Jaunā Gaita nr. 241, jūnijs 2005

 

 

1905-2005

 

Vizma Belševica

1905. GADA MOTĪVS: PĻAUJA

Tā stunda sitīs.
Tā stunda nāks.

Tie svētki, kad raža sējēju vāks.

No vārpas kritīs
Viņš asinīs,
Kas cēlis vārpu tik asi nīst.

Kas licis naidam
No zemes augt,
To plēsīs sakne, to aprīs lauks.

Zem saules smaida
Līdz kaulam tirps
Tā baltā dzirkle, kas cirpēju cirps

Māris Čaklais

PIEKTAIS GADS

Vējš priedes nolauza.
Bij jūra blāva svina.
Bet kas tad atkal
tur pret vētru krāc?
„Svēts neprāts viņus
nāvē dzina"?
Bet varbūt tas bij
Svētais Prāts?

 

 Jaunā Gaita