Jaunā Gaita nr. 180, decembris 1990

 

 

Sarmīte Venita Salnāja. Studijas logs. 1986. Ūdenskrāsu maisījums, 60 x 45 cm.

 

PAR SARMĪTES VENITAS SALNĀJAS MĀKSLU

(Īsa biogrāfiska izziņa par mākslinieci, kuŗas vienspiede „Nemiers” reproducēts Jaunās Gaitas 165. (1987. g. decembŗa) numurā.)

1985. g. 4. oktobrī Venita Salnāja Austrālijas latvietī par savu mākslu Aleksandram Zariņam stāsta:

Esmu atradusi savu ceļu. Māksla nav tikai rotaļāšanās ar otu un tējas tasi. To veido domu spēks. Bieži viena problēma nedod miera, līdz to uz papīra uzliek vairākas reizes.

Mans darba lauks ir papīrs. Gleznojot esmu nežēlīga ar papīru. Agrāk tas bieži izdila, saplīsa. Biezais papīrs uzsūc krāsu, neplūst. Man patīk plānais spožais. Tagad protu to sagatavot un varu uz tā spēlēties − uz priekšu un atpakaļ. Ja īsti „nesēž”, varu nomazgāt. Ar radīšanu ir tā, ka visu laiku jārada un jāiznīcina. Arī papīram ir sava dzīve. Krāsas maisu kopā ar papīra nostiprināšanas pamatmateriālu, un iegūstu košākas nianses, ka piestāv temperamentam. Tā varu sevi vislabāk parādīt.

(Citāts no Bites un Bumerangs, 317. lp.)

Jauktā akvareļa technikā gleznotais „Studijas logs” šķiet raksturīgāks Salnājas nesavažoti romantiskai mākslas dominantei nekā 165. numurā reproducētais darbs. Diemžēl melnbaltā reprodukcija nedod pietiekamu apjausmu par Salnājas atbrīvoto krāsu prieku un viņai raksturīgo glezniecisko un lineāro elementu saskaņu.

N.B.

 

Jaunā Gaita