Jaunā Gaita nr. 238, septembris 2004

 

Valdis Kupris mākslinieku saietā Pitsburgā (1975). Aizmugurē Juris Ubāns un Vilnis Auziņš.

Foto: Ingrīda Bulmane

 

MĀKSLINIEKS UN FILANTROPS AIZSAULĒ

 

2004.13.V Ņujorkā 64 gadu vecumā, pēc divu gadu cīņas ar vēzi (Non-Hodgkins Lymphoma), miris mākslinieks Valdis Kupris. Ap 40 gadu vecumā, 80. gados, no jauna atklājis savu latvietību, Valdis sāka aktīvi apmeklēt latviešu sabiedriskos pasākumus Ņujorkas apkaimē un citur, kamēr aizceļoja līdz Latvijai, kas viņam kļuva par otrām mājām. Valdis 90. gados iegādājās darbnīcu pelēka koka namiņā Vecās Ģertrūdes baznīcas pakājē, kā arī ieguva savā īpašumā tēva mājas „Gravas” Asarē, Sēlijas novadā. Savus kultūras un citu pasākumu apmeklējumus Valdis iemūžināja videolentās un fotogrāfijās, kuŗas labprāt izrādīja interesentiem, tika sarīkojis vairākas izstādes Rīgā un provincē. Lai gan viņa māksla − atlējumi, zīmējumi, fotogrāfija − Valdim bija ļoti svarīga, viņam tikpat svarīgs bija personīgās misijas darbs − palīdzēt Latvijas slimiem bērniem un bāreņiem. Par šo svētīgo darbu Valdim 2000. gadā piešķirts IV šķiras Triju Zvaigžņu ordenis. Pēdējo reizi Valdis Latviju apmeklēja šā gada janvārī, par spīti progresējošajai slimībai. Arī šai rindiņu autorei par piemiņu no šī neparastā cilvēka palicis eņģelīša atlējums, kas atgādina par viņa lielo mīlestību uz tēvzemi un tās bērniem.

 

Rita Laima Bērziņa

 

 

 

 

IVARS ALBERTS 1934.30.VII-2004.3.V

Akvarelists, grafiķis. No 50. gadu beigām līdz 70. gadu vidum piedalās JG veidošanā ar vairākiem grafiskiem darbiem, fotoesejām, arī diviem vākiem (skat. JG Satura rādītājus). Pēc „Saules” latviešu ģimnāzijas apmeklēšanas beidz Mākslas augstskolu (Kunsthochschule) Hamburgā, Vācijā. Aktīvs Eiropas Latviešu jaunatnes apvienībā. Pašam savi, droši un atpakaļnerāpulīgi uzskati mākslas gaumes jautājumos − tā Ivars raksturots žurnālā ELJA Informācija (1960, 26), bet Jaunajā Gaitā − kā young angry man. Mūža lielāko daļu nodzīvo Hamburgā, kur daudzus gadus ir latviešu luterāņu draudzes priekšnieks. (re)

 

Ivara Alberta karikatūra no 60. gadiem − Jaunais ELJAs ģerbonis: apvienību rausta pa labi un kreisi...

 

Jaunā Gaita