Jaunā Gaita nr. 244, marts 2006

 

 

ROMĀNS PAR LATVIEŠIEM

Sandra Upeslacis. A Visitor from Latvia. Toronto: Town Press, 2004. 272 lpp.

 

Trimdā dzimusī paaudze sevi pieteic literatūrā, bieži vien rakstot mītnes zemes valodā. Priekšvārdā Toronto dzimusī (1958) Sandra Bārs-Upeslācis vēstī, ka romāns, kuŗa darbība noris 2000. gadā, dod īsu ieskatu mūsdienu latviešu-kanadiešu pieredzē un liek domāt par ģimenes saitēm, kuŗas kopā tur ilgu gadu piespiestā atšķirtība un atsvešināšanās.

Viss sākas un beidzas ar Andreja Kalniņa ierašanos un aizbraukšanu no Toronto. Andrejs, jauns, sekmīgs advokāts no Latvijas atbraucis papildināt savas angļu valodas zināšanas un apmeties pie mātes brāļa Gustava Pētersona un viņa sievas Līvijas, kuŗiem ir četri pieauguši bērni − meitas Ilze, Klāra , Renāte un dēls Ziedonis. Ilzei, kas precējusies ar latvieti, savukārt ir divi bērni. Ziedonis bijis divas reizes precējies, Renāte un Klāra vēl neprecētas. Romāna centrā ir Klāras gaitas darbā un mīlestībā.

Klāras mīlestība ir kritusi uz precētu francūzi, ārstu. Tas rada visāda veida sarežģījumus, galvenokārt pateicoties etnocentrismam, kas iesakņojies latviešos un arī citu tautību pārstāvjos. Viscaur personas tiek apzīmētas ne ar vārdu, bet ar tautību − latvietis, kanadietis, francūzis, latvietis-kanadietis (Latvian-Canadian). Visgrūtāk ar aizspriedumiem tikt galā vecākiem vīriešiem. Francūzis! Netīrs francūzis! − Klāras tēvs dusmojas (162. lpp.). Seko vesela tirāde par francūžu īpašībām, ko autore ataino ar atjautību un humoru. Savā darbā Klāra ir ļoti sekmīga, izveicīga, patstāvīga − ja viņa apprecētos pat ar ideālu vīru, daļu no neatkarības būtu jāzaudē.

Vecos Pētersonus Upeslāce palaikam apzīmē ar vārdiem matriarch un patriarch. Latviešu vārdnīcā gan ir vārds patriarhs − cilts tēvs, bet no sieviešu puses atrodams tikai matriarhāts − sievietes vadošais stāvoklis saimnieciskajā un sabiedriskajā dzīvē. Pašai cilts mātei vārda nav. Arī angļu valodā šie vārdi vedina domāt par ļoti seniem laikiem, par grieķiem, romiešiem un vēl pirms tam.

Latviešu lasītājiem būs emocionāli tuvi mūsu vēstures, bēgļu gaitu un ģimenes dzīves apraksti, bet cittautieši iepazīsies ar latviešu bēgļu pieredzi. Toronto un apkārtnes pazinēji līdz ar grāmatas tēliem varēs pastaigāt pa ielām, restorāniem un latviešu sabiedriskiem īpašumiem. Angļu valodas tekstā iepīti latviešu vārdi un teikumi, aprakstīti ēdieni un svētki. Pa starpām arī franču valoda. Kaut arī jaunās paaudzes cilvēki audzināti par latviešiem, pēc Latvijas brīvības atgūšanas viņi tur tomēr neatgriežas. Par cik nu tas iespējams, autore mēģina iedziļināties šo jauno cilvēku izjūtās.

Grāmatu var pasūtināt pie autores: sandra.upeslacis@sympatico.ca.

 

Anita Liepiņa

 

Jaunā Gaita