Jaunā Gaita nr. 168, augusts 1988

 

 

Edvīns Strautmanis - Kamdēļ ne

Akrils uz audekla. 86" x 77". 1987

PAR EDVĪNU STRAUTMANI

Edvīns Strautmanis dzimis 1933. g. Liepājā. Ieceļojis ASV 1950. gadā. No 1952. līdz 1956. gadam studējis Čikagas māklas institūtā. Šai laikā piedalījies Čikagas latviešu abstrakto ekspresionistu grupas izstādēs kopā ar Sīmani, Šteineri, Krūmiņu, Tālivaldi, keramiķi Eiķēnu u.c.

Pēc Čikagas mākslas institūta beigšanas divus gadus dienējis ASV armijā. Kopš 1970. g. sava studija Ņujorkas SoHo rajonā. 1986.-1988. ir viesu profesors Hochschule der Kunste Berlin. Šai laikā divas personālizstādes Rietumberlīnē un viena Oldenburgā. Kopš 1954. gada piedalījies daudzās grupu izstādēs, arī Rīgā 1981. g. un 1987. g. Aizrobežu mākslas muzejā. Sarīkojis 25 personālizstādes. Darbi 14 publiskās kolekcijās, to starpā Mineapoles mākslas institūtā, Čikagas modernās mākslas muzejā, Fēniksas (Phoenix) mākslas muzejā Arizonā un Latvijas Valsts mākslas muzejā Rigā.

 

Jaunā Gaita