Jaunā Gaita nr. 265. vasara 2011

 

 

TERIJA KLĀRKA JAUNINĀJUMI

Journal of Baltic Studies (JBS), 41/4, December 2010. Association for the Advancement of Baltic Studies (<www.balticstudiesaabs.org>)

 

Kreitona (Creighton) U. (Omaha, Nebraska) politisko zinātņu profesors Terijs Klārks (Terry D. Clark – <jbs@creighton.edu>) ir jaunais JBS redaktors, kura interešu lokā ir „Austrumeiropa”, ieskaitot baltiešus. Sagaidāms, ka viņš turpinās iepriekšējā redaktora centienus celt AABS reputāciju zinātņu pasaulē un vairot JBS abonentu skaitu. Kā zināms, ar Taylor and Francis grupas Routledge izdevniecības palīdzību, JBS pēdējos gados ir kļuvis arvien plašāk pazīstams, un ne tikai akadēmiskajās aprindās. Baltijas studiju akadēmiķi vairs neraksta tikai sev, bet gan plašam interesentu lokam, kura uzmanību saista pagātnes un tagadnes norises Baltijas jūras reģionā. Lai uzlabotu redakcijas darbu, Klārks ir paplašinājis žurnāla tematiku. Agrāk tas tika darīts ar speciāliem JBS laidieniem – labs piemērs ir lieliskais rakstu krājums par muzikoloģijas jautājumiem. Zinātniskā darba kvalitātes un žurnāla reputācijas labad Klārks ir izveidojis savu anonīmo rak­stu vērtētāju saimi, kas stingri ievēro amerikāņu labāko akadēmisko žurnālu prasības un praksi. Liekas, ka JBS viņa vadībā ir gatavs lasītājiem sniegt lielu rakstu dažādību (izņemot varbūt profesionālus darbus medicīnā, tieslietās un tehniskās zinātnēs). Uzlabots ir arī t.s. bibliogrāfijas stils, kas gan gluži nesaskan ar citur redzēto. Iesniegto pētījumu publicēšanu vai noraidīšanu nosaka rak­stu metodikas un satura vērtētāji, piemēram, politisko zinātņu un valsts pārvaldes nozarēs vērtētāji ir pieredzējuši pētnieki, kuri ar lielu nopietnību ņem vērā allaž mainīgās prasības un sagaida ne tikai informatīvus un saistoši uzrakstītus darbus, bet arī tādus, kas dod nozīmīgus teorētiskus pienesumus. Vēsturniekiem savukārt tagad dota iespēja pievērsties arī visjaunākajiem laikiem un gluži nesenu notikumu analīzei.

Novērtēšanai tiek ņemti pretī arī jauno zinātnieku pētījumi, kam pamatā doktora disertācijas, ja vien apsekota jaunākā metodika.

Pērngada JBS decembra numuru ievada Līdsas U. (U. of Leeds) vecākā lektora viduslaiku vēsturē Mureja (Alan Murray <murray@leeds.ac.uk>) raksts par angļu un franču krustnešu izturēšanos pret lietuviešu „saracēņiem” – gan kristīgajiem, gan arī pagāniem, vēlīnajos viduslaikos. Igaunijas un Latvijas baznīcu torņiem un to simbolikai pievēršas Tartu U. kultūrvēsturnieks Tāvī Pē (<taavi.pae@ut.ee>), Tallinas U. pētniece Helena Sōvalī-Sepinga (<helen.soovali@tlu.ee>) un rakstniece Egle Kaura (<egle_kaur@yahoo.com>). Tallinas U. socioloģe Raili Nugina (<nugin@tlu.ee>) un Tartu U. vecākā valsts pārvaldes pētniece Eva-Klarita Onkena (<econken@gmail.com>) savukārt cenšas noskaidrot, cik veiksmīga vai arī neveik­smīga ir bijusi jaunā elite Igaunijā un Latvijā. Kanzas U. (U. of Kansas) arhitektūras fakultātes mācībspēka Marijas-Alises Lerēs (Marie Alice L’Heureux <malheur@ku.edu>) pētījuma pamatā, šķiet, ir viņas nesenais doktordarbs (U. of California) par pārvērtību procesu igauņu lauku iedzīvotāju ģimenēs un to apdzīvotajās mājās laika posmā no 19. gs. 80. līdz 20. gs. 30. gadiem. Krimināltieslietu speciālists Dž. Vīldons (<jwheeldon@gmail.com>) apraksta Kanādā izstrādāto projektu Latvijas tieslietu un cietumu reformēšanai. Brēmenes U. politsociologs Hervigs Reiters (<hreiter@bigsss.uni-bremen.de>) rakstā par Lietuvas sieviešu nostāju pret algotu darbu un bērnu audzināšanu secina, ka jaunajām lietuvietēm darbs un peļņa ir svarīgāki par ģimeni.

Recenzēti sekojošie akadēmiskie jaunizdevumi: Nadežda Morozova. Kņižnost’ staroverov Estonii (Igaunijas vecticībnieku grāmatnieki); Karin Hiiemaa. Aafrika imago eestikeelses trükisőnas (Āfrikas atainojumi igauņu publikācijās); Ludmila Vorobjova. Istorija Latvii ot Rossijskoi imperii k SSSR (Latvijas vēsture no Krievijas impērijas līdz PSRS); Yitzhak Arad. The Holocaust in the Soviet Union; Mats Deland. Purgatorium:Sverige och andra världskrigets förbrytare; Matthieu Chillaud. Les Pays baltes en quęte de sécurité; Ieva Zaķe. Anti-Communist Minorities in the US: Activism of Ethnic Refugees.

Gundars Ķeniņš Kings

Pacifika Luterāņu Universitāte

 

Jaunā Gaita