Jaunā Gaita nr. 276. pavasaris 2014

 

 

Rolfs Ekmanis

STARPTAUTISKIE RAIDĪJUMI LATVIEŠU VALODĀ 20. GS. OTRĀ PUSĒ

Sākums JG235 (2003), 237, 238 (2004), 248 (2007), 250, 251 (2007), 253, 254, 255 (2008), 256 (2009), 261, 262 (2010), 266 (2011), 268, 269 (2012)), 271(2012), 273, 274(2013), 275(2014)

 

RADIO BRĪVĪBA (RB)/RADIO LIBERTY (RL) PASPĀRNĒ 1975-1984 – III

 

Pēc Vašingtonas turpat ceturtdaļgadsimta atkārtotiem solījumiem un to nemitīgas laušanas, tolaik ASV senāta ārlietu komisijas priekšsēdis, Ilinoisas (Illinois) štata senators Persijs (Charles H. Percy) panāk (1984.8.X) baltiešu raidījumu pārcelšanu no RL, t.i., Radio Liberty jeb Radio Brīvība, kura mērķauditorijas ir Padomju Savienībā iekļautās tautas, uz RFE (Radio Free Europe jeb Radio Brīvā Eiropa), kas pārraida uz t.s. satelītvalstīm – Čehoslovākiju, Poliju, Rumāniju, Ungāriju un Bulgāriju. Līdz ar šo Baltijas valstu raidītājs būs pareizā vietā kā daļa no „Brīvās Eiropas” raidītāja, kas ir saskaņā ar ASV ārpolitikas viedokli, neatzīstot Baltijas valstu inkorporāciju Padomju Savienībā – tā senators Persijs.

Jau pirms tam Persijs, kura štatā pēckara gados saplūdis ievērojams skaits baltiešu bēgļu, izrāda īpašu interesi radioraidījumos uz PSRS iekļautajām Baltijas republikām – tie esot informācijas dzīvības avots igauņu, latviešu un lietuviešu valodā. Pateicoties viņa entuziasmam un vairāku citu senatoru (Claiborne Pell, Howard Baker) atbalstam, jau pirms gada un divām nedēļām (1983.23.IX) ASV senāts bez balsošanas (tikai ar yea) pieņem papildinājumu valdības institūcijas Board of International Broadcasting (BIB jeb Starptautisko raidījumu padomes) radio likumā, paredzot īpašas baltiešu nodaļas dibināšanu RL sastāvā, tādējādi atšķirot igauņu, latviešu un lietuviešu redakcijas administratīvi no citu sovjetu varai padoto nekrievu tautu RL redakcijām un, protams, pasvītrojot jau neskaitāmo reizi Baltijas valstu nelegālo inkorporāciju Maskavas impērijā. Baltiešu trimdas jumtorganizācijas – Igauņu nacionālā padome Amerikā (Estonian American National Council), Amerikas Latviešu apvienība (American Latvian Association), Lietuviešu padome Amerikā (Lithuanian American Council), Igauņu pasaules padome (Estonian World Council), Pasaules brīvo latviešu apvienība (World Federation of Free Latvians), Augstākā komiteja Lietuvas atbrīvošanai (The Supreme Committee for the Liberation of Lithuania) un Apvienotā Baltijas komiteja (Joint Baltic American National Committee) izsaka atzinību par šo administratīvo pārmaiņu RL vadībai. Bet neatkarīga baltiešu nodaļa RL sastāvā neīstenojas lielā mērā nesaskaņu dēļ pašu RL strādājošo baltiešu vidū – gan par jaunās baltiešu nodaļas nosaukumu (Baltijas Republiku radio? Radio Baltija?), gan arī par to, kurai no tautībām piešķirams nodaļas vadītāja postenis.

