Jaunā Gaita nr. 286. Rudens 2016

 

 

 

 

TRIM KĀRTĀM JOSTU JOZU

Erna Jansone. Sienas segu un spilvenu meti latviskā stilā  / Latvian Style Wall Hangings and Pillow Designs. Autores izdevums, 2015.

 

Autore ir liepājniece, pagājušajā gadā nosvinēja 95. dzimšanas dienu un ir pie labas veselības un enerģiska. Viņas vectētiņš Indriķis Strīķkalējs no Pērkones pagasta bija ieguvis izglītību Varšavā un darbojies kā iekštelpu dekorators un restaurators, piemēram, restaurējis Alsungas baznīcu. Ziemās viņš esot krāsojis eņģeļus un rozes bagāto vācu pilsoņu dzīvokļu griestos. Erna Jansone pēc pamatskolas beigšanas iestājusies Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolā. Cik noprotams, viņa mācījusies tekstilnodaļā, kur viens no iecienītākajiem pedagogiem bija Jānis Sudmalis (1887-1984), kurš savulaik darināja dekoratīvus metus ar mitoloģiskiem un tautasdziesmu motīviem, ko vēlāk ieauda tekstilijās.

Trimdā Milvokos (Milwaukee, ASV) dzīvodama, Jansone turpināja aust un gatavot tautas tērpus un mācīja to darīt citām sievietēm. Par lielo ieguldījumu daiļamatniecības attīstībā viņa saņēmusi PBLA Kultūras fonda gada balvu. Publicēta arī grāmata par latviešu cimdu rakstiem angļu valodā Latvian Mitten Designs (2006).

Grāmatā Erna Jansone ievietojusi 33 vertikālus un horizontālus sienas segu metus, starp tiem arī 1940. gadā radīto diplomdarbu, skolu beidzot. Tas ir īpaši smalki izstrādāts, visu lielo laukumu bagātīgi piepildot ar lielākiem un mazākiem latvju rakstiem, īpaši daudz auseklīšiem. Vēlākajos gados segas nav tik pārslogotas ar ornamentiem kā diplomdarbā. Dažkārt viņa veido veselas mitoloģiskas ainas, piemēram, Mēnestiņš nakti brauca, Rijas ugunis vai Jāņu rīts. Visbiežāk kompozicionāli viens raksts ir centrēts, ap kuru kārtoti citi ornamenti, kā tas ir metā Papardes zieds, Māras gredzens u.c. Izdevuma otra daļa veltīta latviskiem spilveniem – ne gulēšanai, bet greznumam. To pavisam 39. Spilvenos parasti izvēlēts viens raksts, kas aizņem visu nelielo laukumu, kam pakārto citus kā fonu. Ir arī ļoti grezni ar bagātīgāku rakstu kompozīcijām. Spilveni ir krāsās viengabalaināki, kamēr sienas segās ir izmantotas daudzas krāsas.

Gaidot valsts simtgadi, jau tagad daudzi domā par savu tautastērpu. Bezpersoniskums arvien vairāk ļaudīm nepatīk, viņi tiecas pēc individuālas kultūras. Tad atcerēsies Jāni Sudmali, Jēkabu Bīni un citus, arī Ernas Jansones grāmatu, no kuras smelsies ierosmes ikdienas dzīves izdaiļošanai.

Māris Brancis

 

Šis ir saīsināts mākslas kritiķa, vairāku grāmatu un daudzu rakstu autora teksts, kura pilna versija iespiesta tīmekļa laikrakstā Latvietis (2016.24.VI), kā arī avīzē Laiks (18. jūnijs - 1. jūlijs).

 

 

 

 

Jaunā Gaita