Jaunā Gaita nr. 286. Rudens 2016

 

 

Foto: Ligita Kovtuna

 

 

 

Juris Kronbergs

Valentīnei Lasmanei

kādā samērā apaļā jubilejā

 

Atceros Tevi no… jā atceros…

logs atvērts, vējš no pagātnes, ne gluži caurspīdīgi vēstures plīvuri…

 

Taču šis nav vēsturisks apskats vai manu atmiņu tēlojums,

bet dzimšanas dienas, jubilejas dzejolis

Tāpēc nost – nostalģija

 

Tāpēc nepieminēšu ne Sandberga grāmatveikala Austrumeiropas nodaļu,

ne Bredengas pļavas, ne Tavas idejas un atbalstu

Eljas Skandināvijas nodaļas darbam,

ne diskusijas Stokholmas latviešu Pagrabā

Nepieminēšu to, ka dažam labam nelatvietim Tu liki latviešu valodas pamatus,

piemēram, manam somu draugam Matti Similē,

ar kuru pirms gada biju pie Tevis ciemos

Pat nepieminēšu jauki pavadītās dienas

Tavās Skudriņās uz laukiem,

neteikšu nekā par daudzām citām lietām,

piemēram par to, ka atceros Tevi kā balsi telefonā,

toreiz kad tie, telefona klausuļi, bij ar saitītēm piesieti kā suņi savām būdām,

 

un nemaz –

jo taču pārāk neērti man,

cilvēkam, tikpat kā 70 gadus vecam –

 

nemaz nepieminēšu

ka Tavā priekšā joprojām jūtos kā jaunietis,

kā jau reiz teicu par savu paaudzi:

 

mēs esam aizmāršīgā paaudze

mēs novecojām bet aizmirsām pieaugt

 

Mēs, Valentīne, esam veci draugi,

un vecāka drauga par Tevi man nav

 

Tu manā mūžā esi bijusi enerģija, loģiska argumentācija,

spēja iejusties situācijās un citos

Loģiska argumentācija prasa enerģiju un drosmi

bez loģiskas argumentācijas nav saprašanas

tā ir dzīves valoda

tā ir mācību grāmata dzīves gramatikā

tas ir realismā sakņots optimisms

jo bez saknēm reālismā optimisms aizlido pa gaisu

kā hēlija pildīts balons pāri Skansenam Stokholmā vai Brīvdabas muzejam Rīgā

 

Kādā dzejas pēcpusdienā

tepat Igauņu namā pirms aptuveni diviem gadiem

Tu pēc mana lasījuma teici:

„Vai, kāda Tev bēdīga dzeja, bet zini, paliks labāk, man ir 98 gadi

un es nekad neesmu jutusies tik priecīga kā tagad”

 

Par to es priecājos, tam es ticu,

kā var neticēt tik gara mūža pieredzē pamatotam optimismam

 

Tev šodien jubileja

mūsu informācijas laikmetam piemērota: cipari viens un divas nulles

 

Tādēļ šodien iedzeršu vīnu

suminot simtagdnieci Valentīni

 

Vai, un būs vēl viena atskaņa:

              ar balsi ne pārāk klusu ne skaļu

              suminu Tevi, simtgadnieci Vaļu

 

 

 

Sanita Upleja

VALENTĪNE LASMANE – DZĪVĀ VĒSTURE

Vēsturi, tās pētīšanu, noliegšanu vai slavināšanu, iedziļināšanos vai noklusēšanu, pārskatīšanu vai sagrozīšanu var aplūkot dažādi. Vēsturi var izteikt skaitļos un gadskaitļos, iegūtās un zaudētās teritorijās, pārzīmētās un atkal pārzīmētās kartēs. Var izvēlēties redzēt vai neredzēt aiz statistikas vienībām un procentiem paslēptos cilvēku likteņus, ciešanas un laimes brīžus. 

Taču vēsturi var arī vienkārši izdzīvot, pašam piedaloties tās veidošanā. Pārvarot savas iekšējās bailes, ķermenisku vājumu un laikmetu griežu uzliktos pārbaudījumus. Nemitīgi smeļoties stiprumu garīgumā un dzīvesspēku darbā. Ar savu mūžu un darbu rādot priekšzīmi jau vairākām paaudzēm. Tāda ir Zviedrijā dzīvojošā Valentīne Lasmane, kura maijā atzīmēja 100. dzimšanas dienu, sumināšanai atskanot abos Baltijas jūras krastos.

Par Lasmanes garajā un notikumiem bagātajā mūžā izdarīto un pieredzēto varētu stāstīt daudz un gari, taču īpaši nozīmīgi mūsu tautas un valsts vēsturei ir uzsvērt viņas veikumu trijās jomās. Savulaik būdama Latvijas Centrālās padomes (LCP) darbiniece un iesaistīta bēgļu laivu organizēšanā, viņa dokumentēja šīs organizācijas pagrīdes darbību, bēgļu pārvešanu uz Zviedriju un vēstīja par to gan latviešiem, gan zviedriem. 1990. gadā iznākušajā grāmatā Pāri jūrai. 1944./45. g. Valentīne Lasmane sakārtojusi 130 liecinieku atmiņas. 2011. gadā iznākusi arī LCP darbinieka Leonīda Siliņa atmiņu grāmata Zviedru-latviešu palīdzības komitejas darbība, kuras sagatavošanā palīdzējusi arī Lasmane.

