņa un Aspazijas pieminekļa komiteja, kas spraudusi par mērķi savākt vajadzīgos līdzekļus cienīga Raiņa un Aspazijas pieminekļa uzcelšanai Kastaņolā, Šveicē, kur abi lielie trimdinieki pacēla latviešu literātūru Eiropas līmeņa augstumā.

Jaunās Gaitas redakcija, gan apzinādamās, ka svarīgākais ir tas piemineklis, ko Rainis un Aspazija atstājuši latviešiem un visai kulturālajai pasaulei ar saviem literārajiem darbiem, aicina ikvienu trimdinieku aplikt sevi ar ziedojumu, lai paredzēto mērķi – pieminekli Kastaņolā varētu īstenot.

Ziedojumus lūdzam sūtīt Raiņa un Aspazijas pieminekļa komitejas kasierim:

RAP Committee, c/o Mr. G. Cimbulis,

2905 Grand Concourse,

Bronx, N.Y. 10468, U.S. A.

Būtu daudz piedienīgāk, ja pieminekli Kastaņolā uzceltu mēs, trimdinieki, nevis latvieši Latvijā.

Šai numurā publicējam trīs Raiņa un Aspazijas pieminekļa komitejai iesūtītus pieminekļa metus, nemēģinot izvēlēties labākos, bet parādot tos, kas izceļas ar atšķirīgu māksliniecisku pieeju.


J.R. Plate, Londonā, Anglijā. Raiņa un Aspazijas pieminekļa priekšpuse.

J.R. Plate, Raiņa un Aspazijas pieminekļa mugurpuse.


 


Leo Jānis Briedītis, Upsalā, Zviedrijā. Raiņa un Aspazijas pieminekļa mets „Spārni vējos”'.

 

Jaunā Gaita