Jaunā Gaita nr. 288. Pavasaris 2017

 

 

12. janvārī no rīta man pienāca ziņa, ka Jaunās Gaitas galvenais redaktors, erudītais literatūrzinātnieks un taisnīgais brīvdomātājs Rolfs Ekmanis pēkšņi, bez brīdinājuma miris. Tas ir ne tikvien Jaunajai Gaitai, bet gan itin visai latviešu kopienai neaplēšams zaudējums. Mana mūža visaugstākais gods ir bijis pēdējos desmit gadus ar Rolfu sadarboties Jaunās Gaitas uzturēšanā. Dienu pirms Rolfa aiziešanas Dieva mierā biju saņēmis pēdējos pavasara numura maketā liekamos tekstus. Darbs prasa darītāju. Apņemos turpināt sadarboties ar Rolfa veidoto Jaunās Gaitas saimi ‒ rakstu autoriem, māksliniekiem, redaktoriem, korektoriem, un labvēļiem.

Lai dzīvo Jaunā Gaita!

Juris Žagariņš

 

Godātie žurnāla Jaunā Gaita veidotāji un lasītāji visos kontinentos un zemēs! Esmu pārliecināts, ka Rolfs Ekmanis bija kultūras misijas cilvēks un izcila personība trimdas sabiedrībā, kurš tāpat kā Ingrīda un Nikolajs Bulmaņi un ikviens no žurnāla līdzstrādniekiem daudzus gadus cēla kultūras tiltus pāri jūrām un okeānam ne tikai starp Latviju un Amerikas Savienotajām valstīm, bet arī starp Latviju un Austrāliju, Zviedriju, Angliju un tepat starp latviešiem Latvijā. Esmu pārliecināts, ka lielā dzimtenes mīlestība un atbildība par iespiesto vārdu ir pavadījusi Rolfu Ekmani visus ilgos viņa darba gadus galvenā redaktora amatā un gan ziņu objektivitāte, gan lietišķie kultūras sasniegumu vērtējumi, gan redzīgs skats trimdas un dzimtenes literatūrā un mākslā ir nodrošinājis Jaunajai Gaitai stabilu autoritāti un drošu gaitu pretī intelektuālam lasītājam. Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdā izsaku līdzjūtību žurnāla veidotājiem sakarā ar kolēģa un drauga nāvi. Par to sēro arī Jaunās Gaitas lasītāji Latvijā, un, esmu pārliecināts, arī citur pasaulē, kur lasītāji gaidīja pastkastītēs iekrītam ar kultūras ziņām bagāto žurnālu. Novēlu Rolfam Ekmanim ilgi palikt Latvijas un trimdas sabiedrības atmiņā kā nenogurstošam savas cildenās misijas kareivim.

Ojārs Spārītis

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents

 

Tā ir aiziešana latvieša garā strādājot. Mazliet atgādina Valdi Zepu, kuŗš gan laikam nojauta, kas notiek. Viņš dzīves pēdējā pusgadā varbūt izdarīja vairāk nekā agrāk vairākos gados, ieskaitot Ho-čank indiāņu cilts pirmo vārdnīcu. Jāstrādā. Svarīgi gan atrast redaktoru. Kāds ir pēctecības plāns?

Valters Nollendorfs

 

Izsaku visdziļāko līdzjūtību latvju zinātnes dižgara, Jaunās Gaitas vadoņa Rolfa Ekmaņa zaudējumā. Turpmāko gaitu vēlos atbalstīt ar 150 Euro.

Ilgonis Bērsons

 

Patiesi, neaplēšams zaudējums. Es savukārt esmu ļoti pateicīgs, ka Rolfs neatraidīja manus sadarbības piedāvājumus nu jau pirms gadiem divpadsmit un Eraksti [Elektronisko grāmatu apgāds <www.eraksti.lv>] ir varējuši iet vienā solī, vienā gaitā ar patiesiem vārda mākslas lietpratējiem. Man sevišķi patika tas, ka Rolfam, kā kārtīgam pretpadomju darbiniekam, nebija ne druskas pielipis no okupācijas varas netikumiem, sazinājos ar īsti kultūrālu tautieti. Turpināsim darbu, turpināsim jauno gaitu!

Ainārs Zelčs

 

Tas patiesi ir liels cilvēcisks zaudējums un zaudējums visai latviešu sabiedrībai un labi iestrādātajam žurnāla redakcijas darbam. Izsaku līdzjūtību visiem draugiem, kolēģiem un, protams, ģimenei. Lai piepildās cerība - Rolfa Ekmaņa darbam atrast turpinātāju!

