JG223

45. GADAGĀJUMS
2000. GADA DECEMBRIS
4. (223) NUMURS

Jaunās Gaitas decembra numurs no katras lapaspuses izstaro augstu mākslu un brīvu domu.

Vizuālo mākslu pārstāv Ilmārs Blumbergs ar gleznu no izstādes Logi Latvijas Valsts Mākslas mūzejā šā gada septembra mēnesī. Šai numurā iekļautā reprodukcija, spriežot no Nikolaja Bulmaņa apraksta, varētu būt no sērijas "Brūngani dzeltenā koloritā ieturēti Vidzemes jūrmalu atainojoši burbuļojoši, plūstoši paneļi ar it kā uz cilvēka figūrām norādošiem ievilkumiem, kas veido mīlas stāstu ar 1971. gadā satikto un stipri iemīlēto Marīnu."

Pilnu lapaspusi aizņem fotogrāfijas vecmeistara Roberta Johansona portrets Gleznotājs Voldemārs Irbe, no trīsdesmitajiem gadiem Rīgā. Klāt ir arī Helēnas Hofmanes paskaidrojošā eseja Par Johansonu un Irbīti.

Austrālijas latvieša Oļģerta Rozīša (1912 - 1984) divi īsstāsti Viesulis un Izdzēsti burti ir par trimdas tēmu.

Dzejas nodaļā ir Jāņa Elsberga tulkoti lietuviešu Richarda Šileikas un Daivas Cepauskaites dzejoļi. Laimas Kalniņas tulkotais Sapnis sapnī izsapņots un Ilmāra Granta tulkotais Krauklis ir no amerikāņu dzejnieka E. A. Po:
    Tomēr katram jāpiekrīt,
    Ka šāda laime reti krīt, -
    Milzu Kraukli iepazīt
    Vārdā tik dīvainā:
                    "Nemūžam."

Jaunās Gaitas redaktors Rolfs Ekmanis intervijā ar Jāni Elsbergu apspriež rakstniecību, tulkošanu un vispārējās tautas problēmas, to skaitā nesaskaņas starp Latvijas un klaida latviešiem un aizu starp tautu un varu Latvijā.

Nodaļā "Atmiņas" Pāvils Johansons dod intīmu ieskatu savu vecāku, Veronikas Strēlertes un Andreja Johansona ģimenes dzīvē.

Indra Gubiņa apraksta Gunāra Janovska (1916-2000) dzīvi un darbu. Savā mūžā viņš sarakstījis 38 noveles, romānus un stāstu sakopojumus. Ingrīda Vīksna raksta par Irmu Grebzdi (1912 - 2000), kas savā mūžā sarakstījusi 27 romānus un stāstu grāmatas. Abiem diviem bijusi spēja dažos vārdos izteikt ļoti daudz.

Andras Konstes raksts Pār visiem cilvēkiem es sāku mīlēt lietas ir par jauniekārtoto Aleksandra Čaka mūzeju Rīgā.

Subjektīvas pārdomas par identitāti un solidaritāti piedāvā Franks Gordons: "Mani mazdēli dzimuši Telavivā un Jeruzalemē, un tas mani iepriecina, jo tas ir dabiski - tāpat, kā 'būt latvietim Latvijā'".

Par senlatviešu svētvietām savā topošā dokumentālā filmā raksta kino režisore Daila Rotbaha un senatnes pētnieks Ivars Viks.

Latvijas Universitātes profesors Viktors Ivbulis sniedz filozofiskas pārdomas un iepazīstina ar Ohaijo Pavalsts Universitātes profesora Kārļa Račevska trīs grāmatām, "kas nodarbina mūsdienu humanitāro zinātņu gaišākās galvas". Literātūrkritiķis Juris Silenieks iepazīstina ar literātūrkritiķa Gunta Bereļa domām grāmatā Minotaura medības.

Austrālijā dzīvojošā rakstniece un māksliniece Lidija Dombrovska savā rakstā Māksla multimedijā brīdina par interneta nevēlamo iespaidu: "Jaunās technoloģijas ietvaros nāksies arvien grūtāk pasargāt un saglabāt mūsu kulturālo savdabību, mūsu latvisko dzīves ziņu. . ." Šo rindiņu rakstītājs savukārt pats savā domrakstā Mīlošā žēlastībā, datoru uzraudzībā mudina, "Nebaidīsimies ieiet kibertelpā! Pirksim datorus. Satiksimies tur, kopsim valodu tur, dzīvosim līdzi tautas brāļiem un māsām tur un mācīsimies iederēties plašajā pasaulē tur."

Mūzikas nodaļā Gunārs Zvejnieks pastāsta, "kā Prāta Vētra kļuva par Brainstorm un iznesa Latvijas vārdu Eiropā". Mārīte Dombrovska apraksta IV Starptautisko latviešu jauno mūziķu nometni Ogrē šā gada jūlijā.

Grāmatu recenzijas ir par Ainas Zemdegas Bagatelles (Gundars Pļavkalns), Dagnija: Rakstnieces Dagnijas Zigmontes jaunības sapņi un mīlestības dienasgrāmatas (Nora Kūla), Edmunda Valdemāra Bunkše (Aleksis Dreimanis. Juris Silenieks dod ieskatu Jaunās literātūras žurnāla Luna 3. numurā.

"Kiberkambarī" ir diskusija par rakstiskiem elektroniskiem sakariem ar mobilā telefona starpniecību. Piedalās interneta "Sveiks" kopas dalībnieki Mārtiņš Barkovskis, Gints Kiršteins, Ausma Ābele, Harijs Bušs, Kaspars Smilga, Alnis Freibergs, Nils Graustiņš.

"Dažos vārdos" sniegtas Ingrīdas Bulmanes, Birutas Sūrmanes un Rolfa Ekmaņa sakopotas ziņas par latviešu kultūras dzīvi visā pasaulē.

Jaunā Gaita ir ideāla Ziemassvētku dāvana katram domājošam latvietim un latvietei.

Juris Žagariņš

Kā pasūtināt šo numuru, kā abonēt...


Jaunā Gaita