JG 306 Jaunā Gaita JG 308  >

     68. GADAGĀJUMS

      ZIEMA 2021

      307. NUMURS

S A T U R S

 2

 Andra Manfelde – dzeja

 6

 Dagnija Dreika – prozdzeja

10

 Maija Migla-Streiča – dzeja

12

 Jānis Elsbergs – dzeja

14

 Vlads Brazjūns – tulkota dzeja

17

 Inta Kampara – dzeja

19

 Andris Zeibots – dzeja un stāsts

26

 Inga Pizāne – dzeja un stāsts

31

 Signe Viška – stāsts

36

 Dace Vīgante – romāna fragments

40

 Silvija Brice – stāsts

42

 Arnolds Cveigs – stāsts (tulkojums)

 

 M Ā K S L A

46

 Dace Lamberga. Rīgas mākslinieku grupa – 100

53

 Linda Treija. Strīdus siena Akas ielā

54

 Linda Treija. Mākslinieku saiets Katskiļos

 

 M Ū Z I K A

56

 Dace Aperāne. Rudens bagātīgā raža

 

 G R Ā M A T A S

 

 Sandra Ratniece:

58

            Juris Kronbergs. Debesīs Dievs bīda mēbeles

60

            Juris Helds. Svētījiet maldugunis

61

            Dace Micāne-Zālīte. Zalktenes divas saules

63

 Kristīne Ilziņa: Māris Bērziņš. Nākotnes kalējs

65

 Silvija Ģibiete: Laila Hirvisāri. Viņas Augstība Katrīna II

67

 Lāsma Gaitniece: Inese Krūmiņa. Vilkme

69

 Anita Liepiņa. Sēlijas diženā meita

71

 D A Ž O S   V Ā R D O S

74  I N   M E M O R I A M

 

 In This Issue

 

Uz vāka: Linda Treija. Detal̦a no scenogrāfijas zīmējuma mūziklam Homo Novus.
Akvarelis, zīmulis uz papīra. 2007

 

Galvenais redaktors un izdevējs: Juris Žagariņš

Mākslas redaktore: Linda Treija

Literatūras redaktors: Vladis Spāre

Literatūras redaktora vietniece: Sandra Ratniece

Redakcijas kolēģija:

Dace Aperāne

Voldemārs Avens

Vita Gaiķe

Lāsma Gaitniece

Anita Liepiņa

Maija Meirāne

Juris Šlesers
Lienīte Medne-Spāre

Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Tija Kārkle, Uldis Matīss

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

 

JG pateicas par PBLA KF un Labvēļu atbalstu!

Jaunā Gaita