Jaunā Gaita nr. 223, decembris 2000

 

 

Mārīte Dombrovska

JAUNO MŪZIĶU NOMETNE OGRĒ

 

Mūzika − dievišķs, vienojošs spēks, skaistākā no valodām! To apliecināja IV Starptautiskā latviešu jauno mūziķu radošā nometne − meistarkursi.

Jau trešo gadu Ogres mūzikas skola kļuva par savdabīgu oāzi visiem pēc mūzikas un zināšanām izslāpušajiem latviešu jauniešiem.

Nometnes rīkotāji gādāja gan par saturīgām lekcijām, gan par brīnišķīgiem meistarklašu vadītājiem, gan arī par dzīvajiem ik vakara koncertiem, kuŗos savu varēšanu apliecināja meistarklašu vadītāji un viņu audzēkņi. Meistarklašu vadītāju koncertos bija iespēja tikties kā ar pašmāju mūziķiem (klavieŗu duetu Antra un Normunds Vīksnes, mežradznieku Arvidu Klišānu, klarnetistu Sigurdu Circeni, altistu Arigo Strālu, koncertmeistariem Pēteri Plakidi un Venti Zilbertu u.c.), tā arī ar trimdas atskaņotāj-māksliniekiem (dziedātāju Paulu Berkoldu, vijolnieci Rasmu Lielmani, pianistiem Arturu Ozoliņu un Ugu Grantu). Kārtējo reizi varēja apbrīnot Vijas Vētras dejas mākslu un ielūkoties amerikāņu dziedātājas Džanetas Lavsones džeza pasaulē.

Tā kā nometnes centrālā tema šogad bija Latviešu un pasaules mūzika, ieejot 21. gadsimtā, tad koncertprogrammās nozīmīga vieta bija ierādīta latviešu mūsdienu mūzikai. Īpaši lutināti bija kompozicijas klases dalībnieki, pie kuŗiem viesojās virkne mūsu ievērojamāko komponistu: Pēteris Vasks, Pēteris Plakidis, Imants Zemzaris, Indra Rise, Arturs Maskats, Imants Mežraups, Rolands Kronlaks, Jānis Petraškevičs u.c., iepazīstinot ar jaunāko savā daiļradē. Komponiste Dace Aperāne sniedza pārskatu par trimdas autoru veikumu. Topošajiem komponistiem nepaslīdēja gaŗām arī pasaules mūzikas vēsmas. Dānijā dzīvojošā komponiste I. Rise lika akcentu uz savu laikabiedru − dāņu mūziku, I. Mežraups − uz amerikāņu komponistu daiļradi, R. Kronlaks iepazīstināja ar spektrālās mūzikas īpatnībām, bet Latvijas radio mūzikas nodaļas redaktore M. Rubeze − ar starptautiskajā kompoziciju konkursā Rostrum atzinību guvušajiem skaņdarbiem.

Nometne satuvināja dzimtenē un svešumā mītošos tautiešus, ļaujot apzināties latviešu mūzikas vērtību pasaules mūzikas panorāmā un lepoties ar to. Uz cerīgu latviešu atskaņotājmākslas nākotni rosināja divi četrarpus stundu gaŗie maratonkoncerti un nelielais garīgais koncerts Ogres Sv. Meinarda baznīcā ar meistarkursu dalībnieku piedalīšanos. Jauno mūziķu pulkā bija ne tikai lieliski kamermūzicēšanas tradiciju kopēji, bet arī teicami solisti, un to sniegums liecināja par augstu līmeni. Nometnē tika iestudēti arī meistarkursu dalībnieku skaņdarbi, un daļa no tiem atskaņoti vienā no koncertiem. Savukārt noslēguma vakarā, kas izvērtās par pasākuma kulmināciju, muzicēja nometnes orķestris (diriģents Mārtiņš Bergs) un koris (diriģenti Anita Kuprisa un Ints Teterovskis), piedāvājot klausītājiem nopietnu, daudzveidīgu programmu, kuŗas iestudēšanai bija veltīts ne mazums pūļu. Visnozīmīgākais šķiet P. Vaska Vijoļkoncerta Tālā gaisma atskaņojums, kur vijoles solo spēlēja R. Lielmane.

Man šī bija jau trešā tikšanās ar mūzikas draugiem, un, kā allaž, nometnē gūtie iespaidi sniedza brīnišķīgu izjūtu buķeti un spēcīgu garīgās enerģijas lādiņu turpmākajam darbam un sevis pilnveidošanai. Ar savu labskanīgo norisi nometne paliks manā atmiņā kā daudzkrāsains akords, ko gribas saglabāt pēc iespējas ilgāk.

Uz tikšanos nākamreiz!

 

5. Mūzikas nometne paredzēta 2002. gadā no 8.-18. jūlijam Ogrē.

Mārīte Dombrovska − J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studente.

 

 

Jaunā Gaita