Jaunā Gaita nr. 241, jūnijs 2005

 

JBPF laureāte Dr. Maija Hinkle.

 

JBPF BALVA „MEŽĀBELES” UN MUTVĀRDU VĒSTURES PROJEKTA VADĪTĀJAI

 

Jāņa Bieriņa Piemiņas Fonda (JBPF) 2005. gada balvas saņēmēja Dr. Maija Hinkle pati stāsta, kā tikai laimīgas sagadīšanās dēļ apgāds „Mežābele” 1987. gadā uzsācis darboties, proti, viņas labs paziņa, rakstnieks Jānis Širmanis, meklējis izdevēju savam darbam Tralla Gaŗezerā (1987), jo, bērnu grāmatu pircēju skaitam samazinoties, viņa līdzšinējais izdevējs „Grāmatu Draugs” to vairs neuzņēmies drukāt. Maija sameklējusi ilustratori, pati ierakstījusi manuskripta tekstu datorā, izveidojusi maketu, sameklējusi vairākus korrektorus un iespiedēju. Līdz šim izdotas 18 autoru 32 grāmatas: bez Širmaņa − Aina Zemdega, Indra Gubiņa, Laima Kalniņa, Rita Gāle u.c. Īpaši nozīmīgs bijis Vizmas Belševicas Bille pirmizdevums (1992), trīs gadus pirms Billi iespiež Latvijā. Tagad „Mežābele” ir vienīgais aktīvais grāmatu apgāds ārpus Latvijas. Pēdējā apgāda grāmata − Indras Gubiņas romāns Sārtā svītra debesīs (2003; skat. JG 238:63-64). Domājot par nākotni, lai sasniegtu vāji vai pat nemaz latviski nerunājošos latviešu izcelsmes cilvēkus, Maijas Hinkles uzskatā grāmatas būšot jāpublicē ne tikai latviski, bet arī angliski, gan tulkojumus no latviešu valodas, gan ari oriģinālliteratūru angliski, ja darbība noris latviskā vidē.

Savu pieredzi Amerikas Latviešu apvienības Mutvārdu vēstures (MV) projekta vadīšanā Dr. Maija Hinkle saistoši aprakstījusi astoņos turpinājumos avīzē Laiks (2004.2.X - 26.XI; nr. 39-46). Projekta mērķis − ierakstīt audio- un videolentēs ārpus Latvijas dzīvojošo trimdinieku dzīvesstāstus, un ne tikai sabiedrisku un kultūras darbinieku, veicināt interviju iekļaušanu Latvijas vēsturē un arī starptautiskā laukā. Kopš 1996. gada 3x3 nometnēs Katskiļos, Gaŗezerā un arī Latvijā projekta darbam apmācīti 165 darbinieki. Pašreiz projekta kontā jau ir 220 intervijas, katra divas vai vairāk stundu gaŗa. Intervijas ierakstītas turpat 500 audiolentēs, kā arī četrās videolentēs. To kopijas atrodas Nacionālo Mutvārdu vēstures (NMV) krātuvē Rīgā, bet oriģināli − Minesotas Universitātes (University of Minnesota) Imigrācijas vēstures dokumentācijas centrā. Latvijas Ekspedīciju projektā, kas noslēdzās ar Maijas Hinkles noorganizētu starptautisku MV konferenci Latvijas Universitātē (2003), viņa bija ekspedīciju iniciatore, līdzvadītāja, lektore, naudas sagādātāja un arī Intervētāja. Izdotas ir arī vairākas grāmatas, kam pamatā savāktie materiāli, piemēram, Mutvārdu vēstures avoti: dzīvesstāstu izlase (Rīgā, 2003) − Māras Zirnītes un Maijas Hinkle redakcijā.

Neirobioloģe Maija Hinkle (dz. Veinberga) pēc studijām Vasara koledžā (Vassar College) un Vācijā (kā Fulbraita stipendiāte) iegūst zinātņu doktores grādu Ņujorkas Universitātes (New York Univ.) Medicīnas fakultātē (School of Medicine). Kopš 1969. gada iesaistās zinātniskā darbā Kornella (Cornell) Universitātē (Ithaca), kur pievēršas īpaši šūniņu savienošanās parādībām. Publikācijas zinātniskos izdevumos.

Jānis Bieriņš, kuŗa vārdā nosaukts Piemiņas fonds, daudzus gadus bija JG atbildīgā redaktora Laimoņa Zandberga labā roka. Kopš 1997. gada JBPF iekļauti arī ziedojumi

Zandberga piemiņai. Pēc Bieriņu Jāņa norādījumiem, Fonda mērķis ir veicināt latviešu kultūras jaunradi un pastāvēšanu. Nākošais piešķīrums (ASV $2 000) paredzēts 2006. gada janvārī. Kandidātu vārdus un motivāciju lūdzam sūtīt JG saimniecības vadībai: 23 Markland Drive, Toronto, Ontario, M9C 1M8, Canada.

JBPF balvas līdz šim saņēmuši dzejnieks un pedagogs Pēteris Cedriņš, profesori Juris Dreifelds, Valters Nollendorfs un Guntis Šmidchens, LATV dibinātāji Jānis Valdmanis un Niks Ozoliņš, tīmekļa publikācijas <www.torontozinas.com> veidotāja Māra Gulēna, komponiste Dace Aperāne, mūzikas pedagoģe un koŗdiriģente Vizma Maksiņa.

 

JBPF vārdā Juris Zommers

 

Jaunā Gaita