Jaunā Gaita nr. 279. Ziema 2014

 

 

 

AABS PĒTNIEKU DEVUMS

Journal of Baltic Studies 45/3 (September 2014). Association for the Advancement of Baltic Studies <www.balticstudies-aabs.org> . Editor: Terry Clark <jbs@creighton.edu>

 

Baltijas Studiju apvienības ceturkšņizdevuma (quarterly) septembra laidienā ievietoti sekojošie pētījumi: Paul Jordan (Cardiff U.). Nation Branding: A Tool for Nationalism? (Nāciju apzīmogošana: Nacionālisma instruments?). ——— William D. Prigge (Briar Cliff U.). Power, Popular Opinion, and the Latvian National Communists (Vara, sabiedriskā doma un latviešu nacionālkomunisti). ——— Nicholas Aylott (Södertörn U., Centre for Baltic and East European Studies). A Question of Priorities: Candidate Selection in Estonian Political Parties (Prioritāšu problēma: Kandidātu izvēle igauņu politiskajās partijās). ——— Jouko Talonen (U. of Helsinki) & Priit Roht­mets (U. of Tartu). The Birth and Development of National Evangelical Lutheran

Theology in the Baltics from 1918 to 1940 (Nacionālās evanģēliskās luterāņu teoloģijas sākums un attīstība Baltijā, 1918-1940). ——— Arnis Sauka (Stockholm School of Economics in Rīga) & Friederike Welter (U. of Siegen). Determinants of Business Insolvencies During Economic Growth and Recession in Latvia (Iemesli Latvijas uzņēmumu maksātnespējai ekonomiskā pieauguma un recesijas laikā). ——— Katrin Kello (U. of Tartu) & Halliki Harro-Loit (U. of Tartu). How should the Past be Treated in Estonian Schools? Constructions of History Teaching in an Estonian Teachers Newspaper (Kādai jābūt attieksmei pret pagātni Igaunijas skolās? Vēstures mācības plāni igauņu skolotāju laikrakstā).

Recenziju sadaļā aplūkotas sekojošās grāmatas: Matthias Asche, Werner Buchholz, Anton Schindling (eds.). Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung: Estland, Livland, Ösel, Ingermanland, Kurland und Lettgallen. Stadt, Land und Konfession 1500-1721 (4 sējumi − rec. Andrejs Plakans, Iowa State U.). ——— Halliki Harro-Loit, Katrin Kello (eds.). The Curving Mirror of Time (Christian Nestler, U. Rostock). ——— Björn M. Felder, Paul J. Weindling (eds.). Baltic Eugenics: Bio-Politics, Race and Nation in Interwar Estonia, Latvia and Lithuania 1918-1940 (David J. Smith, Uppsala U. & U. of Glasgow). ——— Johannes Wheeldon. After the Spring: Probation, Justice Reform, and Democratization from the Baltics to Beirut (Lavinia Stan, St. Francis Xavier U.).

Gundars Ķeniņš Kings

 

Šoruden Pacifika Luterāņu U. (Pacific Lutheran U.) emeritētie profesori Dr. Gundars Ķeniņš Kings un Dr. David E. McNabb publicē grāmatā kopdarbu Nation-building in the Baltic States: Transforming Governance, Social Welfare and Security in Northern Europe.

 

 

Jaunā Gaita