Jaunā Gaita nr. 228, marts, 2002

 

 

Dāvis L. Stabulītis

MĪLAS MOCĪBAS DIVĀS MĒLĒS
 

Kad saulesrieta blāzma spīd

Bats fly around with stunning speed.

The garden has some lovely seats,

Kur zvaigžņu gaismā odi sīc.

And while you very lonely sit,

Ar plaukstu kukainišus sit,

Tad mēness vizmo plāns un slīps,

A poet dreams, perchance, and sleeps.

When he puts on his silken vest,

Tad var viņš meiču dārzā vest,

For her he dark-red roses clips

Un ceļos krit kā būtu klibs.

Then blushing pink, his hat he tilts

Un dīķī liegi atspid tilts.

And when he offers her some treats,

Tā sajūsmā un priekā trīc.

Kad ķirši ziedēs, dūjas dūks

Will lovers feel like kings and dukes?

Tie milas sāpēs vaid un rūc,

Might tear their hair out by the roots.

They certainly shouldn't scream and shout,

Jo kāds var viņus dusmās šaut

Or put some poison in their cups -

Tad viņus drīzi gaidīs kaps...

...Or fire hot, that loudly crackles -

Tiem apsvils bikses, gruzdēs krekls

And some will squeek like crazy mice

Līdz galvā uzmaucams tiem maiss.

When hearts are racing fast as trucks

Kuŗš mīlnieks sāpēs nekļūst traks?

Kaut kaislību un jūtu pills,

For love you can't take any pills!

 

 

 

Mīlas mocību driķē licējs (īst.v. Tālivaldis Stubis)
piecdesmito gadu pašās beigās darināja vairākus
JG
vākus.

 

 

Jaunā Gaita