Jaunā Gaita nr. 244, marts 2006

 

Ilmārs Rumpēters. Ortlijas līcis. 2004. Eļļa. 130 x 93 cm.

 

Gleznotājs, dizainers, fotomākslinieks Ilmārs Rumpēters mūsu lasītājiem labi pazīstams kā daudzu JG vāku autors. Ar savām gleznām mākslinieks piedalījies daudzās latviešu mākslinieku grupu izstādēs Ziemeļamerikā un Latvijā.

Ilmārs dzimis 1929. gadā, Daugavpilī. Kaŗa laikā, lai nekristu padomju okupācijas varas nagos, kopā ar tēvu, senatoru Rumpēteru, nokļūst Vācijā, vēlāk ASV, kur iesaukts armijā. Pēc dienesta studē mākslu un dizainu Ņuarkas (Newark) Mākslas skolā, Ņūdžersijas pavalstī. Pēc skolas beigšanas strādā par dizaineru dažādās Ņujorkas mākslas komercfirmās, bet brīvā laikā cītīgi glezno un aktīvi piedalās izstādēs. Ilmārs ir arī mākslas fotogrāfs. Viņa personālizstādē Rīgas Fotogrāfijas muzejā tiek izstādīti ievērojamāko trimdas mākslinieku un kultūras darbinieku portreti. Tiek veikti arī daudzu latviešu grāmatu vāku un organizāciju logo projekti. Pēc pensionēšanās Ilmārs nododas tikai tīrai glezniecībai, kuŗas paraugs reproducēts šajā JG numurā.

Rumpētera pēdējo gadu darbi ir no dabas idejām radītas abstraktas kompozīcijas. Izmantojot krāsu mijiedarbi un krāsu attiecību likumus viņa it kā plakanās gleznu kompozījas dod arī telpas dziļuma ilūziju. Figurālie veidojumi dažkārt atvasināti no cilvēka ķermeņa daļām, tās abstrahējot līdz pēdējai galējībai. Netrūkst arī erotiski rēbusi. Krāsu gamma parasti silta un it kā ņemta no kāda latviska cimdu raksta. Virsmu apdare nav pārāk nogludināta un krāsas laukumiem graduālas zieda pārejas. Latviešu mākslinieku grupu izstādēs Rumpētera abstraktās gleznas „neapēd” blakus pakārto kolēģu gleznas, pat ja pēdējās nav abstraktā stilā darinātas.

 

Voldemārs Avens

 

Jaunā Gaita