Māra Zirnīte

 

Izsaku visdziļāko līdzjūtību visam Jaunās Gaitas kolektīvam. Bija gods ar Ekmaņa kungu sadarboties, iesūtot JG rakstus un arī saņemot no viņa profesionālu, izsvērtu mana promocijas darba atsauksmi. Pateicos Jums, ka esat apņēmies Ekmaņa kunga darbu turpināt.

Bārbala Simsone

 

Cienījamais Juri! Šodien Rīgā pienāca bēdu vēsts par Rolfu Ekmani. Visi raizējamies, kas notiks ar Jauno Gaitu. Kā žurnāla kapteini redzam tikai Jūs.

Jānis Liepiņš

 

Juri, esmu satriekts. Sadarbojos ar Rolfu kopš 1982. gada, tikos diemžēl tikai vienreiz Minhenē RFE latv. redakcijā. Viņš bija man domubiedrs un daudzējādi tuvs. Lūdzu nodod manu līdzjūtību Šellijai, kuru arī toreiz satiku. Nezinu viņas e-pasta adresi. Vai būsi JG atb. redaktors Rolfa vietā?

Franks Gordons

 

Lūdzu nosūtiet manu vissirsnīgāko līdzjūtību Rolfa Ekmaņa ģimenei, kurā savulaik esmu viesojusies. Nekad neaizmirsīšu viņa sirds siltumu un latviskumu.

Sigma Ankrava

 

Tā ir skumja ziņa, bet dzīvajiem viņa piemiņas dēļ ir jāstrādā. Turēsimies! Paldies.

Pēteris Korsaks

 

Tas tiešām ir šoks. Pazinu Rolfu personīgi no laika Minhenē, kad viņš bija pie Radio free Europe. Kad tikāmies, tad bieži kopā dziedājām. Viņam bija laba balss, un viņš dziedāja labpāt. Mīļš un saprātīgs cilvēks! Novēlu Jums spēku un enerģiju ar visu šo lielo zaudējumu tomēr darbu turpināt, lai tā svētība, ko viņš atstājis, ietu talāk.

Uldis Grasis

 

Visnotaļ bēdīga ziņa. Izsaku visdziļāko līdzjūtību, kolēģi un domu biedru zaudējot! Lai radošas domas un rosīgs gars, turpinot Jaunās Gaitas darbu! Paldies par to!

Laima Martinskis

 

Mīļais Juri! Ziņa, ko saņēmām, bija neiedomājama un pirmajā brīdī likās, ka tas ir kāds nežēlīgs pārpratums. Bet nu jāpieņem, ka tas ir tā, ka Rolfs ir aizgājis tajā pasaulē, kuru nevaram ietekmēt. Jaunā Gaita ir pēckara posma izcilākais vai starp pašiem izcilākajiem latviešu žurnāliem. Liels nopelns tajā ir Rolfam Ekmanim. Tagad viss smagums un vieglums gulstas uz Tevis, novēlu Tev stipru spēku un stiprus palīgus, jo Jaunā Gaita ir jānotur! Gan Rolfa gaišās piemiņas dēļ, gan visu mūsu lasītāju un rakstītāju dēļ! Ar visgaišākajiem novēlējumiem Tev un Jaunajai Gaitai.

Janīna Kursīte

 

Jā, šo slikto ziņu uzzināju šorīt no rīta (pirms atvēru Tavu vēstuli). Atļauj man izteikt Tev visdziļāko līdzjūtību zaudēt labu kolēģi un draugu pēc 10 gadus kopīga darba ir ļoti, ļoti žēl. Turies, Juri, domās esmu kopā ar Tevi un pārējiem JG cilvēkiem!

Lāsma Gaitniece

 

Sēru vēsts mani un manu dzīves un likteņa biedri Mariju dziļi satrieca. Rolfs mums abiem bij ne vien DRAUGS, bet arī VECĀKAIS BRĀLIS mūsu ģimenes īstena daļa. Lūdzu, izteic Šellijai, Indrai un visiem Rolfa tuviniekiem mūsu visdziļākos līdzjūtības apliecinājumus. Atļaujos Tev nosūtīt dažas rindas, kuras uzrakstīju, domājot par Rolfu [skat. 1. lpp]. Tāpat apsolos, ka vienmēr un mūžam būšu Jaunās Gaitas uzticams sabiedrotais, atbalstītājs un palīgs. Lai Tev, Rolf, gaišs ceļš Tavā jaunajā gaitā!

Leons Briedis

 

Izsaku visdziļāko līdzjūtību par tuva kolēģa un domubiedra zaudējumu! Man žēl, ka viņu nepazinu, bet pēc dzirdētā saprotu, ka tas ir bijis dižs cilvēks. Un, lai gan mierinājuma nav, ieklausīšanās viņa uzskatos arī tagad, pēc aiziešanas, kļūs par viņa paliekošas klātbūtnes apsolījumu.

