Jaunā Gaita nr. 266. rudens 2011

 

 

Linda Treija

LĪDZINĀTIES UPEI – PAR RITU GRENDZI

 

Upe sākas kā maza urdziņa. Plūstot cauri kalniem, mežiem, pļavām, laukiem un pilsētām, tā kļūst plašāka, straume straujāka. No krastiem sasūktais spēks, viss redzētais un piedzīvotais padara to zinošāku, saprotošāku un reizē spēcīgāku. Cilvēks ir kā tāda upe, kas plūst, novēro, iegūst zināšanas, reizēm kaut ko atrod, reizēm – nozaudē, ceļā no sākuma uz galu. Vai mums ir jālīdzinās upei, vai mēs jau līdzināmies tai? Tās ir asociācijas kādas rodas, vērojot Ritas Grendzes telpisko darbu Līdzināties upei / Becoming like the River (2011) (skat. 41. lpp). Māksliniece izmanto dažādus materiālus, kas pēc blīvuma, izskata un dabas ir atšķirīgi – smags metāls, viegls papīrs un mīksts audums. Par pamatu ir ņemta veca, smaga radiatora daļa, uz kuras kā augi atveras grāmatu vāki ar baltām lapām, starp kurām plūst krāsainas auduma lentas kā ūdens straume.

Mani kaut kas tik ļoti pievilina un piesaista pie skulpturālajiem Ritas darbiem. Vai tā ir viegli zaļa skaudība, ka domāju pilnīgi savādākā veidā par mākslu un nespētu izveidot tik telpiskus un konceptuāli poētiskus darbus? Vai tā ir intriģējošā doma, kas slēpjas darbu nosaukumos, kompozīcijā, formā un izmantotajos materiālos? Pēdējo pāris gadu darbos kā tāds stabilizējošs spēks ienāk metāls. Tekstilšķiedru tehnikās – aušanā, pīšanā u.t.t., kuras Rita pārzina un izprot (bakalaura grāds Klīvlandes Mākslas institūtā Ohaio štatā – The Cleveland Institute of Art un maģistra grāds Krenbrukas mākslas akadēmijā Mičiganā – Cranbrook Academy of Art – iegūti zīmēšanas un tekstilmākslas studijās), iecerētās idejas nespēja pilnībā realizēties. Apgūstot metināšanas un lodēšanas tehnikas, māksliniecei ir iespēja, veidot skaidrākas telpisko darbu līnijas un formas. Mākslas darbi iegūst stabilitāti un patstāvību, it sevišķi risinot izstādīšanas problēmas.

Instalācijas meistars Latvijā Oļegs Tilbergs Mākslas akadēmijas studentiem mācīja, ka instalācijās telpiskajos objektos milzīga nozīme ir perfekti nostrādāt detaļas un panākt nobeigtības sajūtu. Ritas veidotie objekti ir akurāti, izstrādāti un reizē poētiski. Atrastie vai uzietie materiāli krājas kastēs un tad, sadzīvojuši ar Ritu kādu laiku, tie atrod savu vietu mākslas darbos. Objektā Atzvelties / Slouch (skat. 65. lpp) apaļie audumu gabaliņi ar spurainajām maliņām sasprausti uz diviem metāla kātiem. Izskatās, ka starp tiem notiek attiecību kārtošana. Strīds, saruna, neliela grūstīšanās? Lūgšana / Prayer atgādina mūsu vēlmju „rožu kroni“. To skaitot, no kroņa kreļļu pusītēm kā tādi saraustīti ziņu gabaliņi kaudzē krīt mūsu vēlmes, iegribas, lūgumi. Izslējies kā pāvs dižojas darbs Plume, kura nosaukums angliski nes divējādu nozīmi. Skaistais un dabīgais – putnu spalvas atveidā, katastrofālais – zemūdens naftas izplūdes nozīmē. Ritas mākslā bieži parādās lodes, puslodes, apļi (Luīzei / For Louise, Bez iekšpuses / Without a Within u.c.). Tā ir vispilnīgākā forma ne tikai fizikas, bet arī emocionālajā ziņā. Forma, kas ir mīļa, pazīstama un reizē simboliska.

Māksliniece meistarīgi apvieno dažādus materiālus savos darbos. Pats process, kurā top māksla, Ritai ir ārkārtīgi svarīgs un iespaido gala iznākumu. Viņa sevi vairāk uzskata par materiālu mākslinieci, nevis kādas noteiktas tehnikas – aušanas, metināšanas, veidošanas mākslinieci. Ar katru jauno materiālu, ko Rita apgūst un izprot, viņas vizuālā valoda paplašinās un doma tiek izteikta skaidrāk un dziļāk.

Pieejā dzīvei un domāšanā Ritai sevišķi tuva liekas gleznotāja Agnese Martina (Agnes Martin), kura par primāro mākslas radīšanā uzskata iedvesmu un nevis ideju. Nesen mirusī franču izcelsmes amerikāņu māksliniece Luīze Buržuā (Louise Bourgeois), ar savu spēju ekspresīvi, reizēm pat agresīvi, parādīt savā mākslā cilvēka emocionālos pārdzīvojumus, ir iespaidojusi daudzus māksliniekus, arī Ritu. Māksliniece pati atzīst, ka ļoti daudz ir ieguvusi no savām studijām Krenbrukas Mākslas akadēmijā. Viņas profesora Gerharda Knodela (Gerhardt Knodel), studiju biedru un pašas skolas skandināviskās estētikas ietekme ir paliekoša vērtība Ritas radošajā attīstībā.

Jau gadu Rita strādā savā darbnīcā (Water Street Studios) Ilinoisas Batāvijā (Batavia). Viņas māksla paliek skulpturāli izteiksmīgāka, dziļāka un skaidrāk uztverama. Nupat iegūtās balvas (Best in Show Artist) par darbu Lūgšana un (Honorable Mention Artist) par Līdzināties upei vasaras izstādē (Water Street Studios Summer Show 3.VI-10.IX) apliecina viņas mākslas spēku un vērtību.

Informācija par mākslinieci Ritu Grendzi:  <http://ritagrendze.carbonmade.com>   

 

 

Jaunā Gaita