Jaunā Gaita nr. 241, jūnijs 2005

 

 

LATVIJA ATJAUNOJAS!

Gundars Ķeniņš-Kings. Saimnieciski apsvērumi Latvijas tālākai izaugsmei. Rīgā: Biznesa Partneri, 2004. 219 lpp.

Latvija atjaunojas! - šāds ir prof. Gundara Ķeniņa-Kinga jaunākās, piektās grāmatas ievada sauklis. Nenoliedzami, kopš Latvijas neatkarības atgūšanas 1991.gadā, Latvijas ekonomikas sasniegumi ir bijuši acīmredzami, taču atjaunošanas process vēl nav beidzies. Šobrīd mēs jau varam novērtēt pieļautās kļūdas un izvairīties no jaunu neveiksmju rašanās.

Grāmata ir autora reakcija Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas aicinājumam veidot ilglaicīgu skatījumu uz Latvijas valsts un sabiedrības attīstību mūsdienu starptautisko procesu kontekstā. Tajā ir atspoguļots profesora ieguldījums valsts un tautas labklājības uzlabošanā caur uzņēmējdarbības sekmīgu rezultātu sasniegšanas iespējām. No tā, cik veiksmīgi kļūs Latvijas uzņēmumi jaunajos apstākļos paplašinātajā Eiropas Savienības tirgū, būs atkarīga Latvijas stabilitāte un turpmākā izaugsme. Uzņēmējiem jākļūst spējīgiem veikt savu darbību ar jauninājumu ieviešanu un spēju darboties līdz šim vēl svešos tirgos. Viscaur grāmatas tekstam lasītājs var atrast atsauksmes uz latviešu un cittautiešu atziņām par dažādiem saimnieciskās dzīves apsvērumiem, kas paveŗ jaunus atskaites punktus katram no mums.

Attīstības un ekonomikas atjaunošanās procesi aplūkoti no ļoti aktuāla redzes punkta mūsdienās - laikmeta nomaiņas dinamikā, kas tiek analizēts grāmatas pirmajā daļā. Šajā sadaļā, citu starpā, autors asi kritizē joprojām neiznīdēto korupciju Latvijas sabiedrībā, kas ļoti kavē Latvijas tautas un saimniecības attīstību. Veiksmīgs ir autora uzsvars uz korupcijas apkaŗošanas veidiem, kas nebūt nav viegls process, taču valstij neizmaksātu daudz, drīzāk veicinātu ietaupījumus.

Grāmatas otrā daļa sniedz skatījumu uz saimnieciskās izaugsmes pamatiem Latvijas kontekstā, balstoties uz pasaulē atzītu ekspertu atziņām un viedokļiem. Profesors Ķeniņš veiksmīgi ir izmantojis Nobela prēmiju ekonomikā ieguvēju atziņas uzņēmumu un valsts attīstības stratēģiju analīzē, kuŗas uzņēmējs var izmantot sava uzņēmuma attīstības iespēju uzlabošanā un tālākā attīstībā.

Grāmatā ir dažas kļūdas, ko lasītājs viegli ievēros, piemēram, 69. lpp. Latvijas vieta jālabo uz 36-to.

Nobeigumā vēlētos arī uzsvērt prof. Ķeniņa personīgo ieguldījumu Latvijas atjaunošanas un atdzimšanas procesā ar nebeidzamo interesi par saimnieciskiem procesiem Latvijā, kas regulāri atspoguļojas labi apmeklētās lekcijās un jaunu grāmatu prezentācijās.

 

Madara Krūmiņa

 

Recenzijas autore (madara@union.lv), Latvijas Universitātes ekonomikas zinātņu maģistre (M.A. oec), ir Latvijas Valsts prezidentes padomniece.

 

Jaunā Gaita