*   *   *

Minhenes Latviešu redakcijas septītajā gadā, redakcijas vadītājam Vilim Skultānam aizejot (1982) pēc vācu likumiem obligātajā pensijā (divus gadus pirms baltiešu redakciju pārcelšanas no RL uz RFE) un pēc vismaz vienas personas atsacīšanās (ģimenes/darba apstākļu dēļ) no piedāvātās iespējas kandidēt RL Latviešu redakcijas vadītāja postenim, Latviešu redakcijas krēslā iesēžas dažus gadus pēc vēstures doktora disertācijas The Emergence of a Modern Latvian Nation: 1764-1914 (University of California, Berkeley) aizstāvēšanas Jānis Arveds Trapāns (radiovārds Viktors Krasts, skat. JG275:45). Šis ir arī laiks, kad radio vadība palielina katras baltiešu redakcijas darbinieku skaitu par diviem darbiniekiem. Trapāns iesaka Ingrīdu O’Brien, kura kā bērns no Vācijas bēgļu nometnēm kopā ar vecākiem nokļūst Austrālijā, iegūst augstāko izglītību Sidnejas Universitātē, pēcāk Itālijā, nodibina neveiksmīgu ģimenes dzīvi ar ASV pilsoni, pirms kļūšanas par RFE darbinieci Minhenē strādā Apvienotajā baltiešu komitejā ASV, kur ieapzīstas ar vienu no latviešu trimdas sabiedrības (PBLA, ALA u.c.) pīlāriem – PBLA u.c. organizāciju vadībā esošo Gunaru Meierovicu (1920-2007), pirmā Latvijas ārlietu ministra Zig­frīda Annas Meierovica (1887-1925) dēlu, drīz vien kļūst par viņa dzīvesbiedri Ingrīdu Meierovicu un 90. gadu otrā pusē pārceļas uz dzīvi Rīgā (skat. interviju žurālā Santa – 2013.XI). Otrs Trapāna ieteiktais un RL vadības apstiprinātais (1984) darbinieks ir no Latvijas Berlīnē nokļuvušais (1977) Viktors Strunskis, Politehniskā institūta (Ķīpsalā) militārās katedras absolvents (skat. „Kā mani par virsnieku taisīja”. Latvija Šodien 1982:1-7).

Salīdzinājumā ar Valdemāru Kreicbergu un Vili Skultānu jaunais redakcijas vadītājs, uzņemoties „saldo nastu“, mēģina sev padotajiem atvērt citu dimensiju, proti, uztaustīt spirgtākus ceļus ar „nopietnību”, tā teikt, ar svarīgās grumbās savilktu pieri. Īpaši sākuma gadi, kā atceras viens no līdzgaitniekiem, bijis „pienaglotu tēžu laiks”, kas prasās pēc neliela skatiena mazliet atpakaļ.


Viktors Strunskis ar dzīvesbiedri Baibu (1986)

Foto: Rolfs Ekmanis

 

*   *   *

 

Liela jautrība bija strādāt kopā ar Vili Skultānu, mūžīgas ēverģēlības un dienas, kad darbā biju tā pārsmējies, ka sāni sāpēja, e-vēstījumā (2013.14.IV) atceras tolaik jaunatnes programmu galvenais veidotājs, jurisprudences studijas Bostonā beigušais Juris Kaža (skat. JG273:44-45), kuram, tāpat kā pārējiem „minheniešiem” bijis jādara arī „melnais darbs” – jātulko diendienā ziņas un sižetus no angļu valodas par aktuālo politiku. Patīkami bijis strādāt kopā arī ar Valdi Kreicbergu un Margaritu Ausalu, kurai Skultāns piešķīris neoficiālo iesauku „Kukažiņa”. Bijuši arī visādi piedzīvojumi, piemēram, dažu darbinieku spontāna dzīšanās vakariņot ar Kažas mašīnu uz Veronu, Itālijā. Dažbrīd neformālā gaisotnē neizpalikusi arī atsevišķu darbinieku no ASV universitātēm 70. gados atceļojusī eksperimentēšana ar „zālītes” dūmiem.


