Jaunā Gaita nr. 244, marts 2006

 

 

PAŠVALDĪBAS UZNĀK UZ SKATUVES

Latvijas Statistikas institūts (Oļģerts Krastiņš un Edvīns Vanags, sast. un zinātniskie red.). Dažādā Latvija: pagasti, novadi, pilsētas, rajoni, reģioni. Vērtējumi, perspektīvas, vīzijas. Rīgā: Latvijas Statistikas institūts, Valsts reģionālās attīstības aģentūra. 2004. 529 lpp.

 

Edvīns Vanags un Inga Vilka. Pašvaldību darbība un attīstība. Rīgā: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, Latvijas Pašvaldību savienība, 2005, 382 lpp.

2005.12.III pašvaldību vēlēšanās piedalās gan jau agrāk iepazītās partijas, gan jauni, vairāk ar pašvaldībām saistīti grupējumi. Daudzi vēlēšanās nepiedalās, jo trūkst uzticības kandidātiem un informācijas par gaidāmām pārmaiņām pilsētu un lauku pašvaldībās.

Lielākās partijas un ministriju birokrātijas no vienas puses un aktīvākās pašvaldības no otras joprojām cīnās par sev piemērotiem likumiem un noteikumiem, varu un naudu. Vēlēšanas rāda, ka šajos jautājumos vēl nav īstas pārliecības pašvaldību vadībā, tāpat kā nav vienotības tautā. Tas nepārsteidz, jo pašvaldības jau simtiem gadu kalpo gan kā vietējās sabiedrības vadība, gan arī kā centrālās varas pārstāves un aģentūras.

Šo nenoteikto situāciju nākotnē, vismaz pa daļai, izšķirs Eiropas Savienības pašvaldību charta un reģionālās attīstības projekti, valsts pārvaldes decentralizācija un lielākas iespējas apgabalu un novadu administratīvo politiķu līmenī. Šiem procesiem palīdzēs nopietni veiktais zinātniskais darbs Latvijas Universitātē un Latvijas Pašvaldību savienībā.

Abu agrāk neredzēto un pat neiedomājamo darbu centrā ir pieredzes bagātais (200 publikāciju autors vai līdzautors) profesors Edvīns Vanags, LU statistikas un valsts administrācijas programmu vadītājs.

Pirmā publikācija − ievērojamu statistiķu ieskats Latvijas administratīvās pārvaldes pašreizējos džungļos un dažās nākotnes perspektīvās − daļēji īstenota Ekonomikas Ministrijas aizbildniecībā. Ar statistikas materiāliem bagātais darbs ir precīzs, daudzpusīgs, iespēju robežās rakstīts objektīvi un vienlaikus politiski ļoti, ļoti uzmanīgi. Grāmatas nodaļās iepazīstamies ar ģeogrāfisko telpu un attīstību, teritoriāliem jēdzieniem un reģionālas politikas ievirzēm; teritorijas vērtēšanas metodiku; vērtējumu rezultātiem dažādos līmeņos; pašvaldību attīstības teoriju un to darbību ārzemēs; līdzšinējām reformām; vadītāju uzskatiem; demokrātijas izaugsmi; ES prasībām; valsts administrācijas virzieniem, perspektīvām un vīzijām; secinājumiem un priekšlikumiem.

Otrs lielais darbs ir mācību teksts vairākiem LU kursiem valsts administrācijā, bet var arī tikt lietots kā rokasgrāmata pašvaldību darbinieku apmācīšanai. Prof. Vanaga līdzautore ir viņa meita, docente Inga Vilka, izdarīga Latvijas Pašvaldību savienības padomdevēja. Lasītājiem sējums dod iespēju iepazīties ar pašvaldību evolūciju un pieredzi ES, reformu principiem, kam seko izklāsti par Latvijas pašvaldību vēsturi un sistēmu, vēlēšanām un kompetenci. Beigu daļa veltīta grūtajiem reģionālās attīstības jautājumiem un uzlabojumu ieteikumiem.

Britu ceturkšņizdevumā Public Administration. An International Quarterly cita vidū atrodami Vanaga, Vilkas, Dēvida Maknaba un mani viedokļi par pašvaldību reformām laika posmā no 1990. līdz 2003. gadam (2004,82/4:931-950).

 

Gundars Ķeniņš Kings

 

Autors ir emeritēts ekonomists Pacifika Universitātē, daudzu rakstu un grāmatu autors.

 

Jaunā Gaita