Jaunā Gaita nr. 238, septembris 2004

 

Haralds Norītis

Vakars uz ezera 2.
2004. 200 x 80 cm.

 

Grafiķis, gleznotājs − glezno abstraktas ainavas un klusās dabas. Ilustrējis grāmatas un periodiku. Dzimis 1927. gadā, Rīgā. Viņa pirmais skolotājs mākslā − Jānis Kalmīte. Pēc II Pasaules kaŗa izceļojis uz Austrāliju. Beidzis Nacionālo mākslas skolu Sidnejā (1954). Kopš 1965. gada piedalījies grupu izstādēs, galvenokārt Austrālijā, arī ASV, Japānā, Kanadā un Latvijā. 1966. gadā ar diviem austrāļu partneriem nodibinājis un pēc tam vadījis Central Street galeriju Sidnejā. Austrālijas mākslas kritiķis Pauls Makgiliks (McGillick) uzskata, ka šī galerija bijusi ar vadošu lomu laikmetīgās mākslas izstādīšanā un popularizēšanā Austrālijas mākslas vēsturē − ar īpašu iejūtību iepretim jauniem strāvojumiem, it bieži nerēķinoties ar pasākumu peļņu. Līdz šim Norītim bijušas piecas personālizstādes (trīs Sidnejā, pa vienai Otavā, Kanadā un Rīgā). Darbi privātās un publiskās kolekcijās Austrālijā, ASV, Anglijā, Vācijā, Kanadā un Latvijā, to vidū Austrālijas Nacionālā galerijā, Kanberā, Austrālijas pavalstu muzejos un Latvijas Valsts mākslas muzejā, Rīgā. Central Street galerijā ar Norīša gādību sarīkotas trīs Latvijas mākslinieku izstādes − Latvijas grafika (1979), Latviešu teātra plakāts (1981) un Ulda Zemzara personālizstāde (1982). 1993. gadā Norītis bijis kurators Latvijas jauno mākslinieku izstādei Brisbenas Modernās mākslas muzejā. Norīša darbs kultūras tilta pamatu likšanā un veidošanā starp Austrāliju un Latviju šodien vēl nav pienācīgi novērtēts. Norīša abstraktā glezniecība ar krāsas radītām, it kā no dabas veidoliem atvasinātām formām, saista ar savu īpašo skaidrību, bet pats mākslinieks − ar neatkarīgo attieksmi pret mākslas norisēm. Norītis savu glezniecību vienmēr ir vērtējis augstāk par iespējām gūt atzinību un plūkt laurus mākslas pasaulē.

 

N.B.

 

Jaunā Gaita