Jaunā Gaita nr. 202, septembris 1995

 

 

Juta Savidža Atlūzu kauss, 1970-1994
Porcelāns un tērauda stieple, 9½" x 8" x 6"

PAR LAUSKĀM UN SKULPTŪRĀM

Juta Savidža par lauskām un skulptūrām katalogā Neparastais māls. Tāda paša nosaukuma izstāde bijusi 1994. gadā Muskegonas mākslas muzejā Mišiganā.

Skulptūrās es izmantoju savu keramikas darbu atlūzas. Daļēji tamdēļ, ka man tuvs ir materiālu atkal izmantošanas koncepts (recycling), daļēji tīri praktisku apsvērumu dēļ, bet galvenokārt tamdēļ, ka keramikas atlūza reizē ir darbā izmantotais mākslinieciskais materiāls un tā saturs (the medium − is also the message). Keramikas lauska neapšaubāmi ir salauztas lietas metafora. Tā ietver pretrunību un neskaidrības radītas šaubas − koncepti, kas manuprāt ir būtiski cilvēka un noteikti manai esībai.

Arī dažādi citi funcionāli ikdienas priekšmeti man ir vajadzīgi veidojot skulptūras. Es iedomājos, ka šīs lietas ar kuŗām mēs dzīvojam reizēm ir kā klusi klausītāji, reizēm kā koris grieķu drāmā, vai pat mīmi − ikdienas liecinieki drāmai, kas noris uz skatuves, kas ir manas dzīvojamās mājas iekšiene.

Par J. Savidžu skat. J.G. 177 − 47. lp. Red.

Jaunā Gaita