Viena no pirmajām RL Latviešu redakcijas darbiniecēm Dr. Margarita Ausala (Kastaņolā, Šveicē, 1970. gadu vidū)

Foto: Rolfs Ekmanis

 

*   *   *

 

Tolaik par jaunāko redaktoru pieņemtais Ēriks Rūsis (skat. JG274:30), taustoties pa saviem atmiņu kambariem, atceras (2013.16.IV) Vili Skultānu kā klasisku aukstā kara ētera kareivi, kura dzīves saturs jau kopš 1956. gada bijis radioraidījumi uz dzimteni latviešu valodā – no Minhenes, Madrides, Frankfurtes, pēcāk atkal no Madrides un Minhenes (skat. šo rindiņu rakstītāja piezīmes JG237, 248, 253-256, 261, 262, 269, 273-275). Ne jau par velti padomju prese laiku pa laikam pieminējusi Vili Skultānu dzēlīgos komentāros, par ko viņš pats, protams, tikai priecājies, jo, ja jau guvis šādu ievērību, laikam centieni būs bijuši pareizā virzienā... Ēriks raksturo savu priekšnieku kā kolorītu tipu, kura komandā strādāt ne vienmēr bija viegli, bet par garlaicību gan nevarēja sūdzēties. Redakciju viņš vadījis ar stingru, bet mīlīgu roku, jo viņam vienkārši nesanāca notēlot bargu šefu tā no rītiem viņš mani sveicināja ar „Labrīt, jaunekli! Vai šodien, pārmaiņas pēc, darīsi kaut ko darbam līdzīgu?!” Sekojusi uzsišana uz pleca un tikpat skaļa pavilkšana uz zoba: Tu tik esi zēns, kas māk strādāt! Ne tikai jauns, nepieredzējis, bet, ak vai, uzaudzis Amerikā – valstī, kuras iedzīvotāji Skultānam bijuši īpašā statusā, no kā dažkārt nācies ciest arī tur nokļuvušajiem bēgļiem. Vārdam „amerikāņi” nereti ticis piekabināts ne visai glaimojošais epitets „dullie”, ar naudu apsēsta sabiedrība, ko vada nekompetenti politiķi. Zaļknābja „amerikāņa” Ērika ziņu un komentāru teksti tikuši sazīmēti krustām šķērsām ar treknu sarkanu zīmuli. Vilis ņēmās labot visu – gramatiku, saturu un stilu. Kādreiz papīrs bija tik ļoti sašvīkāts, ka tas studijā pie mikrofona bija jāgriež riņķī un apkārt, lai izlasītu... Man šis sarkanais zīmulis, protams, šķita liela netaisnība. Tāpēc laiku pa laikam eksperimentēju. Savos komentāros kaut kur pa vidu ievietoju dažas rindiņas, kādreiz veselas rindkopas no cienījamā šefredaktora paša rakstu darbiem. Kā par brīnumu, arī šie teksti tika tikpat nežēlīgi laboti... Darbs Minhenes redakcijā Ērika uztverē bijis intensīvs, spriegs un nopietns, taču arī svētki tikuši nopietni svinēti: redakcijas telpas pārvērtās par pieņemšanas zāli, kur latviešu darbinieku ģimenes un citu tautību redakciju pārstāvji pulcējās pie latviski klātiem galdiem un vīna glāzēm. Atceros vienus Valsts svētkus, kad vakara noslēgumā igauņu kolēģi ar biroja krēsliem priecīgi vizinājās pa gaiteņiem, brīžiem skaļi saukdami – „Saldējums! Saldējums!”.

No „minijociņiem” Ēriks vēl spilgti atkailina kopīgu konspiratīvas vēstules sacerēšanu un nosūtīšanu kolēģei Līgai Morusai (skat. JG274:27-28), pēc pārliecības stingrai veģetārietei. Vēstules sūtītājs – it kā kāds Līgas pielūdzējs kādā Latvijas kolhozā, viņas raidījumu slavinātājs, kurš kā pateicību solījis nosūtīt uz viņas adresi Minhenē lielu kolhoza desas luņķi. Šis mazais viltojums prasīja samērā rūpīgu darbu. Bija jāorganizē padomju pastmarka, ar roku jāizveido attiecīgs zīmogs utt. Diemžēl, mazliet satriekts zūdās RL Latviešu redakcijas darbinieks Ēriks Rūsis: pūles tajā reizē pilnībā neattaisnojās, jo kolēģei uzreiz radās aizdomas par mistisko desu.

