Jaunā Gaita nr. 305. vasara 2021

 

 

 

Andrejs Jansons

 

Turpinājums recenzijai

 

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas dziesmu grāmata. LELB izdevniecība IHTIS

 

(Skat. JG 288, pavasaris 2017, 71. lpp, jeb
<https://jaunagaita.net/jg288/JG288_gramatas.Jansons.htm>)

 

Kad rakstīju atsauksmi „No viena grāvja otrā” par Latvijas Ev. lut. baznīcas dziesmu grāmatu, bija izdots variants baznīcēniem, bet ne ērģelniekiem. Tagad pieejams arī variants ērģelniekiem, kuru gribu apskatīt šeit.

Krājums glīti nostrādāts, mākslinieces Intas Sarkanes apdarē, ar cietiem vākiem, spirālveida iesējumā. Tas praktiski pielietojams, ērti stāv uz pults, nekrīt ciet. Nošu druka pieņemamā lielumā. 

Nošu rakstā ligatūras pavirši un nekonsekventi pielietotas. Dažās balsīs ir, dažās nav. Nošu garumi ne vienmēr atbilst balsieniem (zilbēm) tekstā, kas apgrūtina dziedāšanu.

Nesaprotamu iemeslu dēļ notīs tikai viens pants teksta. Kā lai ērģelnieks zina cik pantus jāspēlē, jo nav pat atzīmēts cik dziesmai pantu? Vai ar vienu aci jāskatās draudzes grāmatas variantā? Starp redaktoriem neviens nav iedziļinājies ērģelnieka pienākumos, ja neapjēdz to, ka katrs piedzīvojis ērģelnieks bieži maina ērģeļu reģistrāciju (in­strumentāciju) un reizēm arī harmoniju no viena panta uz otru, vispirms, dažādības pēc, bet galvenokārt, lai pavadījums tuvāk atbilstu tekstam un tuvinātu baznīcēnus dievkalpojuma tēmai un nozīmei. Ja nav teksta, kā lai tas zina ko darīt?

Citu konfesiju draudzēs kori bieži izmanto baznīcas dziesmu grāmatas, lai no tām sagatavotu kādu īpašu, draudzei nepazīstamu dziesmu. Ar šo krājumu tas nav iespējams divu iemeslu dēļ: (1) Draudzes variantā tikai melodija izrakstīta notīs, trūkst pārējās balsis, un (2) ērģelnieka variantā, nošu ritmi (garumi) ne vienmēr atbilst zilbēm tekstā un, galvenais, trūkst teksta visiem pantiem.

Skumji konstatēt, ka izdoti nevajadzīgi daudz līdzekļu par dziesmu krājuma diviem variantiem (draudzei un ērģelniekam), kas tikai minimāli atbilst šodienas draudžu vajadzībām, par koru vajadzībām nemaz nerunājot. Būtu pieticis ar vienu krājumu, ja būtu par to padomāts un četrbalsīgiem harmonizējumiem pievienoti pilni teksti.

Kad pienāks laiks, kad Latvijas Ev. lut. baznīca iepazīsies ar jaunākām citu konfesiju dziesmu grāmatām un no tām kaut ko mācīsies?

 

Komponists Andrejs Jansons ir vadījis Ņujorkas latviešu kori (1975-2015), bijis Latvijas Dziesmu svētku virsdiriģents (1990, 2013) un goda virsdiriģents (2018), kā arī bijis Dziesmu svētku virsdiriģents daudzās pilsētās Ziemeļamerikā, viesu diriģents pie daudziem orķestriem kā Latvijā, tā citur pasaulē.

 

Jaunā Gaita