Dita Lūse

 

Jā, šī ziņa parādījās arī Latvijas presē un varu tikai izteikt līdzjūtību tuviniekiem un Jaunās Gaitas saimei. Katrā ziņā - lai Jums gaišs šis gads, lietas notiek tā, kā tām jānotiek, vai ne?

Dace Balode


Paldies par ziņu. Viņš bija manā vecumā 87 gadi, vai nē? Mana līdzjūtība viņa ģimenei. Arī man ir līdzīga ziņa: parīt glabās manu sievu Ilzi. Vienās bērēs.

Uldis Siliņš

 

Paldies par ziņu! Neizsakāmi skumja vēsts... vēl decembrī sazinājāmies raksta sakarā... tas šķiet tik neticami. Ar Jauno Gaitu esmu sākusi sadarboties tikai nesen, bet varu teikt tikai to labāko. Ļoti patīkams iespaids un labvēlīga attieksme bija no Rolfa Ekmaņa. Esmu pateicīga viņam par iespēju publicēties jūsu žurnālā. Žēl, ka tā arī nesanāca iepazīties tuvāk. Lai vieglas smiltis un līdzjūtība Jaunās Gaitas kolektīvam!

Madara Eversone

 

Jā, FB jau izlasīju šo skumjo ziņu! Darbs ir vislabākais piemineklis, kuru Rolfs paspēja sev uzbūvēt. Lai Jaunajai Gaitai droša gaita, nu jau Jura rokās!

Juris Audariņš

 

Mana līdzjūtība par Rolfu. Uzskatu, ka Jaunā Gaita ir viens no labākajiem izdevumiem savā jomā. Ja vēlies kādu rakstu galu no manis - droši dod ziņu.

Otto Ozols

 

Pieņemiet visdziļāko līdzjūtību. Patiesi satriecoša ziņa un neiedomājams zaudējums. Dažus ar publikācijām saistītus jautājumus kārtojot, allaž bija jauki sajust atbalstošu un ieinteresētu attieksmi par Latvijas mākslas lietām un māksliniekiem. Bija pārliecība, ka Jaunā Gaita un Rolfs Ekmanis ir tāda nedalāma vienība. Lasot viņa rakstīto, arvien varēsim pārliecināties par domas vērienu un zināšanām. Veikums un piemiņa paliek uz laiku laikiem latviešu kultūras uzkrājumos un ceļos. Novēlot Jums spēku un veiksmes lielo darbu turpināšanā –

Ruta Čaupova

 

Es un mans dēls Jānis arī ļoti sērojam par Rolfa aiziešanu. Izsakām visdziļāko līdzjūtību visam Jaunās Gaitas veidotāju kolektīvam un Tev, Juri, jo sevišķi. Ļoti gribētos, lai Jaunā Gaita turpinātu Rolfa veiktos darbus trimdas un Latvijas tuvināšanā un sadarbībā! Ar sirsnīgu sveicienu visiem Rolfa draugiem un kolēģiem, Jaunās Gaitas veidotājiem

Zigurds un Jānis Elsbergi

 

Lai dzīvo Jaunā Gaita, Juri! Kaut gan personīgi nekad man nebija tas gods satikt Rolfu, varu tikai izteikt līdzjūtību vispārīgi par viņa aiziešanu viņsaulē. Un lai Tev, Juri pašam, neapsīkst uzņēmība un pacietība savilkt visus galus kopā tā, lai Jaunā Gaita neapstātos apgaismot.

Haralds Norītis

 

Rolfs Ekmanis ir viens no tiem, kas jau ar saviem darbiem sev uzcēlis pieminekli. Ar dziļu izpratni; ar iejūtu un zināšanām gaismotais viņa veikums latviešu literātūras pētniecībā ir paliekama latviešu tautas kultūrvēstures daļa. Rolfa rakstītajam varēja uzticēties. Viņa diždarbos arī žurnāla Jaunā Gaita ilggadējais atbildīgā redaktora amats, noturēt šo svarīgo izdevumu lieliskā līdzsvarā arī dažādo pārmaiņu plūdumā. Paldies, paldies, Rolf, graudu vācēj, apcirkņu pildītāj!

Baiba Bičole

 

Šoks mums visiem. No sirds novērtēju gan Tavu līdzšinējo darbu Jaunās Gaitas veidošanā, gan apņemšanos darbu turpināt, sadarbojoties ar Jaunās Gaitas saimi.

Lalita Muižniece

 

 

Jaunā Gaita