Jaunā Gaita nr. 291. Ziema 2017

 

 

Leons Briedis

 

 

 

 

 

trīs nāves

trīs nāves naktī pie durvīm stāv

un lūdzas lai tās es ielaistu iekšā

vien manas nāves starp viņām nav

 

trīs nāves pāri pār slieksni kāpj

un klusiem soļiem pa istabu staigā

vien manas nāves starp viņām nav

 

trīs nāves mani pie krūtīm skauj

tik jaunas skaistas un mīļas kā mātes

vien manas nāves starp viņām nav

 

trīs nāves nātnus līķautus auž

no smilšu mežģīnēm baltām un smalkām

ar kuriem apsegties būtu ļauts

 

vien mana līķauta starp tiem nav

 

trīs nāves dodamās projām raud

plēš matus rokas aiz bēdām svaida

vien viņām naktī sirds miera nav

 

jo manas nāves starp viņām nav

2017

 

 

 

motetes *

I

es nejutos šai tumsā viens;

kāds manī cieši skatīdamies

nenolaida aklās acis; satrūcies

es spēji nodrebēju; sāpīgs

gaišums mēmi izteiktlējās

ar tavu aizturēto čukstu

manā sirdī dziļi ievilkušos

neizasiņojušo papilnam brūci

II

klusums ko es noplūcu bij ērkšķains;

gribēju to aiznest tev: ļaut pasmaržot

tā dziļumus kur tīri iespīd

ziemas naktīs augošs mēness;

nopilot no mana pirksta sadurtā

vēss nosarmojis asins piliens

tumsā iešalcās kā bezzvaigžņots

mēms neko neizsakošs zieds

III

tu vēlējies lai iztrūkstošais gaišums tavs

man neliktos tik sāpīgs

kā mans tev izpalicis plecs;

tāls atsvešināts čuksts tur tumsā

kā dziļa plaisma mūsos pavērusies

mūs negrozāmi nesa prom

kā ledus gabalus kas attālinās viens no otra

līdz mēs abi kļuvām jūra

IV

es nespēju pat paelpot; tik pilnīgs

visapkārt pletās tukšums;

laiks apstājās un dobjas

tumsas neskanīgie dūmi

pamiruši augšup celdamies

tik cieši nosēdās man dvēselē

kā vientuļš nevienam neuzdots

sev pašam atbildēts sen jautājums

2017

 

* Motete – viduslaiku (12.-14. gs.) mūzikā daudzbalsīga dziesma,
kurā apvienojas vairākas patstāvīgas melodijas.

 

 

Dzejnieks, dramaturgs, esejists, atdzejotājs Leons Briedis saņēma Mūža balvu literatūrā 2015. gadā.

 

 

 

 

Jaunā Gaita