*   *   *

 

Jau no paša sākuma RFE/RL darbiniekiem jāpieredz dažādu krīžu periodi, kas turpinās visriņķī arī 70. gados, kaut arī baltiešus tieši neskar. Darbinieku atlaišanas, kuru sākums meklējams jau 60. gadu pašās beigās, kad darbu zaudē ap 500 cilvēku. Starptautiskās Olimpiskās komisijas oficiāla žurnālistu statusa morāli nositoša nepiešķiršana RFE/RL pārstāvjiem Ziemas olimpiādē Insbrukā, neraugoties uz Baltā nama un kongresmeņu asiem protestiem, kam pievienojas virkne vētrainu, stabilitātei nekalpojošu norišu, to vidū pastāvīgās maiņas „politikas dēļ“ RFE/RL vadībā. Pēc astoņiem gadiem RFE direktora postenī demisionē (1975) Durkijs (William P. Durkee), „CIPa laikos” (līdz 70. gadu sākumam) viens no starptautisko operāciju vadītājiem. Seko arī citas amatpersonas „biezajā galā”, to vidū ilggadējais RL direktors Sardžents (Howland H. Sargeant). Abus raidītājus, kas apvienojas (1976.1.X), uzņemas vadīt bij. CBS TV ziņu nodaļas vadītājs Mikelsons (Sig Mickelson), no kura vadības groži pēc nepilniem diviem gadiem nonāk akadēmiķa, vairāku ASV universitāšu rektora un bij. vēstnieka Kenijā Fergusona (Glenn Ferguson) rokās – līdz 1982. gadam, kad RFE/RL vadībā uz dažiem gadiem tiek nozīmēts bij. Ņujorkas štata senators Baklijs (James Buckley).

Tam visam pievienojas nopietnas nesaskaņas RFE/RL darbinieku vidū, kas pieņemas spēkā pēc ukraiņu matemātiķa un literāta, disidenta Leonīda Pļjušča referāta „Padomju Savienības žīdu emigrācija” radiopersonālam Minhenē 1976. gada februārī, neilgi pēc viņa izlaišanas no PSRS. Kā atceras Mikelsons (America’s Other Voice, 1983:251), īpaši kodīgu atbalsi izraisa raksturojums „Eiropas entropija” attiecībā uz jauniebraucējiem. Tas ir arī laiks, kad vairākas redakcijas, visvairāk vislielākā – Krievu redakcija – sāk līdzināties cīņu arēnai, galvenokārt sakarā ar atsevišķu iebraucēju nozīmēšanu redakciju hierarhiju piramīdās virs ilgus gadus nostrādājušiem darbiniekiem, kuri piedevām tiek apsūdzēti „antisemītismā” (kas visumā ir bezjēdzīgs lietojums, jo daudzu citu vidū bez žīdiem, kā vēsta valodnieki un etnogrāfi, pie semītu valodu grupas pieder arī arābi). Agresivitāte bezmazvai sasniedz fizisku kautiņu līmeni. Ne par velti rudens mēneši iegūst „Minhenes 1976. gada oktobra revolūcijas” slavu. Dažu gadu laikā žīdu tautības darbinieki Krievu redakcijā sastāda 32%, kas 90. gadu sākumā jau sasniedz 50% – tā savā grāmatā Radio Free Europe and the Pursuit of Democracy: My War Within the Cold War (New Haven-London: University of Yale Press, 1997:65) vēsta BBC Ungāru redakcijas darbinieks Dr. Urbans (George R. Urban), RFE direktors 80. gadu pirmajā pusē. Vairākās redakcijās vadošie darbinieki tiek nomainīti, vācu tiesas tiek pārpludinātas ar sūdzībām un pretsūdzībām, no Vašingtonas ierodas situācijas izmeklētāji. Kričlova (James Critchlow) vadītās BIB izmeklēšanas komisijas ļoti nelabvēlīgais Krievu redakcijas darbības novērtējums (1978) gandrīz momentā kļūst par cause célčbre pēc nonākšanas amerikāņu manipulatīvajos plašsaziņas avotos. Pa sīkākam konfliktam atgadās arī dažās citās tautību redakcijās. Attiecības starp BIB un oficiālu pieprasījumu spīlēs nonākušajiem RFE/RL vadītājiem kļūst ievērojami saspringtākas.


Vizma Belševica un Jānis Trapāns Minhenē (1991)

Foto: Rolfs Ekmanis

Turpinājums sekos

Jaunā Gaita