Jaunā Gaita Nr. 40, 1963

 

 

LATVIEŠU POLĪTISKĀ ROSĪBA KANADĀ

 


What of Lithuania, Estonia, Latvia?... There can be no double standard in International affairs. I ask the Chairman of the Council of Ministers of the USSR to give those nations under his domination the right of free elections to give them the opportunity to determine the kind of government they want under genuinely free conditions.

Kanadas ministru prezidents Dž. Dīfenbeikers 1960. g. 26. septembrī Apvienoto Nāciju pilnsapulcē prasa brīvas vēlēšanas Baltijas valstīs un Austrumeiropā.

1962. gadam raksturīga trimdas centrālo organizāciju materiālā stāvokļa uzlabošanās, II jaunatnes svētki, jaunatnes apgāda „Ceļinieks” augšana, brīvās pasaules latviešu apvienības darbības aktivizēšana un vispār mērķtiecīga nacionālpolītiska darbība, kas vissekmīgāk izpaudusies Kanadā.

Nestrīdoties par formulējumiem, kam nav reālas nozīmes un nenodarbodamies ar trimdas kopības grāvēju meklēšanu, V. Upeslāča un J. Niedras vadītā Latviešu nacionālā apvienība Kanadā ieguvusi uzticību Kanadas latviešos un dzirdīgas ausis Kanadas polītiskajās partijās.


Thank you, Mr. Prime Minister! Toronto lidlaukā Dž.Dīfenbeikeru ar ziediem sagaida un sveic Zane Ezera.

Kanadas valdība ne tikai uzklausa baltiešu balsis, bet ļauj tās dzirdēt arī tautai. „Atjaunotie” baltiešu diplomātiskie pārstāvji pirms paneļdiskusijas televīzijā š.g. 3. februārī Toronto. No kreisās: V. Tomsons, J. Markuss un J. Smuidzins.

Latviešu nacionālās apvienības Kanadā polītisko lietu referents J. Lejiņš Kanadas latviešu un viņu demokratiski ievēlētās organizācijas LNAK panākumus polītiskā laukā 1962. gadā raksturo šādi:

„Latviešu polītiskās lietas Kanadā, pēc agrākas vienošanās, kārto LNAK. Ir pagājuši vairāk nekā 10 gadu, kopš Kanadas latvieši organizēti un mērķtiecīgi strādā polītiskā laukā. Nekad koks nekrīt ar pirmo cirtienu, bet ilgstošas un plānveidīgas pūles arī nekad nepaliek bez panākumiem. Tas lieku reizi ir pierādījies latviešu polītikā Kanadā. Ministru prezidenta ierašanās uz Baltijas tautu federācijas rīkoto 14. jūnija aktu vien jau ir izcils panākums pats par sevi, jo nekur citur pasaulē latvieši šādu godu vēl nav piedzīvojuši. Ministru prezidenta solījumā normalizēt Latvijas konsulu stāvokli un apsvērt vēl citus latviešus interesējošus jautājumus mēs saskatām augstāko panākumu, kāds līdz šim bijis iespējams. Un vēlreiz svarīgāku vai pat līdzīgu sasniegumu latvieši nevienā citā zemē nav uzrādījuši. Tas dod lielu gandarījumu visiem Kanadas latviešiem un jo sevišķi cilvēkiem, kas ilgstoši pie tā strādājuši. Kā zināms, valdības solījums konsulu lietā jau īstenots, un tagad valdība pūlas sadabūt vairākumu Apvienotajās Nācijās Baltijas valstu stāvokļa apspriešanai.”


„Katras valdības pienākums ir rūpēties par iespējami labāko aizsardzību” Kanadas liberāļu partijas līderis, agrākais ārlietu ministrs Lesters B. Pīrsons (Pearson) 1962. g. vēlēšanu kampaņā tiekas ai jaunkanadiešiem Kreisajā malā LNAK prdis V. Upeslācis.

The flickering flame of freedom stili burns... Kanadas ministru prezidenta un citu polītiķu piedalīšanās pacēla 14. jūnija baltiešu piemiņas aktu vispārcilvēciskā plāksnē.

Atombumba „uzspridzināja” konservatīvās partijas valdību, š.g. 8. aprīli notiks jaunas vēlēšanas, kuŗās visas četras Kanadas partijas (konservatīvie, liberāļi, demokratiskie sociālisti un socialkreditpartija) meklē jaunkanadiešu balsis. No kreisās: Hamiltonas liberāļu kandidāts J. Manro (Munro), O. Ieviņš, Nobela miera prēmijas laureāts L.B. Pirsons (Pearson), J. Gailītis, un V. Tuklers.

„Vairāki mūsu priekšlikumi ir tikuši uzņemti partiju programmās un apspriesti likumdošanas iestādēs” LNAK valdes priekšsēdis J. Niedra ar BPLA prezidiju pie Kanadas sūtņa Apvienotās Nācijās. No kreisās: V. Janums, prof. P. Lejiņš, Kanadas sūtnis P.Tremblejs, J. Niedra, V. Dulmanis un G. Meierovics.

 


Skaistākā panākumiem bagātā gada izskaņa bija latviešu meitenes kronēšana par Kanadas futbola karalieni 1962. g. 1. decembrī. Uzņēmumā ministru prezidents Dīfenbeikers ievada bumbu ar 14 jardu spērienu gadskārtējā „Grey Cup” spēlē Toronto. Viņam asistē Hamiltonas pilsētas galva Džeksons, futbola kluba prezidents Godārs un „Miss Grey Cup” Renāte Piķele. Spēli televīzijā noskatījās 15 miljoni kanadiešu un tikpat daudz amerikāņu skatītāji.

 

Jaunā Gaita