Jaunā Gaita nr. 40, 1963

 

 

Olģerts Cakars

MARTĀ

Debesīs zvaigžņu nav.
Ielas piešķiedis dubļiem
svina pelēks marts.
Notekās zvīgo
vecīgās ziemas
asaru paltis.

 

KAILĀ DVĒSELE

Vakara saule
Zaļganā sudrabā
Piebārsta debess zilgu.

Mežā sabiezē krēsla
Un ietin tumsā kā segā
Katru lapu un smilgu.

Raugos dzisušās debesīs.
Tumsas autos arī
Ietīt kailo dvēseli vēlos.

Bet viņa no rokām raisās,
Bāla kā ēna klaiņo
Pusnakts ceļos vēlos.

 

Jaunā Gaita