Pēc izglītības filoloģe Valentīne Lasmane blakus maizes darbam Zviedrijā daudz laika veltījusi latviešu valodas mācīšanai gan latviešiem, gan sveštautiešiem. Viņa sarakstījusi mācību grāmatu zviedriem, kas vēlas iemācīties latviešu valodu, kā arī sastādījusi grāmatu A Course in Modern Latvian (ALA, 1985) un Latviešu-zviedru sarunvārdnīcu (1993).  

Liels ir arī viņas ieguldījums latviešu kultūras un sabiedriskajā dzīvē Zviedrijā. Viņa piedalījās Rūdolfa Blaumaņa piemiņas plāksnes izveidošanā 1988. gadā rakstnieka nāves vietā Punkaharju sanatorijā Somijā. Viņas ierosmē 1996. gadā tapa dzejnieces Annas Dagdas piemiņas fonds, un viņas pārraudzībā tika izdoti dzejnieces kopotie raksti. 

Politiski nozīmīgs darbs bija okupētajā Latvijā apcietinātajai Lidijai Doroņinai-Lasmanei dabūt politiskā patvēruma tiesības Zviedrijā 1989. gadā. Kad 2013. gada novembrī Stokholmā Valentīne Lasmane saņēma PBLA Balvu, ar lielu cieņu viņu sumināja gan latviešu trimdas pārstāvji, gan pēdējos gados atbraukušie tautieši. Viņa joprojām piedalās daudzos latviešu pasākumos Stokholmā.

Aiz sauso faktu klāsta gan paliek daudz elpu aizraujošu ainu no Valentīnes Lasmanes dzīves, to skaitā ebreja izglābšana Kurzemē 1944. gadā un nogādāšana Zviedrijā, arī pratināšanas pieredze čekā 70. gados radniecības dēļ ar Lidiju Doroņinu-Lasmani. Par sakariem ar padomju Latviju Valentīne Lasmane savulaik izpelnījusies gan publisku iepļaukāšanu Zviedrijā, gan tautiešu atteikšanos ar viņu sarokoties. 

Taču mums šodien būtu svarīgi paraudzīties uz viņas mūžu un darbu kā uz dzīvu liecību par mūsu tautas skarbo vēsturi pagājušajā gadsimtā. Ja raugās uz abstraktiem gadskaitļiem, II Pasaules kara laiks un LCP darbība šķiet atrodamies patālā un noputējušā vēstures plauktā. Taču, ja pievērš uzmanību, ka mūsu vidū vēl ir cilvēks, kurš pats organizējis bēgļu došanos uz Zviedriju, lai no atkārtotas padomju okupācijas paglābtu un trimdā saglabātu Latvijas politisko un kultūras eliti, kāda nu tā bija saglabājusies pēc pirmās padomju okupācijas un nacistu varas gadiem, tad tā nemaz neliekas tāla vēsture, bet gan dzīva un joprojām sāpīga tautas pieredze.

Savulaik intervijā žurnālam Ir Valentīne Lasmane atzina, ka pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas bija ļoti nopietni domājusi par atgriešanos Latvijā un pat vairākus mēnešus nodzīvojusi atgūtajā, tēva savulaik celtajā namā Rīgā. Tomēr atrautībā no tuvajiem cilvēkiem sajutusi, ka viņa te vairs neiederas. Ja mūsu tautas vēsture nebūtu tik joprojām pulsējoši sāpīga, kāda tā ir, tad nebūtu daudzu šādu rūgtu lēmumu un nepiepildītu cerību.

Taču pat apstākļos, kad vienas tautas dažādām daļām jāsarunājas pāri jūrām, Valentīnes Lasmanes piemērs, līdzīgi kā citu trimdinieku savulaik paveiktais, skaidri rāda, ko cilvēki var izdarīt, par spīti apstākļiem, tikai savas gribas vadīti. Viņa kopā ar savulaik latviešu leģionā iesaukto vīru izaudzinājusi trīs meitas un pamatoti lepojas, ka visi pieci mazbērni runā latviski.

Ne visiem cilvēkiem ir lemts tik garš, labiem darbiem un vēsturiski izšķirošiem notikumiem piesātināts mūžs. Ne visi no mums spēj savu dzīvi dzīvot tik aktīvi, jēgpilni un ar vēlmi dot un palīdzēt citiem cilvēkiem. Taču mums visiem ir iespēja mācīties un smelties gaismu no tādiem cilvēkiem kā Valentīne.

