Jaunā Gaita nr. 244, marts 2006

 

 

Tērnera balvas ieguvēja Stārlinga (Simon Starling) Shedboatshed.

Laimonis Mieriņš

TĒRNERA BALVA 2005

Pērngada balvas atbalstītāja un veicinātāja − pazīstamā džina un citu alkoholisku dzē. grienu ražotāja firma Tanqueray Gordon & Co. Laimīgie kandidāti − Almonds (Darren Almond), Lambijs (Jim Lambie), Stārlings (Simon Starling) un Kārnegija (Gillian Carnegie). Speciālā TV tiešraidē 5.XII no Lon. gdonas Teita (Tate) galerijas Anglijas kultūras ministrs nosauc jauno laureātu. Pretēji visiem speciālistu pareģojumiem, par 25000 angļu mārciņām bagātāks kļūst 38 gadus vecais Stārlings. Pārējie kandidāti katrs saņem 5000 mārciņu. Stārlings žūrijas apbalvoto objektu „Būda, laiva, būda” (Shedboatshed) esot atradis kādā Šveices sādžā, žigli pārbūvējis par laivu, iekrāvis tur atlikušas būdas daļas un pa Reinu aizkuģojis līdz Bāzelei, kur visu izjaucis un Londonā atjaunojis to tagadējā izskatā! Otrs Stārlinga izstādes objekts (Tabernas Desert Run) ir ūdeņraža un skābekļa dzīts moto. gcikls, ar ko viņš šķērsojis tuksnesi Spānijā, ar pārpalikušo motocikla „degvielu” uz. ggleznojot akvarelī kaktusu, kas arī karājās muzejā pie sienas... Stārlings stāsta arī par sevis reiz izveidoto mākslas darbu Burn-Time 2000 − kādu divas pēdas augstu vācu muzeja modeli, piebāzis ar vistām un aiz. gdedzinājis, lai izvārītu izdētās olas. Kamēr Stārlings dēvē savus instalāciju paskaidrojumus par radošas domas fizisku manifes. gtāciju, kandidāts Lambijs, kuŗam jau stu. gdenta gados esot ļoti paticis zīmēt un glez. gnot, ir visai nerunīgs. Viņa izstādē novieto. gtais mākslas darbs − uz grīdas ar krāsainām līmlentēm uzzīmēti kiča mākslas ornamenti un tiem visapkārt šķietami chaotiskā ma. gnierē atstāti dažādi sīkumi, krāsu planku. gmus ieskaitot. Almonds ir vienīgās video instalācijas autors − uz klavierēm nepār. gtraukti spēlē populāru, banālu melodiju, kamēr video filma rāda Almonda vecmā. gmiņu, kuŗa vēro dejošanu Blakpūles ballē. Otrā video burbuļo avots. Tas skatītājam palīdzot atraisīt personīgas nostalģiskas atmiņas. Viss šeit tiešs un nepārprotams. Taču klase par sevi, gluži kā no citas pa. gsaules, ir ceturtā kandidāte, akadēmisku portretu, kluso dabu un ainavu gleznotāja, visai kautrīgā Kārnegija. Pirmajā brīdī, vis. gmaz Tērnera balvas kontekstā, viņas glez. gnas ir neticami vecmodīgas, toties draudī. ggas tematiskā zemteksta izpratnē. Kopumā nevienā no darbiem īstu šoku nav, ja par tādu neskaita atgriešanos pie paliekošām glezniecības vērtībām. Ja nu Tērnera balva tās apbrīnotājiem ir tēlotājas mākslas vis. gaugstākā manifestācija, un tie par šādu iznākumu jūtas vīlušies, tad ieteicu viņiem vainot grēcīgo Gordon’s Gin.

 

 

Jaunā Gaita