Jaunā Gaita nr. 193, oktobris 1993

 

 

. . .

Dzīvosim ar cerību, ka līdz ar Jāzepa Vītola pārnākšanu ar laiku pārnāks arī pēdējā pusgadusimtā no Tēvzemes izdzītā tauta, pārnāks pasaulē izklīdinātā latviešu kultūra.

Bet tev, zemniek, strādniek, bezdarbniek, student - paldies! Paldies Tev, Latvieti, no tālām zemēm! Paldies Tev, dziedātāj un dejotāj, muzikant un diriģent! Es pateicos arī Jums visiem pārējiem, kas pielikāt roku un sirdi, lai šie latviskā gara izpausmes svētki varētu sākties.

(Nobeigums Latvijas kultūras ministra Raimonda Paula priekšvārdam XXI Vispārējo latviešu dziesmu svētku koncertu vadonim, 1993. gada jūnijā Rīgā.)

 

 

Jaunā Gaita