(www.irlv.lv 2016.12.V)

Sanitas Uplejas raksti publicēti sadarbībā ar autori un nedēļas izdevumu Ir (www.irlv.lv). Upleja raksta par aktuāliem, sabiedriski politiskiem jautājumiem kopš 1993. gada. Daļu sava profesionālā mūža viņa pavadījusi laikrakstā Diena, sadarbojusies arī ar LTV Ziņu dienestu un Radio Brīvā Eiropa. Prāgas laikā sniedza ziņojumus no Maksavas.

 

 

Ligita Kovtuna

Sveicam Valentīni Lasmani!

Š.g. 16. maijā piedalījos Valentīnes Lasmanes dzimšanas dienā. Biju patiesi priecīga uzrunāt cienījamo mūsu laikrakstu autori un (gandrīz) klātienē novēlēt viņai visu labāko, ko vien var vēlēt cilvēkam, kuru, nekad nesatikusi, esmu iemīlējusi un dziļi cienu. Nopūtām svecītes kliņģerī, kas izcepts simtnieka formā (jebšu svinējām Valentīnes 100. dzimšanas dienu!) un dziedājām „Daudz baltu dieniņu”... Tas viss, pateicoties modernajām technoloģijām, proti, Skype.

Svinības notika labākajā un piemērotākajā vietā, kāda šim notikumam – cienījamas latvietes 100 gadu jubilejai – var notikt: Rīgā, Gaismas pils korē. Gaviļniecei par godu Okupācijas mūzeja darbinieki un Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija Dzīvesstāsts bija sarīkojusi sirsnīgas un skaistas svinības. Ievada runu teica vēsturnieks Uldis Neiburgs, klātesošos uzrunāja filmas Uz spēles Latvija režisors Pēteris Krilovs, muzicēja pianists Ventis Zilberts, atskaņojot gaviļniecei mīļo Jāņa Mediņa Dainu Fa diez mažorā un – četrrocīgi – itāļa Pjetro Frosīni Jautro bruņinieku (kopā ar savu audzēkni Lauru Tamani), kam pievienotas 16 taktis ar tautasdziesmas „Kur tu augi, daiļa meita” motīvu.

Apsveikuma vēstuli bija atsūtījusi tēlniece Valentīna Zeile no Parīzes, Saeimas deputāts Atis Lejiņš un Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Visi kā viens uzsvēra lielo Valentīnes Lasmanes gara spēku un iedvesmojošo personību. Krilovs vēl piebilda, ka mācījies no viņas, kā samērot emocijas ar vēsu prātu, kas viņa dzīvē lieti noderējis.

Valentīne Lasmane raudzījās uz mums sirsnības un spēka pilna, tērpusies tautas tērpā, pie krūtīm – Triju Zvaigžņu ordenis – Latvijas valsts augstākā pateicība par viņas mūžu.

Valentīne Lasmane (dzim. Jaunzeme) piedzima Ukrainā. 1921. gadā ģimene atgriezās tēva dzimtenē Latvijā. Valentīne pabeidza Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļu. Vācu okupācijas laikā viņa iesaistījās pretestībā vācu okupācijas režīmam, darbodamās Latvijas Centrālās padomes evakuācijas grupā Ventspilī. 1944. gada novembrī viņa pārbrauca jūrai uz Zviedriju arī pati.

1970. gadā, Latvijas apmeklējuma laikā, gan viņu, gan vīru Albertu aizturēja čeka un 10 dienas pēc kārtas pratināja Alberta māsas Lidijas Lasmanes-Doroņinas pretpadomju lietas sakarā. Piedzīvoto VDK Valentīne sauc par „valsts eksāmenu”. Kad 1983. gadā Lidiju Lasmani jau trešo reizi notiesāja par pretpadomju darbību, Valentīne veica milzu darbu, lai izvērstu skaļu starptautisku akciju, iesaistot starptautiskas cilvēktiesību organizācijas. Ar trimdas latviešu jaunekļa Imanta Lieģa palīdzību 1989. gadā kāds britu parlamentārietis toreizējo Lielbritanijas premjerministri Mārgaretu Tečeri pirms tikšanās ar Michailu Gorbačovu iepazīstināja ar „Lidijas lietu”.

Valentīne ir viena no nedaudzajām sievietēm, kura vācu okupācijas laikā līdzdarbojās Latviešu Centrālās Padomes bēgļu laivu organizēšanā uz Zviedriju. Vēlākajos gados, dzīvodama Zviedrijā, viņa aktīvi aizstāvēja padomju režīma politieslodzīto, sava vīra māsu Lidiju Lasmani. Valentīnes Lasmanes darbība bēgļu laivu organizēšanā ir attēlota Pētera Krilova dokumentālajā filmā Uz spēles Latvija. (Kā romāna tēla daļējs prototips viņa ir izmantota arī Arvīda Griguļa romānā Kad lietus un vēji sitas logā). Valentīnes dzimšanas dienā prezentēja filmas DVD ierakstu. Valentīne Lasmane sarakstījusi grāmatu Pāri jūrai.

Ligita Kovtuna ir laikrakstu Brīvā Latvija un Laiks galvenā redaktore un apgāda „Vesta-LK” („Laika Grāmata”) vadītāja.

 

Jaunā Gaita